• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 311
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
15
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders ortak çalışmaya dayalı projeler yapabilmek için İletişim Fakültesi’nin farklı bölümlerinden öğrencileri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders grup projeleri yoluyla; tasarım, üretim, reklam, geliştirme ve haber yapma süreçlerini entegre etmek için tasarlanmıştır. Öğrenciler seçilen konular ve/veya kampanyalar üzerine alan çalışması yapma fırsatı bulacaklardır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders, 3-Özel Destek / Yapısal Örnekler, 9-Gösterim, 12-Grup Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav, B-Sözlü / Sunum, C-Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Alan çalışmasıyla ilgili problemleri ve konuları anlar 1,2,4,5 1,2 A,C
2) Üretim süreçlerinin işleyişini bilir.  1,2,4,5 1,2,3,9 A,B,C
3) Üretim öncesi, Üretim ve üretim sonrası aşamalar ve unsurlar hakkında deneyim kazanır 1,2,4,5 2,3,12 A,B,C
4) İletişim projelerini tasarlar ve uygular 1,2,4,5 2,3,9,12 A
5) Medya aracılığıyla etkin iletişim stratejileri uygular 1,2,4,5 1,2,3 A,C
6) Paydaşlardan gelen veriler yoluyla iletişim planlarının formüle eder 1,2,4,5 3,9,12 A,B,C

Dersin Akışı

 

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders ilkeleri ve gereklilikler. Derse giriş.  
2 Çalışma gruplarının oluşturulması ve çalışma konusunun Seçilmesi.  
3 İş bölümü yapılması & projelerin tasarlanması.  
4 Taslak metinlerin hazırlanması  
5 Üretim öncesi, planlama  
6 Onaylı son metinler  
7 Grup toplantıları, yazılı taslak rapor, bireysel yazılı taslak raporlar  
8 Yarıyıl Sınavı: Tasarlanan projenin sunumu  
9 Tasarlanan projenin uygulanması  
10 Projenin çekimlerinin, Halkla İlişkiler çalışmalarının ve Reklamının yapılması.  
11 Projenin çekimlerinin, Halkla İlişkiler çalışmalarının ve Reklamının yapılması.  
12 Blog, Video-log ve websitesinin görsel tasarımının tapılması & projede düzeltme yapılması.  
13 Üretim sonrası, Reklam, Halkla İlişkiler Kampanyaları  
14 Ders için hazırlanan blog, video-log ve dijital platformlarda haberler.  
15 Genel değerlendirme  
16 Final   

Materyal Paylaşımı

 

Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 1 50
Ödev   100
Toplam   50
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   100
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.   X        
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.       X    
3 Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.     x      
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.       X    
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.       X    
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.       x    
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.       x    
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.         x  
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.         x  
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.       x    

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 10 140
Ara Sınav 1 4 4
Ssunum 4 10 40
Ödev 6 20 120
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     380
Toplam İş Yükü / 25 (s)     15,2
Dersin AKTS Kredisi     15