• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 414
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümü öğrencilerinin bölümde edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulayabilmeleri; uygulayan şirket ve kurumlardaki işleyişi, oralarda iş aramaya başlamadan tanımaları; iş başvurularında referans olarak kullanabilecekleri uygulama portfolyoları oluşturabilmeleridir.
Dersin İçeriği: 

Yaratıcı pazarlama iletişimi stratejileri, reklam yaklaşım ve fikirleri, medya stratejileri üretme; ajans işleyişi ve müşteri ilişkileri yönetme metodlarını, bir yıl fiilen çalışmış düzeyde öğretecek; pazarlama iletişimi firmalarında çalışabilme becerisi ve işe çabuk girebilme avantajı kazandıracak bir ‘simülasyon’.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 3- Özel Destek / Yapısal Örnekler 5- Problem Çözme 7- Beyin Fırtınası 15- Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav B- Sözlü / Sunum C- Ödev E- Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Yaratılan simülasyon ile, reklam ajansı/iletişim ajansında kazanabilecekleri deneyimleri bu derste kazanmış olurlar.  1,2,4,7,9,10 1,2,3,5,7,15 A,B,C,E
2) Reklam stratejisi planının gerektirdiği (sunum, ilan, banner, slogan, görsel, isim geliştirme vb. diğer) uygulamaları yaratabilir. 1,2,4,6,7,9,10 1,2,3,5,7,15 A,B,C,E
3) Reklam kampanyalarının planlanması ve uygulanması aşamalarına fiilen katılmış olurlar. 1,2,4,5,6,7,9,10 1,2,3,5,7,15 A,B,C,E
4) Reklamverenle günlük ilişkileri, brief alma, sunum, revizyon vb toplantılarını planlayabilir, yönetebilir. 1,2,4,7,8,9,10 1,2,3,5,7,15 A,B,C,E
5) Öğrencilerin iletişim/reklam kampanyalarını, hayali reklamverenlere sunarak öneride bulunmalarını öğretir.  1,2,4,7,9,10 1,2,3,5,7,15 A,B,C,E
6) İletişim ajansının değişik pozisyonlarına çalışma deneyimi kazanarak, pozisyonların kendisine uygunluğunu öğrenir.  1,2,4,7,8,9,10 1,2,3,5,7,15 A,B,C,E

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş: Başarılı bir yaratıcı reklam kampanyasının aşamaları nelerdir? Sunum
2 Brif nasıl yazılır? Sunum
3 Büyük fikir (big idea) nasıl bulunur? Hangisinin en büyük fikir olduğu nasıl anlaşılır? Sunum
4 Büyük fikri (big idea) en iyi anlatan reklam filmi nasıl yazılır? Uygulama Sunum, proje değerlendirme
5 Büyük fikri (big idea)  en iyi anlatan reklam filmi nasıl yazılır? Proje Uygulama Sunum, proje değerlendirme
6 Büyük fikir (big idea) basılı işlere nasıl uyarlanır? Sunum, proje değerlendirme
7 Ara Sınav Sunum, proje değerlendirme
8 Outdoor, ambient, gerilla uygulaması gibi tamamlayıcı mecralara nasıl çözümler üretilir? Sunum, proje değerlendirme
9 Dijital platformlarda büyük fikre paralel uygulamalar bulmak için nasıl düşünmek gerekir? Sunum, proje değerlendirme
10 Kampanyayı üretmek için nasıl hazırlıklar yapılır? Üretim öncesi toplantılarda neler yapılır? Sunum, proje değerlendirme
11 Üretim için gereken malzemeler nasıl üretilir? Sunum, proje değerlendirme
12 Kampanya malzemeleri üretirken çalıştığımız üçüncü şahıslar nasıl yönetilir? Sunum, proje değerlendirme
13 Kampanya sunumu için gereken sunum teknikleri nelerdir? Proje Uygulama Sunum, proje değerlendirme
14 Kampanya sunumu için gereken sunum teknikleri nelerdir? Proje Uygulama Sunum, proje değerlendirme
15 Kampanya sunumu için gereken sunum teknikleri nelerdir? Proje Uygulama Sunum, proje değerlendirme
16 Final için proje sunumu  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Wells, Moriarty, Burnett, Advertising: Principles and Practice, Prentice Hall, USA, 2011
Diğer Kaynaklar Projeler ve örnek olaylar

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Slayt, video, basılı malzeme
Ödevler Kampanya projeleri
Sınavlar Vize ve final (Proje Takibi ve Proje Teslimi)

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav (Final projesi için hazırlık ve sunumu) 1 60
Ödev 12 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.       x    
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.       x    
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.            
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.       x    
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.       x    
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.     x      
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.     x      
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.     x      
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.     x      
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.         x  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav (Final projesi için hazırlık ve sunumu) 1 2 2
Ödev 12 1 12
Final (Proje ve sunum) 1 10 10
Toplam İş Yükü     122
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,88
Dersin AKTS Kredisi     5