• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 291
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere ekonominin genel kavramlarının aktarılması ve ekonomik düşünce yönteminin tanıtılmasıdır. Sosyal bilimciler için açılan bu derste ekonomik düşünce yönteminin iş ve sosyal hayatta uygulanmasına yönelik olarak ekonominin ana kavramları örnekler ile desteklenerek anlatılacaktır.
Dersin İçeriği: 

Ekonominin tanımı, ana kavramların incelenmesi, ekonomik düşünce yönteminin aktarılması, GSMH, işsizlik, enflasyon, durgunluk, yatırım piyasaları, para ve maliye politikaları gibi makro ekonomik sorunlara giriş ve mikro ekonomik konular çerçevesinde ise arz ve talep ile fiyat oluşumu, tüketici ve üretici fayda ve kar maksimizasyonu ve piyasa tipleri

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) Fayda-Maliyet analizini öğrenir. 2, 5, 9, 10
2) Günlük hayat ve iş hayatına ilişkin genel ekonomi bilgiyi öğrenir. 2, 5, 9, 10
3) Ülkeler ve kişiler arası ekonomik başarı farklılıklarının sebebine dair bilgisi vasıtasıyla verimlilik kavramının önemini benimser. 2, 5, 9, 10
4) Kişisel ve sosyal fayda kavramlarına dair bilgisi çerçevesinde sosyal sorumluluk, toplumsal ve ekolojik farkındalığı kavrar. 2, 5, 9, 10

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Ekonomi  Nasıl Çalışır: Kıtlık Ve Ekonomi Kavramı   
2 Giriş: Ekonominin Ana Kavramları Ve Ekonomik Düşünme Yöntemi, Ekonomik Döngü  
3 Arz Ve Talep Piyasa Dengesi  
4 Tüketici Dengesi Ve Fayda Ençoklaması  
5 Üretici Dengesi Ve Kar Ençoklaması  
6 Piyasa Türleri  
7 Vize  
8 GSMH Ve Yaşam Standardı  
9 TÜFE-TEFE Ve Yaşam Maliyeti, İşsizlik  
10 Ekonomik Büyüme Kaynakları Ve Teorileri  
11 Yatırım, Tasarruf Ve Faiz Oranları  
12 Maliye Politikası  
13 Para Politikası  
14 Uluslararası Ekonomik Sistem  
15 Uluslararası Ekonomik Sistem  
16 Final  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Bade, R. and Parkin, M. (2018). Foundations of Economics. New York: Pearson.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Makro ekonomiye ilişkin güncel bilgileri içeren dökümanlar, slaytlar
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Sunum 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Temel Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.          
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.          
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.       X  
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.          
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.     X    
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.       X  
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 6 90
Ara Sınav 1 3 3
Sınav için bireysel çalışma 1 3 3
Sunum 1 2 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     140
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,6
Dersin AKTS Kredisi     6