• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 321
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Anlamın nasıl işlediğine dair bakış açısı oluşturulması ve geliştirilmesi; Reklamın yaratıcı bir araç olmasına dair bakış açısının geliştirilmesi; Reklamda kullanılan dilsel öğelere dair farkındalığın sağlanması; Göstergebilimsel ve dilsel unsurların, edebiyattan gündelik yaşam sohbetlerine kadar her alandaki yönlendirici etkisinin kavranması.
Dersin İçeriği: 

Göstergebilime dair ilkeler; Hem görsel hem de yazılı metinlerin incelenmesinde göstergebilimsel yöntemin kullanılması; Göstergebilimsel kurallardan yola çıkarak reklam tasarlanabilmesi 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 6- Vaka Çalışması 7- Beyin Fırtınası 8- Küçük Grup 15- Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav C- Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Göstergebilime dair temel ilkeleri ve teorileri kavrar. 3, 9, 10 1, 2, 7, 8 A
2) Terminolojiyi ve kavramları kullanır. 3, 10 1, 2, 7, 8 A, C
3) Öğrendiklerini reklamlarla ilişkilendirir. 1, 2, 4, 6, 7, 9 1, 2, 6, 7, 8, 15  A, C
4) Reklamın yaratıcı bir araç olarak işlediğini içselleştirir. 1, 2 7, 8, 15 A, C
5) Göstergebilimsel ve dilsel unsurların, edebiyattan gündelik yaşam sohbetlerine kadar disiplinler arası çerçevedeki yönlendirici etkisini kavrar. 3, 8 1, 2, 7, 8 A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Göstergebilime giriş: Görmeyi öğrenmek  
2 Göstergebilimin kısa tarihçesi ve etimolojik kökeni   
3 Göstergeler (İşaretler): Anlamın oluşumu https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1470785318821853

 

 

4 Göstergebilim kuramcıları (C. S. Peirce ve F. de Saussure)  
5 Göstergebilim kuramcıları (Rus Biçimcileri)  
6 Göstergebilim kuramcıları (Rus Biçimcileri devam ediyor ve C. W. Morris)  
7 ARA SINAV  
8 Kısa tekrar ve örnek olay analizi  
9 Fotografik Temsilde Hegemonya (Hegemonya ve kodların rolü, kodlama ve kod-açmada kamera çekimleri, açıları, renkler ve metinlerarasılık) Crow, D. (2003). Visible Signs: An Introduction to Semiotics. Switzerland: Cran-pres-Celigny.

Barthes, R. (1998). Çağdaş Söylenler. İstanbul: Metis Yayınları  

 

10 Göstergebilim Kuramcıları (Roland Barthes) Barthes, R. (1975). The Pleasure of the Text. New York: Hill and Wang
11 Kısa tekrar ve örnek olay analizi  
12 Göstergebilim Kuramcıları (Umberto Eco) Eco, U. (1994). The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts. Bloomington, IND: Indiana University Press
13 Kısa tekrar ve örnek olay analizi  
14 Göstergebilimsel terimleri kullanarak (Herhangi bir ürün kategorisine ait) bir reklam tasarlamak  
15 Genel Değerlendirme  
16 Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Chandler, D. (2017). Semiotics: The Basics. London: Routledge 

Crow, D. (2003). Visible Signs: An Introduction to Semiotics. Switzerland: Cran-pres-Celigny.

Danesi, M. (2002). Understanding Media Semiotics. London: Oxford University Press.

Oswald, L. R. (2011). Marketing Semiotics: Signs, Strategies, and Brand Value. Oxford: Oxford University Press.

 

Diğer Kaynaklar Barthes, R. (1990).  The Fashion System. Berkeley: UCLA Press 

Barthes, R. (1975). The Pleasure of the Text. New York: Hill and Wang 

Eco, U. (1994). The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts. Bloomington, IND: Indiana University Press

 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1470785318821853

 

https://www-jstor-org.lproxy.yeditepe.edu.tr/stable/pdf/41762314.pdf?refreqid=excelsior%3A77c7031be01fef83439d03627ba51ddc

 

&

Öğretim elemanının slaytları

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Küçük Grup Çalışması 4 20
Ödev 2 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.       X    
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.   X        
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.         X  
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.   X        
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.            
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular. X          
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır. X          
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.   X        
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.   X        
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 6 6 36
Ara Sınav 1 2 2
Küçük Grup Çalışması (Sınıf Çalışması) 4 1 4
Ödev 2 4 8
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     95
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,65
Dersin AKTS Kredisi     4