• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 461
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı kimlik ve popüler kavramlarını tartışmak. Bu kavramlarla birlikte toplumsal yaşamı şekillendiren değişkenleri değerlendirme alt yapısına sahip olmak. Medyanın toplumsal değişimler ve tüketimdeki rolünü tartışmak.
Dersin İçeriği: 

Popüler kültürün anlamı, kimlik, bellek, kültür, modernleşme kuramı, eleştirel yaklaşımlar, tüketim ve üretim ilişkileri ve popüler kültür: meta, gösteri toplumu, popüler kültür ve medya, dil, populer müzik, sanat, şehir efsaneleri, efsanevi karakterler, video oyunları , siberkültür, siyaset

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3:Özel Destek / Yapısal Örnekler,
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
B: Sözlü/Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Kültür ve popüler kültür ile ilişkili kavram ve görüşleri tanımlar

1,2,4,5,9

1, 2, 3

B, C

2) Popüler kültür ve medya ile ilgili eleştirel kuramları ele alır

1,2,4,5,9

1, 2, 3

B, C

3) Medya ve popüler kültür ilişkisini kurar ve toplumsal değişimleri ifade eder

1,2,4,5,9

1, 2, 3

B, C

4) Medyanın popüler kültür unsurlarının var olmasındaki önemini ve etkisini açıklar

 1,2,4,5,9

1, 2, 3

B, C

5) Cinsiyet, sınıf ve etnik kimlik kavramlarının medyadaki temsillerini popüler kültür açısından yorumlar

1,2,4,5,9

1, 2, 3

B, C

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GİRİŞ

 

2

Popüler kültür nedir?

 

3

Kimlik, Bellek ve Kültür

 

4

ModernHaberleşme Kuramı

 

5

Eleştirel Yaklaşımlar

 

6

Tüketim- Üretim ve Popüler Kültür: Metalar

 

7

Ara sınav

 

8

Gösteri Toplumu

 

9

Medya ve Popüler Kültür

 

10

Dil ve Popüler Kültür

 

11

Popüler Müzik ve Kültür

 

12

Sanat ve Popüler Kültür

 

13

Şehir Efsaneleri ve Mistik Karakterler

 

14

Video oyunları ve Siber kültür

 

15

Siyaset ve Popüler Kültür

 

16

Final

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

*Popüler Kültür ve İletişim- İrfan Erdoğan- Korkmaz Alemdar

*Understanding Populer Culture, John Fiske

*Globalleşme, Popüler Kültür ve Medya- Erol Mutlu

*Gösteri Toplumu- Guy Debord

*Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski

*Kültür ve Bellek- Jan Assmann

Diğer Kaynaklar

* Playing War: The Emerging Trend of Real Virtual Combat in Currrent Video Games- Brian Cowlishaw

* Creating the Myth- Linda Seger

*Muhafazakar Popülizm- H. Tarık Şengül

*Derrida’nın Marx Hayaletleri Baudrillard ve Debord’un Yeni Toplumu- Zhang Yibing

*Yıkanmak İstemeyen Çocuklar Olalım- Ünsal Oskay

*Cilalı İmaj Devri- Can Kozanoğlu

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

 

https://www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Ödevler

 https://www.coadsys.yeditepe.edu.tr

 

Sınavlar

 

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ödev

1

40

Sunum

1

60

Toplam

 2

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

 

 

 

x

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

 

 

 

x

 

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinlerarası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

 

 

 

x

 

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

 

 

x

 

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

 

 

x

 

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

x

 

 

 

 

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

x

 

 

 

 

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.

x

 

 

 

 

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

 

 

 

x

 

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

x

 

 

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

5

80

Ara Sınav

1

3

3

Ödev

0

0

0

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

131

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,24

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5