• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 481
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin genel kültürlerini arttırmak ve günümüz üzerine düşünceler geliştirmelerini sağlamak
Dersin İçeriği: 

Belirli bir tema çerçevesinde seyredilen filmlerin tartışılması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Gösteri Yöntemi 3. Tartışma Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Sunum B. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
 

1)İletişim çeşitlerini gösterir

1,2,3,4,5,6,10 1,2,3 A,B
2)Birey toplum ilişkisi üzerinde durur 1,2,3,4,5,6,10 1,2,3 A,B
3)Günümüz sorunlarının iletişim kavramlarındaki karşılıklarını arar

 

1,2,3,4,5,6,10 1,2,3 A,B

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş- Dersin içeriğini anlatma  
2 Tartışma konuları/seyredilecek filmlerin belirtilmesi  
3 Film- tartışma  
4 Film- tartışma  
5 Film- tartışma  
6 Film- tartışma  
7 Film- tartışma  
8 Film- tartışma  
9 Film- tartışma  
10 Film- tartışma  
11 Film- tartışma  
12 Film- tartışma  
13 Film- tartışma  
14 Genel Değerlendirme  
15 Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Kişisel notlar ve bilgiler
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Katılım   20
Ödev 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.       X    
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.       X    
3 Alanın gerektirdiği disiplinlerarası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.     X      
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.   X        
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.       X    
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.     X      
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.         X  
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.         X  
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.       X    
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.       X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara sınav 0 0 0
Ödev 2 10 20
Final Ödevi 1 3 3
Toplam İş Yükü     113
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,52
Dersin AKTS Kredisi     5