• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 201
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilerin, olay pazarlamasının temellerini kavramasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Olay pazarlaması nedir? Belli bir organizasyon hazırlamak ve sürdürmek için gerekli olan temel ilkeler nelerdir?

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 6- Vaka Çalışması 7- Beyin Fırtınası 8- Küçük Grup 19- Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) Olay pazarlaması sürecinin ne olduğunu kavrar. 1, 2, 3
2) Olay pazarlamasının önemini kavrar. 2, 9
3) Olay pazarlamasının PR ve reklam ile olan ilişkisini kavrar. 1, 2
4) Olay pazarlamasının ekonomi ve sosyoloji gibi alanlarla ilişkisini kavrar. 1, 2, 9
5) Dijital teknolojiler ile olay pazarlaması arasındaki ilişkiyi kavrar. 5, 6, 7, 9, 10

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Olay pazarlamasına giriş  
2 Olay (Organizasyon) türleri  
3 Olay türleri (devam ediyor)  
4 Yer, mekan seçimi ve programı ve içeriği geliştirme  
5 Olay web sitesi oluşturma  
6 Lead nurturing funnel ve olay web sitesi  
7 ARA SINAV  
8 Konuk (Konu: Olay pazarlaması uygulamaları ve olay web sitesinin önemi)  
9 Sosyal medyada olay tutundurma  
10 Konuk (Konu: Olay pazarlaması ve sosyal medya)  
11 Örnek olay incelemesi: Belli bir şirketin olay pazarlama uygulaması ve dijital teknolojiler https://blog.bizzabo.com/event-marketing-examples

 

12 Olay sponsorluğu  
13 Olay bütçesi hazırlama Liu L., Zhang J., Keh H.T. (2018) Event-marketing and advertising expenditures: The differential effects on brand value and company revenue, Journal of Advertising Research,  58  (4) , pp. 464-475, DOI: 10.250/JAR-2017-043 
14 Olay başarısını değerlendirme Lia Zarantonello & Bernd H. Schmitt (2013) The impact of event marketing on brand equity, International Journal of Advertising, 32:2, 255-280, DOI: 10.2501/IJA-32-2-255-280

 

15 Örnek olay incelemesi https://blog.bizzabo.com/event-marketing-examples

 

16 FİNAL  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Dowson, Ruth and Bassett, David (2015). Event Planning and Management: A Practical Handbook for PR and Events Professionals. New York: Kogan Page Ltd.

&

Öğretim elemanı tarafından verilen slaytlar

Diğer Kaynaklar https://blog.bizzabo.com/event-marketing-examples
 

Lia Zarantonello & Bernd H. Schmitt (2013) The impact of event marketing on brand equity, International Journal of Advertising, 32:2, 255-280, DOI: 10.2501/IJA-32-2-255-280
 

Liu L., Zhang J., Keh H.T. (2018)  Event-marketing and advertising expenditures: The differential effects on brand value and company revenue, Journal of Advertising Research,  58  (4) , pp. 464-475, DOI: 10.250/JAR-2017-043 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr ve/veya Google Classroom
Ödevler www.coadsys.yeditepe.edu.tr ve/veya Google Classroom
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Küçük Grup Çalışması (Sınıf çalışması) 10 20
Ödev (İstenen haftalık çalışmaların getirilmesi-Ödevler toplanmayabilir.) 10 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.         X
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.     X    
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.       X  
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.         X
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.         X
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.         X
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.          
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.     X    
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.       X  
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 2 2
Küçük Grup Çalışması (Sınıf çalışması) 10 2 20
Ödev (İstenen haftalık çalışmaların getirilmesi-Ödevler toplanmayabilir.) 10 2 20
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     115
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,6
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri