• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 425
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ileri düzey seçmeli dersin amacı öğrencilerin dünyada ve Türkiye’de halkla ilişkilerin tarihsel köklerini incelemesidir.
Dersin İçeriği: 

Halkla ilişkiler ve propaganda farkının tartışılması, Türkiye’de modern halkla ilişkiler tarihinin özetlenmesi, tarihsel araştırma için gerekli uygun araştırma yöntemlerinin seçilmesi ve kullanılması, ana akım halkla ilişkiler tarihinin eleştirisi, çeşitli ülkelerin halkla ilişkiler tarihlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9: simülasyon, 12: örnekolay çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Halkla ilişkiler ve propaganda kavramların anlamlarını ayırt eder 1,2,3,4,7,8,9,10 1,2 A,C
2) Modern Türkiye halkla ilişkilerin tarihini özetler 1,2,3,4,7,8,9,10 1,2,12 A,C
3) Halkla ilişkiler tarihi ile bağlantılı olarak çeşitli kuramları tartışır 1,2,3,4,7,8,9,10 1,3,9 A,C
4) Halkla ilişkiler’de tarihsel araştırma için uygun araştırma yöntemini seçer ve uygular 1,2,3,4,7,8,9,10 1,9 A,C
5) Modern Avrupa halkla ilişkilerin tarihini eleştirir 1,2,3,4,7,8,9,10 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Halkla ilişkilerin antik kökenleri: Mısır, Babil, Sümerler  
3 20. yy fenomeni olarak Halkla ilişkiler: Ana akım PR tarihine giriş  
4 Ana akım Halkla ilişkiler tarihi: Grunig&Hunt’ın PR modelleri  
5 Savaş, propaganda ve PR/ İngiltere PR tarihi  
6 Fransa PR tarihi/ Almanya PR tarihi  
7 İtalya PR tarihi/ İspanya PR tarihi  
8 Türkiye PR tarihi; Öncüller: Tek parti evresi  
9 Türkiye PR tarihi;Öncüller: Çok partili evre  
10 Türkiye PR tarihi; Ortaya çıkış dönemi  
11 Türkiye PR tarihi; Gelişim dönemi: Liberal ekonomi evresi  
12 Türkiye PR tarihi; Gelişim dönemi: Uluslararası rekabet evresi  
13 Türkiye PR tarihi; Gelişim dönemi: Entagrasyon evresi  
14 Profesyonelleşmenin tarihi: Uluslararsı PR kuruluşları, ICCO; IPRA; IPR  
15 Genel değerlendirme  
16 Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders kitabı Tek bir kitap yoktur, PR History Conference kapsamındaki makaleler kaynak olarak kullanılmaktadır
Diğer Kaynaklar Eğitimci tarafından sağlanan internet linkleri ve ders notları

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar PR History clip, Boston Tea Party Clip, Edward Bernays belgesel filmi,

relations in the New York Times – 1904-1934 ,conference proceedings,  pp 163-176.

http://microsites.bournemouth.ac.uk/historyofpr/files/2010/11/IHPRC-2011-Proceedings1.pdf

 

Ödev Seçilen ülkenin PR tarihinin araştırılması
Sınavlar Arasınav sunumu ve final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Ödev 1 30
Devam ve Katılım 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.       x    
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.       x    
3 Alanın gerektirdiği disiplinlerarası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.       x    
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.       x    
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.            
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.            
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.   x        
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.     x      
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.   x        
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.         x  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 1 2 20
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     118
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,72
Dersin AKTS Kredisi     5