• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 300
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
0
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Stajın amacı, (1) Çalışma alanıyla ilgili ilk elden bilgi edinmek, (2) Yeni profesyonel uygulamalar ve ilişkilerde bulunmak ve (3) Kavramsal bilgiyi işi çevresinde uygulamaktır.
Dersin İçeriği: 
  1. İletişim araç ve yöntemlerini sahada uygulama.
  2. Kurumsal kültürün önemine yönelik daha fazla farkındalık.
  3. Bulunulan alana dair beceriler.
  4. Sektör hakkında bilgi.
  5. Yapılan işin içeriğini, koordine edilen etkinlikleri/projeleri vs. kanıtlarıyla birlikte içeren portföy.

Yapılan işleri, bu işlere dair beğenilen/beğenilmeyen yönleri, gözlemleri ve alınan dersleri içeren günlük.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
5: Problem Çözme, 9: Sunum, 12: Grup Çalışması, 13: Saha Çalışması

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) Alana yönelik bilgisini geliştirir. 9, 10 
2) Alana yönelik özel becerilerini geliştirir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
3) İş tecrübesi kazanır. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
4) İşe girişlerde rakiplerine oranla daha avantajlı hale gelir.  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
5) Mesleğine dair iletişim ağı edinir.  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
6) Tuttuğu günlük ve iş portföyü sayesinde yaptığı işlerin, tutumlarının, bilgisinin nasıl geliştiğini ve iletişim teorilerinin ve prensiplerinin uygulamaya ne şekilde aktarıldığını görür. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

 

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğrencinin çalışma programını ve iş tarifini içeren ve hem öğrenci hem de Bölüm Staj Koordinatörü tarafından imzalanan Staj Anlaşma Formu’nun tamamlanması ve işe başlama   
2 İkinci çalışma haftası   
3 Üçüncü çalışma haftası  
4 Dördüncü çalışma haftası  
5 Beşinci çalışma haftası  
6 Altıncı çalışma haftası  
7 Yedinci çalışma haftası  
8 Sekizinci çalışma haftası – Koordinatör ziyareti  
9 Dokuzuncu çalışma haftası  
10 10. çalışma haftası  
11 11. çalışma haftası  
12 12. çalışma haftası  
13 13. çalışma haftası  
14 Son çalışma haftası   
15 Günlüğün ve iş portföyünün Bölüm Staj Koordinatörü’ne teslimi   
16 Bölüm Staj Koordinatörü ile son değerlendirme  

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR
Ders Notu Floyd, Kory & Michele Hammers, The Communication Internship: Principles and Practices, Kendall Hunt Publishing, New York, 2005.
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
İşveren tarafından doldurulan staj değerlendirme formları 1 50
Koordinatör tarafından yapılan ziyaret değerlendirmesi 1 20
Portföy ve günlük 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   -
Yıl içinin Başarıya Oranı   100
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.          
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.         X
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.         X
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.         X
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.         X
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.         X
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.         X
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.         X
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.         X
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 Haftada 3 gün x 8 saat = 24 336
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödev (Portföy ve günlük) 2 10 20
Toplam İş Yükü     384
Toplam İş Yükü / 25 (s)     15,36
Dersin AKTS Kredisi     15

 

3