• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 471
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, iletişim stratejileri geliştirme, kurumsal kimlik oluşturma ve yerleştirme, dijital iletişim projeleri geliştirme ve uygulama, kampanya ve etkinlik yönetimi konularında uygulama yapmaktır.
Dersin İçeriği: 

Öğrenciler bu derste halkla ilişkiler projeleri tasarlar ve uygularlar

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Hazırlıksız Sunum(ara sınav) B:Hazırlıklı Sunum (final)

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) İletişim stratejileri geliştirerek etkin sunum yapar. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3 B
2) Kurumsal kimliğin ana prensiplerini yönelik genel bir bakış açısına ve uygulamaya yönelik bilgi sahibidir 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3 B
3) Kampanya ve etkinlik yönetiminde medya ile etkin iletişim becerilerini kullanır. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3 B
4)İletişim projelerini tasarlar ve uygular 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3 B

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Çalışma gruplarının oluşturulması ve çalışma konusunun seçilmesi  
3 İş bölümü yapılması & projelerin tasarlanması  
4 Proje öncesi “araştırma”  
5 Proje öncesi “araştırma”  
6 Proje amaçlarının belirlenmesi  
7 İletişim stratejilerinin oluşturulması  
8 Kurumsal kimliğin oluşturulması  
9 Kampanya ve etkinlik yönetiminin planlanması  
10 Dijital ve geleneksel medya yönetimi  
11 Proje değerlendirme sunumları  
12 Proje değerlendirme sunumları  
13 Proje değerlendirme sunumları  
14 Proje değerlendirme sunumları  
15 Proje değerlendirme sunumları  
16 Final  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar                                                            

                                            

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav Sunum 1 40
Final 1 40
Katılım 1 20
Toplam    100
Finalin Başarıya Oranı     50
Yıl içinin Başarıya Oranı     50
Toplam    100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.   x        
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.         x  
3 Alanın gerektirdiği disiplinlerarası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.   x        
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.       x    
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.         x  
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.     x      
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.         x  
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.         x  
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.   x        
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.     x      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 5 75
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 0 0 0
Ödev 0 0 0
Final 1 5 5
Toplam İş Yükü     130
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,2
Dersin AKTS Kredisi     5