• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 414
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümü öğrencilerinin bölümde edindikleri teorik bilgileri, pratikte uygulayabilmeleri; uygulayan şirket ve kurumlardaki işleyişi, oralarda iş aramaya başlamadan tanımaları; iş başvurularında referans olarak kullanabilecekleri uygulama portfolyoları oluşturabilmeleridir.
Dersin İçeriği: 

Yaratıcı pazarlama iletişimi stratejileri, reklam yaklaşım ve fikirleri, medya stratejileri üretme; ajans işleyişi ve müşteri ilişkileri yönetme metodlarını, bir yıl fiilen çalışmış düzeyde öğretecek; pazarlama iletişimi firmalarında çalışabilme becerisi ve işe çabuk girebilme avantajı kazandıracak bir ‘simülasyon’.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 3- Özel Destek / Yapısal Örnekler 5- Problem Çözme 7- Beyin Fırtınası 15- Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Sözlü / Sunum, Ödev, Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) Illustrator ve After Effects tasarım programlarını kullanma becerisini kazanır. 2, 3, 10
2) Yeni medya araçlarını ve dijital teknolojileri birbiriyle  ilişkili şekilde  kullanır. 2, 3, 5,  10
3) Post prodüksiyon  süreçlerindeki ortak terimleri bilir ve onları kullanma becerisine sahip olur 2, 3, 5, 10
4) Reklam görseli tasarımı iş akışına hakim olur. 2, 3, 8, 10
5) Yaratıcı ve eleştirel yaklaşımla, reklam filmlerine hareketli grafik tasarlar. 2, 3, 8, 10, 11

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hareketli Grafik (motion graphic) tanımı, örneklerinin incelenmesi  
2 Reklam görseli üretimindeki iş akışına bakış, Adobe Illustrator ve Adobe After Effects programlarının bu iş akışındaki kullanım alanları  
3 Adobe Illustrator programına giriş  
4 Adobe Illustrator Tool Box (Araçlar) Kullanımı  
5 Uygulama; Illustrator programında Reklam görseli hazırlama  
6 Uygulama;  Illustrator programında Reklam görseli hazırlama  
7 Ara Sınav  
8 Illustrator proje dosyasını After Effects Programına aktarma, Layer (Katman) sisteminin  bu geçişe  uygun olarak düzenlenmesi  
9 After Effects kompozisyon oluşturma, Key Frame kullanımı  
10 Illustrator’da tasarlanan reklam görselinin After Effects’de hareketlendirilmesi  
11 After Effects’de yeşil perde yok etme ve görüntü birleştirme   
12 Uygulama; Seçilen bir reklam filmine, Illustrator ve Adobe After Effects kullanımı ile  hareketli grafik (motion graphic) tasarlama  
13 Uygulama; Seçilen bir reklam filmine, Illustrator ve Adobe After Effects kullanımı ile  hareketli grafik (motion graphic) tasarlama  
14 Uygulama; Seçilen bir reklam filmine, Illustrator ve Adobe After Effects kullanımı ile  hareketli grafik (motion graphic) tasarlama  
15 Uygulama; Seçilen bir reklam filmine, Illustrator ve Adobe After Effects kullanımı ile  hareketli grafik (motion graphic) tasarlama  
16 Final   

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Landa, R. (2004). Advertising by Design : Creating Visual Communications with Graphic Impact. Hoboken : J. Wiley & Sons.
Diğer Kaynaklar https://www.linkedin.com/learning/illustrator-2021-essential-training/welcome-to-adobe-illustrator-2021-essential-training

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Video, e-kitaplar
Ödevler Tasarım çalışmaları 
Sınavlar Vize ve final ( Proje Teslimi)

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav  1 90
Ödev 2 10
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.         X
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.         X
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.         X
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.     X    
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav  1 2 2
Ödev 2 1 2
Final (Proje) 1 10 10
Toplam İş Yükü     112
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,88
Dersin AKTS Kredisi     5