• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 352
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı reklamcılığın temel uzmanlık dallarından biri olan metin yazarlığı konusunda, reklamcı adaylarının eğitilmesi, yaratıcılıklarının geliştirilmesi ve sektöre hazırlanmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Farklı mecralar için, reklam metinlerinin incelenmesi ve analizi, reklam metni üretimi, yazarlık becerilerinin geliştirilmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 3- Özel Destek / Yapısal Örnekler 15- Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sözlü, Sınav / Sunum, Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) Reklam metinlerini inceler ve analiz eder.  1, 3, 5, 7
2) Reklam yazarlığının esaslarını öğrenir. 1, 3, 5, 7
3) Reklam ve yaratıcılık becerileri artar. 3, 5, 7
4) Reklam yazarlığının kendi alanındaki önemini kavrar. 3, 5, 7
5) Yaratıcı ve eleştirel yaklaşımla, reklam metni yazımını uygular  3, 5, 7, 8, 10, 11

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş:  Tanışma. Ders İçeriğinin paylaşılması (Syllabus / Kitaplar/
Kaynaklar/Araçlar/Teknolojiler )
 
2 Reklam ajansı yapısı ve reklam yazarlarının reklam organizasyonu içindeki yeri, rolü ve görevi.  
3 Yaratıcı brief ve öğeleri.  Yaratıcı brief okuma, analiz etme.  
4 Basın ilanı / Metin yazımı   
5 Basın ilanı /Başlık ve slogan yazımı   
6 Marka ismi yaratma   
7 ARA SINAV (Sonuncusu vize tarihinde teslim edilen dört ödev ortalaması ve sunum)  
8 Reklam yazarlığı ve yaratıcılık.  Reklam fikri geliştirme / Fikir nasıl bulunur.   
9 TV senaryosu  incelenmesi ve yazımı   
10 TV senaryosu yazımı   
11 Jingle yazımı ve örnekleri    
12 Verilen ödevler üzerine konuşma, eleştirme ve dünyadan örnekler   
13 Radyo reklamı yazımı   
14 Doğrudan postalama örnekler ve analiz    
15 Dijital medya için yazarlık ve örnekleri   
16 FİNAL (Sonuncusu final tarihinde teslim edilen üç ödev ortalaması ve sunum)  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Shaw, M. (2012). Copywriting : Successful Writing for Design, Advertising, and Marketing: Vol. Second edition. Laurence King Publishing. http://web.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fOTI2MTU5X19BTg2?sid=adc56095-86b1-442f-b9ea-938fbb6c0a73@sessionmgr4008&vid=1&format=EB&rid=6

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Sınıf içi dağıtım ve/veya www. coadsys.yeditepe.edu.tr ve/veya Google Classroom
Ödevler Sınıf içi dağıtım ve/veya www. coadsys.yeditepe.edu.tr ve/veya Google Classroom
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav (Dört ödev ortalaması ve sunum) 1 50
Final (Üç ödev ortalaması ve sunum) 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.         X
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.          
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur ve etkili bir şekilde sunabilir.         X
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.         X
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.         X
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.         X
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.         X
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav (Dört ödev ortalaması ve sunum) 1 12 12
Final (Üç ödev ortalaması ve sunum) 1 9 9
Toplam İş Yükü     105
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,2
Dersin AKTS Kredisi     4