• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 251
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Farklı yazma yöntemlerinin ve tartışmalarının yardımıyla öğrenciye kendini ifade etmenin yollarını göstermek.
Dersin İçeriği: 

Ödevler ve evde hazırlanması istenen yazılar sınıf ortamında değerlendirilip aynı zamanda herkesin tartışmasına açılarak farklı yazım taktikleri gösterilir ve analiz edilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1:Ders, 2:Tartışmalı Ders, 3:Özel Destek/Yapısal Örnekler, 4:Rol Yapma/Drama, 7:Beyin Fırtınası
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Sınav, B:Sözlü/Sunum, E:Proje/Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)Duygularını ifade eder. 1, 3, 10 1,2,4,7 A,B,E
2)Analiz yapma becerileri kazanır. 1, 3, 5, 9, 10 1,2,3,7 A,B,E
3)Bir düşünceyi yapılandırabilir. 1, 3, 5, 9, 10 1,2,3,4,7 A,B,E
4)Metni kurgular. 1, 2, 3, 5, 10 1,2,3,4,7 A,B,E
5)Oluşturulan ve kurgulanan metnin değerlendirilme yöntemlerini bilir.  1, 3, 5, 9, 10 1,2,3,4,7 A,B,E

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kendini ifade etmenin yolları  
2 Bir mektup yazmak: başlangıç noktası  
3 Öykü nedir? Tarihi, kurgusu ve yapısı  
4 Öykü yazmaya nasıl hazırlanmalı, nasıl başlamalı?  
5 Farklı sonları olabilecek bir öyküye başka bir öyküden nasıl devam etmeli?  
6 Portre nasıl yazılır?  
7 Zamanın önemi  
8 Ara sınav  
9 Betimlemenin önemi, işlevi ve sınırları  
10 Metin-mekan ilişkisi  
11 Farklı söylemler: Değişik kültür gruplarından gelen insanları nasıl konuşturmalı?  
12 Nesnelerin duygusu  
13 Dilin önemi  
14 Tarihin, felsefenin ve psikolojinin önemi  
15 Denemede kişisel duygular  
16 Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Roman ve filmler

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Ara sınav, proje ve final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Proje 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Temel Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.       X    
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.       X    
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.         X  
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.            
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.       X    
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.            
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.            
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.            
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X    
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 3 3
Proje 1 15 15
Final  1 3 3
Toplam İş Yükü     119
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,76
Dersin AKTS Kredisi     5