• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 102
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, kitle iletişiminin temellerini tanıtmaktır. Ders aynı zamanda öğrencilere Türkiye’deki ve genel olarak dünyadaki toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişmelerle medya arasındaki ilişkileri idrak etme becerilerini kazandıracaktır.
Dersin İçeriği: 

Derste şu konular incelenecektir: kitle iletişimin genel tanımı, kitle iletişiminin araçları, işlevleri, süreçleri ve etkileri, dünyada ve Türkiye’de basının gelişimi, fotoğrafçılık ve sinema tarihi, radyo yayıncılığı tarihi, televizyonun radyo ve sinemayla etkileşim içinde gelişimi, kamu yayıncılığı ve özel yayıncılık nosyonları, medyada denetim, uluslararası sözleşmeler ve örgütler, Türkiye’de yayıncılık tarihi, halkla ilişkiler ve reklamcılığın gelişimi ve internet devrimi ve Türkiye’deki etkileri.  

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Ders, 2. Tartışmalı Ders
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri 
1) Öğrenciler kitle iletişiminin ve medyanın temellerini anlayabilirler. 9, 10 1, 2 A
2) Öğrenciler Türkiye’de ve dünyada medya tarihi hakkında bilgi sahibi olurlar.  9, 10 1, 2 A
3) Öğrenciler medyanın toplumsal, siyasi ve kültürel etkilerini saptayıp değerlendirebilirler.  7, 9, 10 1, 2 A
4) Öğrenciler medyayla ilgili ulusal ve uluslararası yasalar ve kurumlar hakkında bilgi sahibi olurlar.  7, 9, 10 1, 2 A
5) Öğrenciler medya ve devletin ekonomik ve siyasi yapısı arasındaki etkileşimi eleştirel bir gözle değerlendirebilirler. 7, 9, 10 1, 2 A

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş   
2 Kitle iletişim araçları öncesine genel bir bakış  
3 Kitle iletişim kavramı, kitle iletişim araçları, kitle iletişimin işlevleri  
4 Dünyada kitabın tarihi, gazete ve özellikleri, dergi ve fonksiyonları ile Osmanlı İmparatorluğu’nda basın, geleneksel haber değerleri  
5 Fotoğrafçılık ve sinema  
6 Radyonun teknik gelişimi, radyo yayıncılığının gelişimi, televizyonun teknik gelişimi, televizyon yayıncılığının gelişimi  
7 Kitle iletişim araçlarının birbirleriyle etkileşimi, radyonun özellikleri, televizyonun özellikleri, radyo ve televizyonun ortak özellikleri  
8 Ara Sınav   
9 Kitle iletişim süreci ve etkileri, kamu yayıncılığı ve özel yayıncılık, kitle iletişimin işlevleriyle ilgili yaklaşımlar  
10 Hedef kitlenin genel özellikleri, hedef kitlenin sosyo-ekonomik özellikleri, yayınların hedef kitleye etkileri, izleme ölçümleri  
11 Radyo televizyon yayınlarının örgütlenmesi  
12 Yayıncılıkta düzenleme ve denetim, ulusal ve uluslararası medya sözleşmeleri, yasadışı yayıncılık  
13 Türkiye’de yayıncılık tarihi Türkiye’de günümüzde yayıncılık  
14 Dünyada reklamcılık ve halkla ilişkilerin gelişimi, Türkiye’de internet devrimi ve etkileri  
15 Genel değerlendirme  
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Agee, Warren Kendall & Ault, Philip H. & Emery, Edwin (1997). Introduction To Mass Media. 12th Edition. Longman, New York.

Alemdar, Korkmaz (2001). İletişim ve Tarih. 2. Baskı. Ankara: Ümit Yayıncılık.

Aziz, Aysel (2013). Radyo Yayıncılığı. Gen. 5. Basım. Ankara: Nobel Yayıncılık. 

Aziz, Aysel (2013). Televizyon ve Radyo Yayıncılığı. Gen. 5. Basım. İstanbul: Hiperlink Yayınları.

Baran, Stanley J. (2005). Introduction to Mass Communication : Media Literacy and Culture. 4th Edition. Maidenhead: McGraw-Hill Education.

Briggs, Asa & Burke, Peter (2010). A Social History of the Media: From Gutenberg to the Internet. New York: McGraw Hill. 

Cankaya, Özden (2003). Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi: TRT 1927-2000. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Defleur, Melvin L. & Dennis, Everette E. (2002). Understanding Mass Communication. 7th Edition. Boston: Houghton-Mifflin Company.

İnuğur, Nuri (2005). Türk Basın Tarihi. 5. Baskı. İstanbul: Gazeteciler Cemiyeti Yayınları.

Kejanlıoğlu, Beybin (2004). Türkiye'de Medyanın Dönüşümü. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.

Kovarik, Bill (2015). Revolutions in Communication: Media History from Gutenberg to the Digital Age. 2nd Edition. New York: Continuum Publishing Corporation.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Alan Dersi

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Pazar bölümlendirmesini bilir, tüketici davranışlarındaki değişimi takip eder ve hedef kitleye uygun, etkili reklam mesajları oluşturur.          
2 Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.          
3 Hem mesleki hem de entelektüel anlamda katkı sağlayacak disiplinlerarası konularda bilinç ve bilgi sahibi olur.          
4 Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir ve ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun kampanya planlar ve yönetir.          
5 Reklamcılık alanı ile ilgili araştırma ve yöntemleri bilir, elde ettiği verileri kampanya süreçlerinde kullanır ve sonuçları değerlendirir.          
6 Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
7 Evrensel değerlere, hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.         X
8 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve  girişimci yaklaşımla, alanına dair yenilikleri takip eder, kişi ve kurumlarla diyalog kurar, sorunlar ile ilgili önerilen çözümlerde bağımsız ya da ekip üyesi olarak söz sahibi olur.          
9 Alanında edindiği bilgi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X
10 Alanı ile ilgili kavram ve modeller hakkında bilgi sahibi olur.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Okuma 5 2 10
Ara Sınav 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     114
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,6
Dersin AKTS Kredisi     5