• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 324
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Amacı: 
Kişinin algı çerçevesi içinde mesajların anlaşılma ve yorumlanmasının, kişisel inanç süzgeçleri kadar, sosyal ve kültürel referanslar tarafından da etkilendiğini; alınan kararların ve ortaya konan davranışların sebeplerinin rasyonel olduğu kadar irrasyonel düşünce biçimleri olduğunu ortaya koymak; bunların çeşitli ikna teorileri çerçevesinde incelenerek, kaynağın hedef kitleleri etkileme/yönlendirme imkanlarının, reklam, halkla ilişkiler, habercilik ve pazarlama meslekleri kapsamında değerlendirilmesi ve yorumlanması hedeflenmektedir
Dersin İçeriği: 

Algı, seçici algı, algılamanın mesajın özellikleri ile ilişkisi, algı-inanç-tutum ilişkisi; temel ikna teorilerinin tek tek yorumlanarak bunların algı yaratmak üzerindeki etkileri; reklam-halkla ilişkiler-habercilik-pazarlama mesleklerinin bu bağlamda hedef kitleleri bilgilendirme ve yönlendirme kapasitelerinin yorumlanması ve ikisi arasındaki fark vb.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2:Tartışmalı Ders, 16: Sözlü
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Sınav, C:Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Algı kavramını ve seçici algılama süreçlerini inceler.

3,4,6,11

1,2

A,B,C

2) Algıyı oluşturan kişisel inançlar ile sosyal ve kültürel süzgeçlerin etkisini analiz eder

2,3,4,,5,8,11

1,2

A,B,C

3) Algılama kavramını genel olarak ve tüketiciler yönünden inceler; ürün ve marka algılamada iletişimin rolünü örneklerle anlatır.

4,6,8,9,12,13,14

1,2

A,B,C

4) İkna kavramını ve iletişim/sosyoloji kuramları çerçevesinde oluşan ikna kuramlarını inceler ve tek tek analiz eder.

1,2,3,4,5,15

1,2

A,B,C

5) Tüketici tutumlarını, ikna ve tutum kuramları çerçevesinde yorumlar.

2,3,4,5,11,12,13,

1,2

A,B,C

6) Bilgilendirme ve manipüle edilme arasındaki farkı yorumlar.

3,4,6,8,9,10,11,12

1,2

A,B,C

7) Bir ikna etiğinin oluşturulması yönündeki ipuçlarını ortaya koyar.

1,5, 13,15

1,2

A,B,C

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön hazırlık

1

Introduction

 

 

2

Çağdaş Toplumda İkna

 

Borchers, Chpt.1

3

İkna Kuramları: İzleyici Odaklı Kuramlar

 

Borchers, Chpt.2

4

İkna Kuramları: Medya Kuramları

 

 

Borchers, Chpt.2

5

Medya çağında İkna ve Etik

Borchers, Chpt.3

6

Medyanın İkna üzerine Etkileri

Borchers, Chpt.4

7

Ara Sınav

 

 

8

Hedef Kitle ve Tutumlar

Borchers, Chpt.5

9

İkna ve Görsel İmajlar

Borchers, Chpt.6

10

İkna ve Dil

Borchers, Chpt.7

11

İkna ve Kültür

Borchers, Chpt.8

12

İkna sürecinde Kaynağın Önemi

Borchers, Chpt.9

13

Akıl Yürütme Süreci

Borchers, Chpt.10

14

İkna Sürecinde Motivasyonun gücü

Borchers, Chpt.11

15

İkna edici Kampanyalar

Borchers, Chpt.12

16

Final Exam

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 

Borchers, T. A. (2013). Persuasion in the Media Age. Illinois: Waveland Press, Inc.

 

Diğer Kaynaklar

 

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

 

Ödevler

Sunum

Sınavlar

Ara sınav, Final

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Ödev

4

40

Toplam

5

100

Finalin Başarıya Oranı

1

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

1

50

Toplam

2

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

 

x

 

 

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

x

 

 

 

 

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

 

 

 

x

 

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

x

 

 

 

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

x

 

 

 

 

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

x

 

 

 

 

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

x

 

 

 

 

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular

 

x

 

 

 

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

x

 

 

 

 

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

x

 

 

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

5

70

Ödev

4

5

20

Ara Sınav

1

2

2

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

136

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,44

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5