• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 291
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere ekonominin genel kavramlarının aktarılması ve ekonomik düşünce yönteminin tanıtılmasıdır. Sosyal bilimciler için açılan bu derste ekonomik düşünce yönteminin iş ve sosyal hayatta uygulanmasına yönelik olarak ekonominin ana kavramları örnekler ile desteklenerek anlatılacaktır.
Dersin İçeriği: 

Dersde ele alınacak başlıca konular;ekonominin tanımı, ana kavramların incelenmesi, ekonomik düşünce yönteminin aktarılması, GSMH, İşsizlik,enflasyon, durgunluk, yatırım piyasaları, para ve maliye politikaları gibi makro ekonomik sorunlara giriş ve mikro ekonomik konular arasında ise arz ve talep ile fiyat oluşumu,tüketici ve üretici fayda ve kar maksimizasyonu, piyasa tipleridir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Fayda-Maliyet analizini öğrenir 3, 9, 10 1, 2, 3, 12 A - C
Öğrencileri  günlük hayat ve iş hayatına ilişkin olarak genel ekonomi bilgisi verir  3, 8, 9, 10 1, 2, 3, 12 A - C
Ülkeler ve kişiler arası ekonomik başarı farklılıklarının sebebini öğrenerek verimlilik kavramının önemini benimser 3, 8, 9, 10 1, 2, 3, 12 A - C
Kişisel ve sosyal fayda kavramlarını öğrenerek sosyal sorumluluk, toplumsal ve ekolojik farkındalığı öğrenir 3, 8, 9, 10 1, 2, 3, 12 A - C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Ekonomi  Nasıl Çalışır: Kıtlık Ve Ekonomi Kavramı   
2 Giriş: Ekonomin Ana Kavramları Ve Ekonomik Düşünme Yöntemi, Ekonomik Döngü  
3 Arz Ve Talep Piyasa Dengesi  
4 Tüketici Dengesi Ve Fayda Ençoklaması  
5 Üretici Dengesi Ve Kar Ençoklaması  
6 Piyasa Tipleri  
7 Vize  
8 GSMH Ve Yaşam Standartı  
9 TÜFE-TEFE Ve Yaşam Maliyeti, İşsizlik  
10 Ekonomik Büyüme Kaynakları Ve Teorileri  
11 Yatırım, Tasarruf Ve Faiz Oranları  
12 Maliye Politikası  
13 Para Politikası  
14 Uluslararası Ekonomik Sistem  
15 Uluslararası Ekonomik Sistem  
16 Final  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Foundations of Economics; R.Bade & M.Parkin ,Pearson
Diğer Kaynaklar  Günlük ekonomi haberleri, gazeteler, ekonomi blogları

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Makro ekonomiye ilişkin güncel bilgileri içeren dökümanlar, slaytlar
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Sunum 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Temel Ders

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.            
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.            
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.         x  
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.            
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.            
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.            
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.            
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.     x      
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       x    
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.         x  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 6 90
Ara Sınav 1 3 3
Sınav için bireysel çalışma 1 3 3
Sunum 1 2 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     140
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,6
Dersin AKTS Kredisi     6