• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHIL 152
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Tarihsel süreçte etik felsefenin gelişimini, aldığı anlamları, farklı etik kuramları ve filozoflarını, bu felsefelerin günümüze yansımasını ve geçerliliğini anlatıp tartıştırarak, öğrencilere kendi dünya görüşlerini oluşturmaları için ipuçları vermek; meslek yaşamlarında ahlak kuralları çerçevesinde davranmalarını teşvik etmek.
Dersin İçeriği: 

Aristotle, Confucius, Makyavel, Kant, J.S.Mill, J.Bentham, D.Hume, J.Fletcher, j.Wilson, T.Hobbes, J.J.Rousseau, J.P.Sartre, F. Nietzsche, Kierkegaard, C.Christians gibi filozofların etik kuramlarını; ve Kadın Hakları ve etiği, Irk Ayrımcılığı ve İnsan Hakları, ve Hayvan Hakları ve etiği gibi günümüzün etik problemlerini, iletişim öğrencisinin ilgi alanı ölçüsünde inceleyip tartışmak.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Soru-Yanıt
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
 1-Etiğin anlamına ilişkin temel problemleri tanır ve tartışır. 3, 7, 8, 9, 10 1,2,3 A,C
2-Etik ve özgürlük bağlantısını anlamaya başlar. 3, 7, 9, 10 1,2,3 A,C
3-Deontolojik, Teleolojik, ve Subjektivist etik felsefeleri arasındaki farkları ayırt eder. 3, 7, 9, 10 1,2,3 A,C
4- Erdemler etiği, Faydacılık etiği, Etik Mutlakçılık, Durumsal etik, Sosyal Sözleşme etiği, Varoluşçu etik, Komüniteryan etik, Relatif etik gibi temel etik anlayışlar hakkında fikir sahibidir. 3, 7, 9, 10 1,2,3 A,C
5- Etik kuramları, kendi meslek etiğine bağlamayı ve yorumlamayı öğrenir. 3, 7, 8, 9, 10 1,2,3 A,C
6- Etik, Ahlak, Moral gibi kavramları birbirinden ayırır. 3, 7, 9, 10 1,2,3 A,C
7-Kadın hakları, insan hakları, hayvan hakları, ırk ayrımcılığı gibi çağımızın sorunları ve tartışma konuları hakkında bilgi sahibi olarak tartışabilir. 3, 7, 8, 9, 10 1,2,3 A,C
8-Etik olan ile yasal olan arasındaki ayrımı bilir. 3, 7, 9, 10 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, etik tanımları, bireysel etik-sosyal etik, etik ve özgürlük Ders notları
2 Deontolojik etik, Teleolojik etik, Subjektif etik ayrımı Kitaplar,  ders notları
3 Erdemler etiği; ve Kültürel Relativizm konuları Kitaplar,  ders notları
4 Etik Subjektivizm, Din Ahlakı, Etik Egoizm Kitaplar,  ders notları
5 Makyavel etiği  Kitaplar,  ders notları
6 J.S.Mill ve Faydacılık Etiği Kitaplar,  ders notları
7 Immanuel Kant ve Etik Mutlakçılık Kitaplar,  ders notları
8 ARA SINAV  
9 Antinomian etik, Durumsal etik, İçgüdüsel etik Kitaplar,  ders notları
10 J.J. Rousseau ve Sosyal Sözleşme etiği Kitaplar,  ders notları
11 Varoluşçu etik, Komüniteryan etik, Liberalist etik Kitaplar,  ders notları
12 Hayvan Hakları ve etiği, İnsan Hakları ve Irk Ayrımcılığı Kitaplar,  ders notları
13 Kadın Hakları ve Feminizm Kitaplar,  ders notları
14 Habercilik Meslek Etiği Kitaplar,  ders notları
15 Reklamcılık meslek etiği; Halkla İlişkiler Meslek etiği Kitaplar,  ders notları
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
KİTAPLAR A.David Gordon, J.M. Kitross, J.C. Merrill, W. Babcock, M. Dorsher, Controversies in Media Ethics, 3rd Edition, N.Y. 2011.

Russ Shafer-Landau, The Fundamentals of Ethics, Oxford University Press, 2018.

Barbara MacKinnon, Andrew Fiala, Ethics: Theory and Contemporary Issues, Australia, 2018.

Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Sınavlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Temel Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.            
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.            
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.         X  
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.            
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.            
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.            
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.         X  
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.     X      
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X  
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.       X    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     118
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,72
Dersin AKTS Kredisi     5