• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 199
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
1
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilere akademik yazımın temelleri hakkında bilgi ve deneyim kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders, akademik yazım becerilerine giriş niteliğindedir. Derste, akıcı ve anlam bütünlüğü olan paragraflar ve kompozisyonlar yazmanın temel unsurlarına odaklanılacaktır. Bununla birlikte, derste, bilimsel kaynakların ödevlerde nasıl kullanılacağı ve bu kaynaklara intihal yapmadan, uygun şekilde atıfta bulunmak için nelere dikkat edilmesi gerektiği işlenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders; 2: Tartışmalı Ders; 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1. Öğrenci, akıcı ve anlam bütünlüğüne sahip paragraf yazar.

2, 5, 6, 7, 9, 10

1, 2, 15

C

2. Öğrenci akıcı ve anlam bütünlüğüne sahip kompozisyon yazar.  

2, 5, 6, 7, 9, 10

1, 2, 15

C

3. Öğrenci akademik kaynaklardan alıntıladığı fikir ve bilgileri parafraz eder ve/veya özetler.

2, 5, 6, 7, 9, 10

1, 2, 15

C

4. Öğrenci, akademik referans gösterme kurallarını intihale ve benzer diğer ciddi hatalara düşmeden uygular

2, 5, 6, 7, 9, 10

1, 2, 15

C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş: dersin amacı ve kapsamı

 

2

İntihal nedir? İntihalden nasıl kaçınabiliriz?

Oshima & Hogue (2006), chapter 8

3

Paragrafın yapısı

Oshima & Hogue (2006), chapter 1

4

Paragrafta akıcılık ve anlam bütünlüğü

Oshima & Hogue (2006), chapter 2

5

Ödev teslimi I

 

6

Kompozisyonun yapısı

Oshima & Hogue (2006), chapter 4

7

Çeşitli kompozisyon türleri

Oshima & Hogue (2006), chapter 6, 7, & 9

8

Ödev teslimi II

 

9

Doğrudan ve dolaylı alıntılar

Oshima & Hogue (2006), chapter 3

10

Ödev teslimi III

 

11

Akademik kaynaklardan alınan bilgileri ve fikirleri parafraz etme ve özetleme

Oshima & Hogue (2006), chapter 8

12

Ödev teslimi IV

 

13

Akademik yazım süreci: taslak geliştirme, yazma ve son şeklini verme

Oshima & Hogue (2006), Appendix A

14

Metin içinde ve kaynakçada atıf yapma kuralları

Oshima & Hogue (2006), Appendix B & APA 7.0 Manual

15

Genel değerlendirme

 

16

Final ödevi teslimi

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Oshima, A. & Houge, A. (2006). Writing Academic English (4th ed.). London: Pearson Longman.

Diğer Kaynaklar

www.apastyle.apa.org

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Ödevler

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ödev

4

100

Toplam

4

100

Finalin Başarıya Oranı

1

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

4

50

Toplam

5

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

x

 

 

 

 

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

 

 

 

 

x

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

x

 

 

 

 

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

x

 

 

 

 

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

 

 

 

x

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.

x

 

 

 

 

 

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

 

 

 

 

x

 

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

1

14

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

8

1

8

Ödev

4

3

12

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

44

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

1.76

Dersin AKTS Kredisi

 

 

2