• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 201
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilere olay pazarlamasının temellerini öğretebilmektir.
Dersin İçeriği: 

Olay pazarlaması nedir? Belli bir organizasyon hazırlamak ve sürdürmek için gerekli olan temel ilkeler nelerdir?

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 6- Vaka Çalışması 7- Beyin Fırtınası 8- Küçük Grup 19- Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav C- Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Olay pazarlamasının ne olduğunu bilir. 3, 4, 5, 10 1, 2, 7 A
2) Olay pazarlamasının neden önemli olduğunu bilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 7 A
3) Olay pazarlamasının PR ve reklam ile olan ilişkisini anlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 6, 7, 19 A, C
4) Olay pazarlamasının ekonomi ve sosyoloji gibi alanlarla ilişkisini anlar. 1, 2, 3, 5, 6, 8 1, 2, 6, 7, 19 A, C
5) Dijital teknolojiler ile olay pazarlaması arasındaki ilişkiyi kavrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 7, 8 A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Olay pazarlamasına giriş  
2 Olay (Organizasyon) türleri  
3 Olay türleri (devam ediyor)  
4 Yer, mekan seçimi ve programı ve içeriği geliştirme  
5 Olay web sitesi oluşturma  
6 SEO ve olay web sitesinin SEO’sunu geliştirme  
7 ARA SINAV  
8 Konuk (Konu: Olay pazarlaması uygulamaları ve olay web sitesinin önemi)  
9 Sosyal medyada olay tutundurma  
10 Konuk (Konu: Olay pazarlaması ve sosyal medya)  
11 Örnek olay incelemesi: Belli bir şirketin olay pazarlama uygulaması ve dijital teknolojiler https://blog.bizzabo.com/event-marketing-examples

 

 

12 Olay sponsorluğu  
13 Olay bütçesi hazırlama Liu L., Zhang J., Keh H.T. (2018)  Event-marketing and advertising expenditures: The differential effects on brand value and company revenue, Journal of Advertising Research,  58  (4) , pp. 464-475, DOI: 10.250/JAR-2017-043 

 

14 Olay başarısını değerlendirme Lia Zarantonello & Bernd H. Schmitt (2013) The impact of event marketing on brand equity, International Journal of Advertising, 32:2, 255-280, DOI: 10.2501/IJA-32-2-255-280

 

 

15 Örnek olay incelemesi: Belli bir şirketin genel bir olay pazarlama uygulaması  https://blog.bizzabo.com/event-marketing-examples

 

 

16 FİNAL  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Dowson, Ruth and Bassett, David (2015). Event Planning and Management: A Practical Handbook for PR and Events Professionals. New York: Kogan Page Ltd.

&

Öğretim elemanı tarafından verilen slaytlar

Diğer Kaynaklar https://blog.bizzabo.com/event-marketing-examples

 

Lia Zarantonello & Bernd H. Schmitt (2013) The impact of event marketing on brand equity, International Journal of Advertising, 32:2, 255-280, DOI: 10.2501/IJA-32-2-255-280

 

Liu L., Zhang J., Keh H.T. (2018)  Event-marketing and advertising expenditures: The differential effects on brand value and company revenue, Journal of Advertising Research,  58  (4) , pp. 464-475, DOI: 10.250/JAR-2017-043 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Küçük Grup Çalışması (Sınıf çalışması) 10 20
Ödev 10 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.       X    
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.       X    
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.       X    
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.       X    
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.     X      
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.         X  
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.   X        
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.       X    
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. X          
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 2 2
Küçük Grup Çalışması (Sınıf çalışması) 10 2 20
Ödev 10 2 20
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     115
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,6
Dersin AKTS Kredisi     5