• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 425
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ileri düzey seçmeli dersin amacı öğrencilerin dünyada ve Türkiye’de halkla ilişkilerin tarihsel köklerini incelemesidir.
Dersin İçeriği: 

Halkla ilişkiler ve propaganda farkının tartışılması, Türkiye’de modern halkla ilişkiler tarihinin özetlenmesi, tarihsel araştırma için gerekli uygun araştırma yöntemlerinin seçilmesi ve kullanılması, ana akım halkla ilişkiler tarihinin eleştirisi, çeşitli ülkelerin halkla ilişkiler tarihlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Özel Destek/Yapısal Örnekler, 12: Grup Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Halkla ilişkiler ve propaganda kavramların anlamlarını ayırt eder

1,2,3,4,7,8,9,10

1,2

A,C

2) Modern Türkiye halkla ilişkilerin tarihini özetler

1,2,3,4,7,8,9,10

1,2,12

A,C

3) Halkla ilişkiler tarihi ile bağlantılı olarak çeşitli kuramları tartışır

1,2,3,4,7,8,9,10

1,3,9

A,C

4) Halkla ilişkiler’de tarihsel araştırma için uygun araştırma yöntemini seçer ve uygular

1,2,3,4,7,8,9,10

1,9

A,C

5) Modern Avrupa halkla ilişkilerin tarihini eleştirir

1,2,3,4,7,8,9,10

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

2

Halkla ilişkilerin antik kökenleri: Mısır, Babil, Sümerler

 

3

20. yy fenomeni olarak Halkla ilişkiler: Ana akım PR tarihine giriş

 

4

Ana akım Halkla ilişkiler tarihi: Grunig&Hunt’ın PR modelleri

 

5

Savaş, propaganda ve PR/ İngiltere PR tarihi

 

6

Fransa PR tarihi/ Almanya PR tarihi, İtalya PR tarihi/ İspanya PR tarihi

 

7

Vize Sunumları

 

8

Türkiye PR tarihi; Öncüller: Tek parti evresi

 

9

Türkiye PR tarihi;Öncüller: Çok partili evre

 

10

Türkiye PR tarihi; Ortaya çıkış dönemi

 

11

Türkiye PR tarihi; Gelişim dönemi: Liberal ekonomi evresi

 

12

Türkiye PR tarihi; Gelişim dönemi: Uluslararası rekabet evresi

 

13

Türkiye PR tarihi; Gelişim dönemi: Entagrasyon evresi

 

14

Profesyonelleşmenin tarihi: Uluslararsı PR kuruluşları, ICCO; IPRA; IPR

 

15

Genel değerlendirme

 

16

Final

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders kitabı

Tek bir kitap yoktur, PR History Conference kapsamındaki makaleler kaynak olarak kullanılmaktadır

Diğer Kaynaklar

Eğitimci tarafından sağlanan internet linkleri ve ders notları

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Ödev

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Sınavlar

 

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Ödev

1

30

Derse Katılım

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

 

 

x

 

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

 

 

 

x

 

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinlerarası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

 

 

 

x

 

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

 

 

x

 

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

 

 

 

 

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

x

 

 

 

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.

 

 

x

 

 

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

 

x

 

 

 

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

10

5

50

Ara Sınav

1

6

6

Ödev

1

15

15

Final

1

6

6

Toplam İş Yükü

 

 

119

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,76

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5