• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 352
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Öğrencileri sınıf ortamında yapılan reklam kampanyaları ile profesyonel reklam hayatına hazırlamak ve halkla ilişkilerde edindikleri altyapıyı reklam bilgileriyle geliştirmek.
Dersin İçeriği: 

Derste verilen kuramsal bilgilerin ardından reklam türleri işlenmekte; sınıfta ajans ortamı oluşturularak reklam kampanyaları hazırlanmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 6:Vaka Çalışması, 9:Gösterim, 10:Benzetim
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Sınav, B:Sözlü/Sunum, C:Ödev, E:Proje/Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1. Temel reklam kuramını bilir.

1,2,9,10

1,2,6,9,10

A,B,C,E

2. Beyin jimnastiği becerilerini geliştirir.

2,3,6,7,9

1,2,6,9,10

A,B,C,E

3. Farklı bilgilerle reklam donanımını geliştirir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,6,9,10

A,B,C,E

4. Çokuluslu reklam ajanslarına hazırlanır.

1,2,3,4,5,10

1,2,6,9,10

A,B,C,E

5. İkna edici reklam sunum yöntemlerini öğrenir.

1,2,7,8,9

1,2,6,9,10

A,B,C,E

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Reklam nedir, ne değildir?

 

2

Marka inşası.

 

3

Farklı reklam mecraları

 

4

Reklamın farklı öğeleri

 

5

U.S.P.

 

6

Duygusal reklamlar

 

7

Reklam ajansı

 

8

Ara sınav

 

9

Reklam kampanyası (1): Yaratıcı brief

 

10

Reklam kampanyası (2): Alternatif mecralar

 

11

Reklam kampanyası (3): Basın ilanı, başlık, reklam metni

 

12

Reklam kampanyası (4): Açık hava reklamları

 

13

Reklam kampanyası (5): Televizyon ve radyo

 

14

İkna edici sunum nasıl hazırlanmalı?

 

15

Genel değerlendirme ve gözden geçirme

 

16

Final

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

Örnek reklamlar

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Ödev

1

40

Toplam

 2

100

Finalin Başarıya Oranı

 1

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 1

40

Toplam

 2

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

 

 

 

x

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

 

 

 

 

x

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

 

 

 

x

 

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

 

 

 

x

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

 

 

 

x

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular

 

 

 

 

x

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

 

 

 

 

x

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi

14

5

70

Ara Sınav

1

3

3

Ödev

1

10

10

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

128

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,12

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5