• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 471
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, iletişim stratejileri geliştirme, kurumsal kimlik oluşturma ve yerleştirme, dijital iletişim projeleri geliştirme ve uygulama, kampanya ve etkinlik yönetimi konularında uygulama yapmaktır.
Dersin İçeriği: 

Öğrenciler bu derste halkla ilişkiler projeleri tasarlar ve uygularlar

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3:Özel Destek/Yapısal Örnekler
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sözlü/Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) İletişim stratejileri geliştirerek etkin sunum yapar.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3

A, B

2) Kurumsal kimliğin ana prensiplerini yönelik genel bir bakış açısına ve uygulamaya yönelik bilgi sahibidir

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3

A, B

3) Kampanya ve etkinlik yönetiminde medya ile etkin iletişim becerilerini kullanır.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3

A, B

4)İletişim projelerini tasarlar ve uygular

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3

A,B

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

2

Çalışma gruplarının oluşturulması ve çalışma konusunun seçilmesi

 

3

İş bölümü yapılması & projelerin tasarlanması

 

4

Proje öncesi “araştırma”

 

5

Proje öncesi “araştırma”

 

6

Proje amaçlarının belirlenmesi

 

7

Vize Sunumları

 

8

Kurumsal kimliğin oluşturulması

 

9

Kampanya ve etkinlik yönetiminin planlanması

 

10

Dijital ve geleneksel medya yönetimi

 

11

Proje değerlendirme sunumları

 

12

Proje değerlendirme sunumları

 

13

Proje değerlendirme sunumları

 

14

Proje değerlendirme sunumları

 

15

Proje değerlendirme sunumları

 

16

Final

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar                                                            

                                            

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Ödevler

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Sınavlar

 

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav Sunum

1

80

Katılım

1

20

Toplam

 

 100

Finalin Başarıya Oranı

 

  50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

  50

Toplam

 

 100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

x

 

 

 

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

 

 

 

 

x

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinlerarası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

 

x

 

 

 

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

 

 

x

 

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

 

 

 

x

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

 

 

x

 

 

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.

 

 

 

 

x

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

 

x

 

 

 

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

 

 

x

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

5

70

Ara Sınav

1

5

5

Final

1

5

5

Toplam İş Yükü

 

 

122

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,88

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5