• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 481
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin genel kültürlerini arttırmak ve günümüz üzerine düşünceler geliştirmelerini sağlamak
Dersin İçeriği: 

Belirli bir tema çerçevesinde seyredilen filmlerin tartışılması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1:Ders, 2: Tartışmalı Ders, 6: Vaka Çalışması, 7:Beyin Fırtınası, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Sınav, B:Sözlü/Sunum, C:Ödev, E:Proje/Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1)İletişim çeşitlerini gösterir

3,6,7,8,9,10

1,2,6,7,15

A,B,C,E

2)Birey toplum ilişkisi üzerinde durur

3,6,8,9,10

1,2,6,7,15

A,B,C,E

3)Günümüz sorunlarının iletişim kavramlarındaki karşılıklarını arar

3,6,8,9,10

1,2,6,7,15

A,B,C,E

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş- Dersin içeriğini anlatma

 

2

Tartışma konuları/seyredilecek filmlerin belirtilmesi

 

3

Film- tartışma

 

4

Film- tartışma

 

5

Film- tartışma

 

6

Film- tartışma

 

7

Film- tartışma

 

8

Vize Ödevi

 

9

Film- tartışma

 

10

Film- tartışma

 

11

Film- tartışma

 

12

Film- tartışma

 

13

Film- tartışma

 

14

Film- tartışma

 

15

Genel Değerlendirme

 

16

Final Ödevi

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Kişisel notlar ve bilgiler

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Vize Ödevi

 1

100

Toplam

 1

100

Finalin Başarıya Oranı

 1

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 1

40

Toplam

 2 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

 

x

 

 

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

 

 

x

 

 

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

 

 

 

 

x

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

 

 

x

 

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

 

 

x

 

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular

 

 

 

 

x

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

 

 

 

 

x

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

4

64

Vize Ödevi

1

10

10

Final Ödevi

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

126

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,04

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5