• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 461
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı kimlik ve popüler kavramlarını tartışmak. Bu kavramlarla birlikte toplumsal yaşamı şekillendiren değişkenleri değerlendirme alt yapısına sahip olmak. Medyanın toplumsal değişimler ve tüketimdeki rolünü tartışmak.
Dersin İçeriği: 

Popüler kültürün anlamı, kimlik, bellek, kültür, modernleşme kuramı, eleştirel yaklaşımlar, tüketim ve üretim ilişkileri ve popüler kültür: meta, gösteri toplumu, popüler kültür ve medya, dil, populer müzik, sanat, şehir efsaneleri, efsanevi karakterler, video oyunları , siberkültür, siyaset

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Yazım Uygulaması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Kültür ve popüler kültür ile ilişkili kavram ve görüşleri tanımlar 1,2,4,5,9 1, 2, 3 A
2) Popüler kültür ve medya ile ilgili eleştirel kuramları ele alır 1,2,4,5,9 1, 2, 3 A
3) Medya ve popüler kültür ilişkisini kurar ve toplumsal değişimleri ifade eder 1,2,4,5,9 1, 2, 3 A
4) Medyanın popüler kültür unsurlarının var olmasındaki önemini ve etkisini açıklar  1,2,4,5,9 1, 2, 3 A
5) Cinsiyet, sınıf ve etnik kimlik kavramlarının medyadaki temsillerini popüler kültür açısından yorumlar 1,2,4,5,9 1, 2, 3 A

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ  
2 Popüler kültür nedir?  
3 Kimlik, Bellek ve Kültür  
4 Modernleşme Kuramı  
5 Eleştirel Yaklaşımlar  
6 Tüketim- Üretim ve Popüler Kültür: Metalar  
7 Ara sınav  
8 Gösteri Toplumu  
9 Medya ve Popüler Kültür  
10 Dil ve Popüler Kültür  
11 Popüler Müzik ve Kültür  
12 Sanat ve Popüler Kültür  
13 Şehir Efsaneleri ve Mistik Karakterler  
14 Video oyunları ve Siber kültür  
15 Siyaset ve Popüler Kültür  
16 Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu *Popüler Kültür ve İletişim- İrfan Erdoğan- Korkmaz Alemdar

*Understanding Populer Culture, John Fiske

*Globalleşme, Popüler Kültür ve Medya- Erol Mutlu

*Gösteri Toplumu- Guy Debord

*Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski

*Kültür ve Bellek- Jan Assmann

Diğer Kaynaklar * Playing War: The Emerging Trend of Real Virtual Combat in Currrent Video Games- Brian Cowlishaw

* Creating the Myth- Linda Seger

*Muhafazakar Popülizm- H. Tarık Şengül

*Derrida’nın Marx Hayaletleri Baudrillard ve Debord’un Yeni Toplumu- Zhang Yibing

*Yıkanmak İstemeyen Çocuklar Olalım- Ünsal Oskay

*Cilalı İmaj Devri- Can Kozanoğlu

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  

 

Ödevler  

 

Sınavlar Vize ve Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Ödev 0 0
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.         x  
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.       x    
3 Alanın gerektirdiği disiplinlerarası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.            
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.       x    
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.       x    
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.            
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.            
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.            
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.       x    
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 0 0 0
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     131
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,24
Dersin AKTS Kredisi     5