• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 412
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, küresel düzlemde Halkla İlişkiler kavramı ve uygulamasına yönelik yeni eğilimlerin yanı sıra popüler kurumsal Halkla İlişkiler aygıtlarını çözümlemektir.
Dersin İçeriği: 
Küreselleşme nedir? Küreselleşme sürecinin başlıca aktörleri kimlerdir? Kurumsal Halkla İlişkiler uygulamalarının popüler aygıtları nelerdir?

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Küreselleşme sürecinde Halkla İlişkiler uygulamalarının gücü hakkında öğrencide bilinç geliştirmek. 2,5,7,8,10 1,2,3 A,C
2) Öğrenciye küresel markaların yerel pazardaki rolünü anlamaya yönelik bilgi sağlamak. 2,5,7,8,10 1,2,3 A,C
3)  Çeşitli küresel Halkla İlişkiler strateji ve aygıtları hakkında öğrencide farkındalık oluşturmak. 2,5,7,8,10 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ  
2 HALKLA İLİŞKİLERİN KÜRESEL FELSEFESİ  
3 KÜRESEL VE YEREL DÜZLEMDE HALKLA İLİŞKİLER STRATEJİLERİ  
4 KÜRESEL HALKLA İLİŞKİLER NEDİR?  
5 HALKLA İLİŞKİLERİN PAZARLAMA İLETİŞİMİNDEKİ ROLÜ  
6    KONU SUNUMLARI(ara sınav notu için):KURUMSAL HALKLA İLİŞKİLER AYGITI OLARAK SPONSORLUK  
7 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ  
8 HALKLA İLİŞKİLERE ETİK YAKLAŞIMLAR-KÜRESEL HALKLA İLİŞKİLER ÖRGÜTLERİ  
9 NİŞ PAZARLAMA-KÜLTÜRLER ARASI PAZARLAMA İLETİŞİMİ  
10 SOSYAL AĞLAR VE HALKLA İLİŞKİLER  
11 LOBİCİLİK  
12 DİPLOMASİDE HALKLA İLİŞKİLER  
13 İTİBAR YÖNETİMİ  
14 GENEL DEĞERLENDİRME  
15 ARAŞTIRMA RAPORLARININ TESLİMİ  
16 FİNAL  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu DERS NOTLARI
 
Diğer Kaynaklar
Baskin, O. and Aranoff G. (2009)           Public Relations,The Profession and the Practice. Mc Graw-Hill.

 

Bıçakçı, İ. (2003) İletişim ve Halkla İlişkiler. MediaCat Kitapları

 

Blythe, J. (2003) Essentials of Marketing Communications. FT Prentice Hall.

 

Daft, R.L. (1994)

Hassan,S.Salah E.(1994)

 

 Herman,E.,Chomsky N.(2005)                               

Hoogvelt,A.(1997)

Management. The Dryden Press.

Globalization of Consumer Markets,Structures and Strategies.NY:International Business Press, pp.3-61,91-114,179-206,209-260,283-323

Manufacturing Consent. Pantheon Books.

Globalization and the Postcolonial World:The New Political Economy of Development. Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press,pp.114-131.

 

Luthans, F. (1995) Organizational Behavior. Mc Graw-Hill Series in Management.

 

Turow, J. (1999)

 Ed. E.Toth, Robert L.Health, Taylor Francis (2009)

Media Today. Houghton Mifflen Company.

Rhetorical and Critical Approaches to Public Relations,.

 

Robock, S. and Simmonds, K. (1999) International Business and Multinational Enterprises, Homewood, Illinois: Richard D Irwin INC.

 

   

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Derse Devam ve Katılım 1 20
Ödev 2 20
Arasınav (Sunum+ rapor) 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.            
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.   X        
3 Alanın gerektirdiği disiplinlerarası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.            
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.            
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.            
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.            
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.     X      
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.     X      
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.            
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.         X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme 15 3 45
Ara sınav 1 5 5
Ödev 3 5 15
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     113
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,52
Dersin AKTS Kredisi     5