• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 412
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, küresel düzlemde Halkla İlişkiler kavramı ve uygulamasına yönelik yeni eğilimlerin yanı sıra popüler kurumsal Halkla İlişkiler aygıtlarını çözümlemektir.
Dersin İçeriği: 

Küreselleşme nedir? Küreselleşme sürecinin başlıca aktörleri kimlerdir? Kurumsal Halkla İlişkiler uygulamalarının popüler aygıtları nelerdir?

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Özel Destek/Yapısal Örnekler
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sözlü/Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Küreselleşme sürecinde Halkla İlişkiler uygulamalarının gücü hakkında öğrencide bilinç geliştirmek.

2,5,7,8,10

1,2,3

A,C

2) Öğrenciye küresel markaların yerel pazardaki rolünü anlamaya yönelik bilgi sağlamak.

2,5,7,8,10

1,2,3

A,C

3)  Çeşitli küresel Halkla İlişkiler strateji ve aygıtları hakkında öğrencide farkındalık oluşturmak.

2,5,7,8,10

1,2,3

A,C

 
 

Dersin Akışı

Ders Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

2

Halkla İlişkilerin Küresel Felsefesi

 

3

Küresel Ve Yerel Düzlemde Halkla İlişkiler Stratejileri

 

4

Küresel Halkla İlişkiler Nedir?

 

5

Halkla İlişkilerin Pazarlama İletişimindeki Rolü

 

6   

Konu Sunumları(Ara Sınav Notu İçin):Kurumsal Halkla İlişkiler Aygıtı Olarak Sponsorluk

 

7

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri

 

8

Halkla İlişkilere Etik Yaklaşımlar-Küresel Halkla İlişkiler Örgütleri

 

9

Niş Pazarlama-Kültürler Arası Pazarlama İletişimi

 

10

Sosyal Ağlar Ve Halkla İlişkiler

 

11

Lobicilik

 

12

Diplomaside Halkla İlişkiler

 

13

İtibar Yönetimi

 

14

Genel Değerlendirme

 

15

Araştırma Raporlarının Teslimi

 

16

Final

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

DERS NOTLARI
 

Diğer Kaynaklar

Baskin, O. and Aranoff G. (2009)          

Public Relations,The Profession and the Practice. Mc Graw-Hill.

 

Bıçakçı, İ. (2003)

İletişim ve Halkla İlişkiler. MediaCat Kitapları

 

Blythe, J. (2003)

Essentials of Marketing Communications. FT Prentice Hall.

 

Daft, R.L. (1994)

Hassan,S.Salah E.(1994)

 

 Herman,E.,Chomsky N.(2005)                               

Hoogvelt,A.(1997)

Management. The Dryden Press.

Globalization of Consumer Markets,Structures and Strategies.NY:International Business Press, pp.3-61,91-114,179-206,209-260,283-323

Manufacturing Consent. Pantheon Books.

Globalization and the Postcolonial World:The New Political Economy of Development. Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press,pp.114-131.

 

Luthans, F. (1995)

Organizational Behavior. Mc Graw-Hill Series in Management.

 

Turow, J. (1999)

 Ed. E.Toth, Robert L.Health, Taylor Francis (2009)

Media Today. Houghton Mifflen Company.

Rhetorical and Critical Approaches to Public Relations,.

 

Robock, S. and Simmonds, K. (1999)

International Business and Multinational Enterprises, Homewood, Illinois: Richard D Irwin INC.

 

   
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Ödevler

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Sınavlar

 

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Derse Devam ve Katılım

1

20

Ödev

2

20

Arasınav (Sunum+ rapor)

1

60

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

 

 

X

 

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

 

X

 

 

 

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinlerarası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

 

 

X

 

 

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

 

 

X

 

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

 

 

X

 

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

 

 

X

 

 

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

 

X

 

 

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.

 

 

X

 

 

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

 

 

 

X

 

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

 

 

 

 

X

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme

14

4

56

Ara sınav

1

8

8

Ödev

3

5

15

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

124

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,96

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5