• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 211
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu ders temel fotoğrafçılık bilgilerini vermeyi amaçlamaktadır. Haftalık sunumların ve uygulama ödevlerinin yanı sıra, fotoğrafçıların karşılaştığı sorunlar ve etik konular da ele alınacaktır. Öğrenciler, dönem boyunca bir fotoğraf projesi hazırlayacaklar ve ışığı kullanarak fotoğrafla yeni anlatım biçimleri yaratmayı ve fotoğraf karesini yeni görme biçimlerinin farkındalığıyla oluşturma becerisini kazanacaklardır.
Dersin İçeriği: 

Genel hatlarıyla fotoğraf tarihi, tek objektifli, çift objektifli kameralar, fotoğraf makinesi kontrol sistemleri: enstantane, diyafram, alan derinliği, enstantane diyafram ilişkisi, fotoğrafta kompozisyon, portre, kent ve doğa fotoğraflarının çekimi. Fotografik görme, fotoğrafta etik konular ve görüntü manipülasyonu. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 9: Gösterim, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav,  C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Temel fotoğrafçılık kavramlarını ifade eder. 2, 10 1, 2, 3 A, C
Fotoğrafçılıkla ilgili teknik donanımı kullanır. 2, 10 1, 2, 3 A, C
Çekim tekniklerini uygular. 2, 10 1, 2, 3 A, C
Işık, perspektif, anlam ve derinlik ilişkisini kurar. 2, 9, 10 1, 2 A, C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş ve Fotografik temsil   
2 Kamera seçimi ve Ekipman kullanımı  
3 Fotoğraf Makinesinde Işık kontrolü: enstantane, diyafram, pozometre   
4 Fotoğraf makinesinde kontrol sistemleri: alan derinliği kontrolü, enstantane diyafram ilişkisi, ISO değerleri ve görüntü kalitesi.   
5 Objektifler  
6 Fotoğraf Makineleri: Tek objektifli makineler, çift objektifli makineler   
7 Işık ve Form  
8 Vize Sınavı  
9 Kompozisyon   
10 Portre  
11 Kenti fotoğraflamak   
12 Doğa fotoğrafı   
13 “Fotografik görme”   
14 Fotoğrafta etik konular ve manipülasyon   
15 Fotoğrafta anlatım dili  
16 FİNAL SINAVI  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Hedgecoe, John, Her Yönüyle Fotoğraf Sanatı 
Diğer Kaynaklar Barthes, Roland (1996). Camera Lucida. Çev. Reha Akçakaya. İstanbul: Altıkırkbeş Yayınları.

Sontag, Susan (1993). Fotoğraf Üzerine. Çev. Reha Akçakaya. İstanbul: Altıkırkbeş Yayınları.

Schaefer, John P., Basic Techniques of Photography, An Ansel Adams Guide: Little Brown and Company, Boston, 1992

Horenstein, Henry, Beyond Basic Photography, A Technical Manual: Little Brown and Company, Boston, 1977

Craven, George M. (1990), Object and Image, An Introduction to Photography. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jerseyç

Prakel,David (2011).Yaratıcı Fotoğrafçılığın Temelleri, Çev. Elif Günay. İstanbul: Literatür Yayınları

Short, Maria (2011), Context and Narrative. Ava Publishing.

Newhall, Beaumont(1999). The History of Photography. Little Brown and Company, Boston.

Langford, Michael (1997). Story of Photography. Focal Press, Oxford.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar classroom.google.com
Ödevler classroom.google.com
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.          
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.         X
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.          
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.          
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.          
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.          
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.          
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.     X    
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,8
Dersin AKTS Kredisi     5