• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 382
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin halkla ilişkiler ve reklamcılık mesleklerinin profesyonelleşmesi sürecini irdelemesini ve sinema sanatı çerçevesinde mesleğin farklı temsillerine yönelik düşünceler ve eleştiriler geliştirmelerini sağlamak
Dersin İçeriği: 

Halkla ilişkiler ve reklamcılık mesleklerinin beyaz perdedeki temsillerinin izlenen filmler üzerinden tartışılması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Gösteri Yöntemi 3. Tartışma Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Sunum B. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
 

Halkla ilişkiler mesleğinin profesyonelleşme sürecini tartışır

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3 A,B
Reklamcılık mesleğinin profesyonelleşme sürecini tartışır 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3 A,B
İletişim meslek etiğini sorgular 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3 A,B
Toplumun farklı kesimlerince halkla ilişkiler ve reklam yönelik bakış açılarını sorgular 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3 A,B

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş- Dersin içeriğini anlatma  
2 Tartışma konuları/seyredilecek filmlerin belirtilmesi  
3 Film- tartışma  
4 Film- tartışma  
5 Film- tartışma  
6 Film- tartışma  
7 Film- tartışma  
8 Film- tartışma  
9 Film- tartışma  
10 Film- tartışma  
11 Film- tartışma  
12 Film- tartışma  
13 Film-tartışma  
14 Film- tartışma  
15 Film- tartışma  
16 Genel değerlendirme  
KAYNAKLAR
Ders Notu Kişisel notlar ve bilgiler
Diğer Kaynaklar Filmler ve/veya film linkleri

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Kişisel notlar ve bilgiler
Diğer Kaynaklar Filmler ve/veya film linkleri

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Film eleştirileri, yazındaki makaleler http://dx.doi.org/10.1207/s1532754xjprr1101_01
Ödevler 2 makale
Sınavlar Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödevler 2 80
Derse devam ve katılım 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.       X    
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.       X    
3 Alanın gerektirdiği disiplinlerarası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.     X      
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.   X        
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.       X    
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.     X      
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.         X  
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.       X    
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.       X    
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.       X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara sınav 0 0 0
Ödev 2 10 20
Final 1 8 8
Toplam İş Yükü     118
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,72
Dersin AKTS Kredisi     5