• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 221
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersle, öğrencilerin teorik bilgilerinin yanısıra kişiler arası ve kurumsal iletişim becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders öğrencilerin insan duygu, düşünce, davranış ve ilişkilerini analiz etme becerisi kazanmaları için tasarlanmıştır. Öğrenciler başta iletişim olmak üzere sosyal bilimler kuramlarının gerçek hayatta nasıl işlediğini, kişiler arası iletişim süreçlerini, grup dinamiklerini ve başarılı kurumsal iletişimin unsurlarını öğreneceklerdir. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Tartışma Yöntemi 3 Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Sunum B. Deney C. Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Çevredeki kültürel ve toplumsal hayatın bir parçası olarak nasıl sosyalleştiklerini anlamak 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3 A,C
 

Birbirleriyle girdikleri iletişim sonu cu davranış ve tutumların ne anlama geldiğini öğrenmek

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3 A,C
Çevrelerindeki sosyal sistem tarafından nasıl yoğrulduklarını öğrenmek 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3 A,C
       

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin amacını anlatmak, dersi ve birbirini tanımak genel olarak sosyal bilimleri tanımlamak

 

 
2 Uygunluk  
3 Kitle İletişimi: Propaganda  
4 Kitle İletişimi: İkna  
5 İkna (devam)

 

 
6 Kendini haklı çıkarma

 

 
7 Saldırganlık

 

 
8 Ön Yargı

 

 
9 Çekicilik  
10 Grup eğitiminde iletişimde hassaslık  
11 Bilim olarak sosyal piskoloji

 

 
12 Cinsel ayrımcılık  
13 Etnik ayrımclık  
14 Siyasal psikoloji nedir?  
15 Dönem özeti  
16 Final Sınavı  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  Elliot Aronson: The Social Animal, Worth Publishers; 10th edition 2007
Diğer Kaynaklar  

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler 1
Sınavlar 1

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev    
Ara Ödev 1 40
Final Ödevi 1 60
Toplam 2 60
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.       X    
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.     X      
3 Alanın gerektirdiği disiplinlerarası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.       X    
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.   X        
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir. X          
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir. X          
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.   X        
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.       X    
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.         X  
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.         X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ödev 2 15 30
Ara Ödev 1 5 5
Final Ödevi 1 5 5
Toplam İş Yükü     117
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,68
Dersin AKTS Kredisi     5