• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ADV 352
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı reklamcılığın temel uzmanlık dallarından biri olan metin yazarlığı konusunda, reklamcı adaylarının eğitilmesi, yaratıcılıklarının geliştirilmesi ve sektöre hazırlanmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Farklı mecralar için, reklam metinlerinin incelenmesi ve analizi, reklam metni üretimi, yazarlık becerilerinin geliştirilmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 3- Özel Destek / Yapısal Örnekler 15- Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
B- Sözlü Sınav / Sunum C- Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Reklam metinlerini inceler ve analiz eder.  2, 3, 4, 8 1, 2, 3, 15 B, C
2) Reklam yazarlığının esaslarını öğrenir. 2, 4, 5, 8 1, 2, 3, 15 B, C
3) Reklam ve yaratıcılık becerileri artar. 1, 2, 4, 5, 8 1, 2, 15 B, C
4) Reklam yazarlığının kendi alanındaki önemini kavrar. 8, 9, 10 1, 2, 3 B, C
5) Reklam metni yazımını uygular  2, 4, 5, 8, 9 15 B, C

 

Dersin Akışı

Konular Ön Hazırlık
Giriş:  Tanışma. Ders İçeriğinin paylaşılması (Syllabus / Kitaplar/
Kaynaklar/Araçlar/Teknolojiler )
 
Reklam ajansı yapısı ve reklam yazarlarının reklam organizasyonu içindeki yeri, rolü ve görevi.  
Yaratıcı brief ve öğeleri.  Yaratıcı brief okuma, analiz etme.  
Basın ilanı / Metin yazımı   
Basın ilanı /Başlık ve slogan yazımı   
Marka ismi yaratma   
ARA SINAV (Sonuncusu vize tarihinde teslim edilen dört ödev ortalaması ve sunum)  
Reklam yazarlığı ve yaratıcılık.  Reklam fikri geliştirme / Fikir nasıl bulunur.   
TV senaryosu  incelenmesi ve yazımı   
TV senaryosu yazımı   
Jingle yazımı ve örnekleri    
Verilen ödevler üzerine konuşma, eleştirme ve dünyadan örnekler   
Radyo reklamı yazımı   
Doğrudan postalama örnekler ve analiz    
Dijital medya için yazarlık ve örnekleri   
FİNAL (Sonuncusu final tarihinde teslim edilen üç ödev ortalaması ve sunum)  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Shaw, M. (2012). Copywriting : Successful Writing for Design, Advertising, and Marketing: Vol. Second edition. Laurence King Publishing. http://web.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fOTI2MTU5X19BTg2?sid=adc56095-86b1-442f-b9ea-938fbb6c0a73@sessionmgr4008&vid=1&format=EB&rid=6
Diğer Kaynaklar Bly, R. W. (2006). The copywriter's handbook: A step-by-step guide to writing copy that sells. New York: Holt Paperbacks.

 

Gabay, J. J. (2011). Improve your copywriting. New York: McGraw Hill. 

 

Sugarman, J. (2016). Reklam yazarının el kitabı. İstanbu: MediaCat Yayınları.

 

&

 

Samples of advertising scripts and course notes

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Sınıf içi dağıtım
Ödevler Sınıf içi dağıtım 
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav (Dört ödev ortalaması ve sunum) 1 50
Final (Üç ödev ortalaması ve sunum) 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Re Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.         X  
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.       X    
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.       X    
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.       X    
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.   X        
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.            
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.       X    
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur..        X    
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X    
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.          X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav (Dört ödev ortalaması ve sunum) 1 12 12
Final (Üç ödev ortalaması ve sunum) 1 9 9
Toplam İş Yükü     105
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,2
Dersin AKTS Kredisi     4