• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PSY 101
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, öğrencilerin psikoloji disiplinine genel ve kapsamlı bir giriş yapmasını sağlamaya yöneliktir. Dersin sonunda, öğrencilerin psikolojinin ana kavram ve kuramlarına ve ayrıca zihinsel ve davranışsal süreçlerin bilimsel incelenmesine yönelik anlama becerisi geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Görgül bir bilim dalı olarak psikolojiyi tanıtır. Davranışların biyolojik ve evrimsel temellerini tartışır. Güdülenme, duygular, öğrenme, gelişim ve sosyal davranışlar gibi temel psikolojik süreçleri inceler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) Psikolojiyi insan davranışları ve zihinsel süreçleri ile ilgili bir bilim olarak açıklayabilir 2, 10
2) Psikolojinin ana kavram ve kuramlarını tanımlayabilir  2
3) Davranışsal ve zihinsel süreçlerin incelenmesinde kullanılan bilimsel yöntemleri açıklayabilir ve psikoloji alanında yapılan çeşitli araştırmalardan örnek verebilir 2, 10

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş  
2 Psikoloji nedir?

Psikolojinin araştırma yöntemleri nelerdir?

Ders Kitabı Bölüm 1, 2
3 Davranışın Biyolojik ve Evrimsel Kökenleri Ders Kitabı Bölüm 3
4 Öğrenme 1 Ders Kitabı Bölüm 6
5 Öğrenme 2 Ders Kitabı Bölüm 6
6 Revizyon Ders Kitabı Bölüm 1,2,3 & 6
7 Vize Ders Kitabı Bölüm 1,2,3 & 6
8 İnsan Gelişimi 1 Ders Kitabı Bölüm 10
9 İnsan Gelişimi 2 Ders Kitabı Bölüm 10
10 Güdülenme Ders Kitabı Bölüm 11
11 Güdülenme Ders Kitabı Bölüm 11
12 Duygu, Stres ve Sağlık 1 Ders Kitabı Bölüm 12
13 Duygu, Stres ve Sağlık 2 Ders Kitabı Bölüm 12
14 Sosyal Psikoloji Ders Kitabı Bölüm 16
15 Sosyal Psikoloji Ders Kitabı Bölüm 16
16 Final  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Gerrig, R. J. (2010). Psychology and Life, 20th Edition. New York: Allyn & Bacon (Pearson). 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Temel Ders

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.          
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.          
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.     X    
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 7 91
Ara Sınav 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     139
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,56
Dersin AKTS Kredisi     6