• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PSY 101
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, öğrencilerin psikoloji disiplinine genel ve kapsamlı bir giriş yapmasını sağlamaya yöneliktir. Dersin sonunda öğrencilerin psikolojinin ana kavram ve kuramlarına ve ayrıca zihinsel ve davranışsal süreçlerin bilimsel incelenmesine yönelik anlama becerisi geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Görgül bir bilim dalı olarak psikolojiyi tanıtır. Davranışların biyolojik ve evrimsel temelini tartışır.Güdülenme, duygular, öğrenme, gelişim ve sosyal davranışlar gibi temel psikolojik süreçleri inceler.  

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Psikolojiyi insan davranışları ve zihinsel süreçleri ile ilgili bir bilim olarak açıklayabilir   3, 7, 8, 9, 10 1, 2 A
Psikolojinin ana kavram ve kuramlarını tanımlayabilir   3, 7, 8, 9, 10 1, 2 A
Davranışsal ve zihinsel süreçlerin incelenmesinde kullanılan bilimsel yöntemleri açıklayabilir ve psikoloji alanında yapılan çeşitli araştırmalardan örnek verebilir  5 1, 2 A

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş  
2 Psikoloji nedir?

Psikolojinin araştırma yöntemleri nelerdir?

Ders Kitabı Bölüm 1, 2
3 Davranışın Biyolojik ve Evrimsel Kökenleri Ders Kitabı Bölüm 3
4 Öğrenme 1 Ders Kitabı Bölüm 6
5 Öğrenme 2 Ders Kitabı Bölüm 6
6 Revizyon Ders Kitabı Bölüm 1,2,3 & 6
7 Vize Ders Kitabı Bölüm 1,2,3 & 6
8 İnsan Gelişimi 1 Ders Kitabı Bölüm 10
9 İnsan Gelişimi 2 Ders Kitabı Bölüm 10
10 Güdülenme Ders Kitabı Bölüm 11
11 Güdülenme Ders Kitabı Bölüm 11
12 Duygu, Stres ve Sağlık 1 Ders Kitabı Bölüm 12
13 Duygu, Stres ve Sağlık 2 Ders Kitabı Bölüm 12
14 Sosyal Psikoloji Ders Kitabı Bölüm 16
15 Sosyal Psikoloji Ders Kitabı Bölüm 16
16 Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Gerrig, R. J. (2010). Psychology and Life, 20th Edition. Allyn & Bacon (Pearson). ISBN-13: 978-0-205-87327-2, ISBN-10: 0-205-87327-8
Diğer Kaynaklar Mypsychlab (Pearson web sitesi)

Introductory Psychology Video Series

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Temel Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.            
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.            
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.         x  
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.            
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.     x      
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.            
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.         x  
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.   x        
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         x  
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.     x      

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 7 91
Ara Sınav 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     139
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,56
Dersin AKTS Kredisi     6