• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 382
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin halkla ilişkiler ve reklamcılık mesleklerinin profesyonelleşmesi sürecini irdelemesini ve sinema sanatı çerçevesinde mesleğin farklı temsillerine yönelik düşünceler ve eleştiriler geliştirmelerini sağlamak
Dersin İçeriği: 

Halkla ilişkiler ve reklamcılık mesleklerinin beyaz perdedeki temsillerinin izlenen filmler üzerinden tartışılması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Özel Destek/Yapısal Örnekler
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sözlü/Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1. Halkla ilişkiler mesleğinin profesyonelleşme sürecini tartışır

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3

A,B

2. Reklamcılık mesleğinin profesyonelleşme sürecini tartışır

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3

A,B

3. İletişim meslek etiğini sorgular

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3

A,B

4. Toplumun farklı kesimlerince halkla ilişkiler ve reklam yönelik bakış açılarını sorgular

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3

A,B

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş- Dersin içeriğini anlatma

 

2

Tartışma konuları/seyredilecek filmlerin belirtilmesi

 

3

Film- tartışma

 

4

Film- tartışma

 

5

Film- tartışma

 

6

Film- tartışma

 

7

Vize sunumları

 

8

Film- tartışma

 

9

Film- tartışma

 

10

Film- tartışma

 

11

Film- tartışma

 

12

Film- tartışma

 

13

Film-tartışma

 

14

Film- tartışma

 

15

Film- tartışma

 

16

Final Sunumları

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Kişisel notlar ve bilgiler

Diğer Kaynaklar

Filmler ve/veya film linkleri

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Ödevler

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Sınavlar

 

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ödevler

2

80

Derse devam ve katılım

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

 

 

X

 

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

 

 

 

X

 

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinlerarası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

 

 

X

 

 

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

X

 

 

 

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

 

 

X

 

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

 

 

X

 

 

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

X

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.

 

 

 

X

 

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

 

 

 

X

 

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

 

 

 

X

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

4

56

Ara Sınav

0

0

0

Final

2

10

20

Toplam İş Yükü

1

8

8

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

126

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5,04

 

 

 

5