• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 322
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı halkla ilişkiler ve tanıtım öğrencilerine medya, kültür, iletişim ve görsel antropoloji ilişkisini yoğun betimleme tekniği üzerinden anlatmak, film, belgesel, fotoğraflar ve örnek olaylar üzerinden medya antropolojisi ve görsel antropoloji teorilerini yorumlama becerisini kazandırmak ve görsel metinler üzerinden yoğun betimleme yapabilmelerini sağlamak.
Dersin İçeriği: 

Antropoloji Nedir? Medya Nedir? Medya Antropolojisi Nedir? Kültür nedir? İletişim Nedir? Tüm bu kavramlar arasındaki ortak bağ nedir?

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 6: Vaka Çalışması, 7: Beyin Fırtınası 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1)Medya, kültür ve iletişim kavramları üzerinden holistik ve antropolojik bakış açısı kazandırmak

1,5,9,10

1,2,6,7

A, C

2) Sınıf, kimlik, cinsiyet, güç ve iktidar ilişkilerini medya ve görsel antropoloji kuramları üzerinden yorumlamak

1,5,9,10

1,2,6,7

A, C

3) Yeni medya; sosyal medya, internet ve dijital  kültürü, etnografik açıdan incelemek

1,5,9,10

1,2,6,7,15

A, C

4) Halkla İlişkiler bağlamında medyayı sorgulamak

1,5,9,10

1,2,6,7,15

A, C

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Açılış dersi tanışma - Antropoloji Nedir? Medya Antropolojisi Nedir?

 

2

Medya Antropolojisi Kavramları

 

3

Antropoloji and Kitle İletişim Araçları

 

4

Teknoloji, Medya ve Kültür

 

5

Görsel Antropoloji

 

6

Fotoğraf ve Yoğun Betimleme

 

7

Etnografik Fil

 

8

Ara Sınav

 

9

İnternet: Etnografik Yaklaşım

 

10

Günlük Yaşam ve Medya

 

11

Kültür,ideoloji ve Hegemonya/Güç

 

12

Medyada Post-Modern Okumalar

 

13

Çok Kültürlülük ve Temsiliyet

 

14

Öğrenci Sunumları

 

15

Öğrenci Sunumları

 

16

Final

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Askew,K. & Wilk, R. R. (ed.). (2002). The Anthropology of Media. UK. Blackwell Publishers.

Diğer Kaynaklar

Hockings, P. (ed.). (2003). Principles of Visual Antropology. Berlin, New York, Mounton de Gruyter.

 

Kesal, E. (2014). Evvel Zaman İçinde. İstanbul, İttihaki Yayınları.

 

McLuhan M. (1967). Medium is The Message. In Anthropology of Media edited by Askew,K. & Wilk, R. R. UK., Blackwell Publishers.

 

Mead, M. & Bateson G. (2002). On the Use of the Camera in Anthropology. In Anthropology of Media edited by Askew,K. & Wilk, R. R. UK., Blackwell Publishers.

 

Miller, D. & Slater, D. (2001). The Internet: An Etnographic Approach.Oxford, NewYork, Berg.

 

Miller, D. (2011). Tales From Facebook. UK. Polity Press.

 

Sontag, S. (2004). On Photography. New York, Anchor Books.  

 

Spiltulnik, D. (1993). Anthropology and Mass Media. Annual Review of Anthropology 22.  Palo Alto, California, Annual Reviews.

 

Williams R. (1992). The Technology and The Society. In Anthropology of Media edited by Askew,K. & Wilk, R. R. UK., Blackwell Publishers.

 

 

 

 

 

 

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

70

Ödev

1

30

Toplam

        2

100

Finalin Başarıya Oranı

        1

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

        1

40

Toplam

        2

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

 

 

 

x

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

 

 

x

 

 

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

 

 

 

x

 

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

 

 

x

 

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

 

 

 

x

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

 

 

x

 

 

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

 

x

 

 

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular

 

 

 

x

 

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

 

 

 

 

x

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

4

56

Ara Sınav

1

3

3

Ödev

1

20

20

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

124

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,96

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5