• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 352
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Amacı: 
Öğrencileri sınıf ortamında yapılan reklam kampanyaları ile profesyonel reklam hayatına hazırlamak ve halkla ilişkilerde edindikleri altyapıyı reklam bilgileriyle geliştirmek.
Dersin İçeriği: 

Derste verilen kuramsal bilgilerin ardından reklam türleri işlenmekte; sınıfta ajans ortamı oluşturularak reklam kampanyaları hazırlanmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Temel reklam kuramını bilir.
1,2,3,4 1 C
  1. Beyin jimnastiği becerilerini geliştirir.
5,6,7,8 2,3,9 A
  1. Farklı bilgilerle reklam donanımını geliştirir.
1,2,3,4,5 1,3,12 C
  1. Çokuluslu reklam ajanslarına hazırlanır.
5,6,7,8,9 1,9,12 C
  1. İkna edici reklam sunum yöntemlerini öğrenir.
1,2,3,4,5,6,7 1,9,12 C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Reklam nedir, ne değildir.  
2 Marka inşası.  
3 Farklı reklam mecraları  
4 Reklamın farklı öğeleri  
5 U.S.P.  
6 Duygusal reklamlar  
7 Reklam ajansı  
8 Ara sınav  
9 Reklam kampanyası (1): Yaratıcı brif  
10 Reklam kampanyası (2): Alternatif mecralar  
11 Reklam kampanyası (3): Basın ilanı, başlık, reklam metni  
12 Reklam kampanyası (4): Açık hava reklamları  
13 Reklam kampanyası (5): Televizyon ve radyo  
14 İkna edici sunum nasıl hazırlanmalı?  
15 Sunum  
16 Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar Örnek reklamlar

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 2 10
Ödev 1 20
Final 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.       x    
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.       x    
3 Alanın gerektirdiği disiplinlerarası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.       x    
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.   x        
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.       x    
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.       x    
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.       x    
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.     x      
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.     x      
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 6 6
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     115
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,6
Dersin AKTS Kredisi     5