• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 322
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı halkla ilişkiler ve tanıtım öğrencilerine medya, kültür, iletişim ve görsel antropoloji ilişkisini yoğun betimleme tekniği üzerinden anlatmak, film, belgesel, fotoğraflar ve örnek olaylar üzerinden medya antropolojisi ve görsel antropoloji teorilerini yorumlama becerisini kazandırmak ve görsel metinler üzerinden yoğun betimleme yapabilmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği: 

Antropoloji Nedir? Medya Nedir? Medya Antropolojisi Nedir? Kültür nedir? İletişim Nedir? Tüm bu kavramlar arasındaki ortak bağ nedir?

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9: Ödev, 12: Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Medya, kültür ve iletişim kavramları üzerinden holistik ve antropolojik bakış açısı kazandırmak 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,12 A,C
2) Sınıf, kimlik, cinsiyet, güç ve iktidar ilişkilerini medya ve görsel antropoloji kuramları üzerinden yorumlamak 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3,12 A,C
3) Yeni medya; sosyal medya, internet ve dijital  kültürü, etnografik açıdan incelemek 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3, 9,12 A,C
4) Halkla İlişkiler bağlamında medyayı sorgulamak 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10  1,2,3,9,12 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Açılış dersi tanışma - Antropoloji Nedir? Medya Antropolojisi Nedir?  
2 Medya Antropolojisi Kavramları  
3 Antropology and Kitle İletişim Araçları  
4 Teknoloji, Medya ve Kültür  
5 Görsel Antropoloji  
6 Fotoğraf ve Yoğun Betimleme  
7 Etnografik Film  
8 Ara Sınav  
9 İnternet: Etnografik Yaklaşım  
10 Günlük Yaşam ve Medya  
11 Kültür,ideoloji ve Hegemonya/Güç  
12 Medyada Post-Modern Okumalar  
13 Çok kültürlülük ve Temsiliyet  
14 Öğrenci Sunumları  
15 Öğrenci Sunumları  
16 Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Askew,K. & Wilk, R. R. (ed.). (2002). The Anthropology of Media. UK. Blackwell Publishers.
Diğer Kaynaklar Hockings, P. (ed.). (2003). Principles of Visual Antropology. Berlin, New York, Mounton de Gruyter.

 

Kesal, E. (2014). Evvel Zaman İçinde. İstanbul, İttihaki Yayınları.

 

McLuhan M. (1967). Medium is The Message. In Anthropology of Media edited by Askew,K. & Wilk, R. R. UK., Blackwell Publishers.

 

Mead, M. & Bateson G. (2002). On the Use of the Camera in Anthropology. In Anthropology of Media edited by Askew,K. & Wilk, R. R. UK., Blackwell Publishers.

 

Miller, D. & Slater, D. (2001). The Internet: An Etnographic Approach.Oxford, NewYork, Berg.

 

Miller, D. (2011). Tales From Facebook. UK. Polity Press.

 

Sontag, S. (2004). On Photography. New York, Anchor Books.  

 

Spiltulnik, D. (1993). Anthropology and Mass Media. Annual Review of Anthropology 22.  Palo Alto, California, Annual Reviews.

 

Williams R. (1992). The Technology and The Society. In Anthropology of Media edited by Askew,K. & Wilk, R. R. UK., Blackwell Publishers.

 

 

 

 

 

   

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Filmler, belgeseller, Atlas ve National Geographic Dergisi Fotoğraf Analizleri, Etnografiler
Ödevler 1 grup ödevi
Sınavlar Vize ve Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödevler 1 20
Derse devam ve katılım 1 10
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100
   
DERS KATEGORİSİ Uzmanlık /Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.         x  
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.         x  
3 Alanın gerektirdiği disiplinlerarası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.         x  
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.         x  
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir. x          
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir. x          
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.   x        
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.     x      
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.         x  
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.         x  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 8 8
Ödevler 1 5 5
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     113
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.52
Dersin AKTS Kredisi     5