• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 433
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı; öğrencilerin siyasal iletişimin başlıca teorileri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olmalarına, siyasal iletişimdeki kilit kavramları tanımlamalarına ve siyasal iletişim teorilerini ve kavramlarını somut, gerçek örneklere uygulamalarına yardımcı olmaktır. Öğrencilerin siyaset, medya ve kamuoyu arasındaki ilişkilere eleştirel bir yaklaşım geliştirmelerine yardımcı olmak ve siyasal iletişimdeki tartışmalı bir konu hakkında, akademik literatüre dayanarak geliştirdikleri argümanlarla belli bir tutum alabilir hale gelmelerini sağlamak da dersin amaçları arasındadır.
Dersin İçeriği: 

Ders, siyasal iletişim alanına genel bir bakış sunmakta ve medya, siyaset ve kamu arasında var olan üçgeni irdelemektedir. Sınıf içi tartışmalar büyük ölçüde a) siyasal iletişimin kamu üzerindeki etkisi, b) medya ve siyaset arasındaki ilişkinin değişimi ve c) kamu diplomasisi ve halkla ilişkilerin siyaset alanındaki önemi üzerine olacaktır. Dersin son haftalarında, artan profesyonelleşme, siyasetin kişiselleşmesi ve kamuyla iletişimde duyguların önemi gibi, siyasal iletişimdeki bazı güncel trendler de tartışılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1:Anlatım,2:Soru-Cevap,3:Örnek olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Öğrenciler siyasal iletişimdeki başlıca teoriler hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olurlar.
3,8,10 1,2 A
  1. Öğrenciler siyasal iletişimde kullanılan kilit kavramları tanımlarlar.
3,8,10 1,2 A
  1. Öğrenciler siyasal iletişim teorilerini somut, gerçek örneklere uyarlarlar.
3,8,10 2,3 A
  1. Öğrenciler siyasal iletişimdeki bir konu hakkına, akademik literatüre dayanarak geliştirdikleri argümanlarla tutum alırlar.
3,8,10 2,3 A
  1. Öğrenciler siyasal iletişimle ilgili teoriler hakkında edindikleri bilgilere dayanarak, siyaset, medya ve kamu arasındaki ilişkilere eleştirel bir tutum geliştirirler.
3,8,10 1,2,3 A

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Siyasal iletişim nosyonu McNair, B. (2011), chap.1
2 Siyasal fikirler ve ideolojiler: klasik ideolojiler Heywood, A. (2013), chap. 2
3 Siyasal fikirler ve ideolojiler: diğer ideolojiler Heywood, A. (2013), chap. 2
4 Kamu, kamuoyu ve kamusal alan nosyonları Glynn et al (2004), chap. 1
5 Kamu, kamuoyu ve kamusal alan nosyonları Calhoun (1996), “Introduction.”
6 Medyanın kamuya etkisi: güçlü mü sınırlı mı? Glynn et al (2004), chap. 11
7 Medyanın kamuya etkisi: güçlü mü sınırlı mı? Bennett and Iyengar (2008).
8 Ara sınav  
9 Siyasetin medyatikleşmesi Strömbäck (2008); Postman (2005), chap. 9.
10 Medyanın politik ekonomisi Chomsky and Herman (2002), chap. 1
11 Kamu Diplomasisi Joseph Nye (TedTalk); Shashi Tharoor (TedTalk)
12 Siyasal iletişimin profesyonelleşmesi Our Brand is Crisis (2015)
13 Siyasal iletişimde duyguların önemi No (2012)
14 Siyasal halkla ilişkiler Wag the Dog

(1997).

15 Değerlendirme ve tartışma  
16 Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Calhoun, C. (Ed.) (1992). Habermas and the public sphere. Massachusetts: The MIT Press.

Chomsky, N. & Herman, E. (2002). Manufacturing consent: the political economy of the mass media. New York: Pantheon.

Glynn et al (2004). Public opinion. London: Westview Press.

Heywood, A. (2013). Politics, 4th ed. London: Palgrave.

McNair, B. (2011).  An introduction to political communication, 5th ed. New York: Routledge.

Postman, N. (2005). Amusing ourselves to death: public discourse in the age of show business. London: Penguin.

Diğer Kaynaklar Bennett, W. L., & Iyengar, S. (2008). A New Era of Minimal Effects? The Changing Foundations of Political Communication. Journal of Communication, 58, 707–731.

Clooney, G. (Producer), Heslov, G. (Producer), & Green, D. G. (Director) (2015). Our brand is crisis [Motion picture]. United States: Participant Media, RatPac-Dune Entertainment, & Smokehouse Pictures.

Dreifuss, D. M. et al (Producer) & Larrain, P. (Director) (2012). No [Motion picture]. Chile, France, and the US: Participant Media.

Levinson, B. (Producer-Director) & De Niro, R. (Producer). (1997). Wag the dog [Motion Picture]. The United States: Baltimore Pictures & TriBeCa Productions.

Nye, R. (2010, October 26). Global power shifts [Video file]. Retrieved from https://www.ted.com/talks/joseph_nye_on_global_power_shifts/transcript

Strömbäck, J. (2008). Four Phases of Mediatization: An Analysis of the Mediatization of Politics. The International Journal of Press/Politics, 13(3), 228 –246. doi:10.1177/1940161208319097

Tharoor, S. (2009, December 2). Why nations pursue soft power? [Video file]. Retrieved from https://www.ted.com/talks/shashi_tharoor#t-1750

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Sınavlar  
   

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ders içi katılım 1 10
Ara sınav 1 50
Toplam   60
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.            
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.            
3 Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.       x    
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.            
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.            
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.            
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.            
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular         X  
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.            
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.         x  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav (vize) 1 15 15
Ödev - - -
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,8
Dersin AKTS Kredisi     5