• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 433
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı; öğrencilerin başlıca siyasal ideolojilerle birlikte, siyasal iletişimin temel nosyon ve teorilerini tanımalarına yardımcı ve bunları somut örnekler üzerinden tartışmalarına yardımcı olmak, bunun yanı sıra etkili bir siyasal iletişim kampanyası tasarlamak için gerekli becerileri edinmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Ders, öncelikle başlıca siyasal ideolojilerle birlikte siyasal iletişimin temel kavram ve teorilerine genel bir bakış sunmakta ve medya, siyaset ve toplum arasındaki üçgeni irdelemektedir. Daha sonra bir siyasal iletişim kampanyasının bileşenleri, siyasal iletişim kampanyalarında kullanılan çeşitli stratejiler ve taktikler ve bu kampanyalarının başarılarını etkileyen faktörler somut örnekler üzerinden incelenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders; 2: Tartışmalı Ders; 6: Vaka Analizi; 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav; B: Sözlü/Sunum; C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1. Öğrenciler başlıca siyasal ideolojileri ve fikirleri tanır.

1, 2, 3, 9, 10

1, 2, 6, 15

A, B, C

2. Öğrenci siyasal iletişimdeki temel nosyon ve teorileri tanır.

1, 2, 3, 7, 9, 10

1, 2, 6, 15

A, B, C

 3. Öğrenci, halkla ilişkilerin siyasetteki önemini kavrar.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

1, 2, 6, 15

A, B, C

4.  Öğrenci, bir siyasal iletişim kampanyasının temel bileşenlerini bilir.

 

1, 2, 6, 15

A, B, C

5. Öğrenci, ekip çalışması içinde bir siyasal iletişim kampanyası tasarlar.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

1, 2, 6, 15

A, B, C

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Siyaset nedir? İdeoloji nedir? İdeolojiler ölüyor mu?

Heywood, A. (2013), chap. 1 & 2

2

Siyasal fikirler ve ideolojiler 1: Sosyalizm, liberalizm ve muhafazakârlık

Heywood, A. (2013), chap. 2

3

Siyasal fikirler ve ideolojiler 2: Faşizm, popülizm, köktendincilik ve milliyetçilik

Heywood, A. (2013), chap. 2 &  5

4

Siyasal fikirler ve ideolojiler 3: Feminizm, çevrecilik ve yeni sol

Heywood, A. (2013), chap. 2

5

Kamuoyu: psikolojik yaklaşımlar

Glynn, C. J. et al (2004), chap. 1 & 4

6

Kamuoyu: sosyolojik yaklaşımlar

Glynn, C. J. et al (2004), chap. 5 & 6

7

Siyasal iletişim nedir? Aktörleri kimlerdir?

McNair, B. (2011), chap. 1

8

Ara sınav

 

9

Siyasal reklamcılık: dünyadan ve Türkiye’den siyasal reklam örnekleri

McNair, B. (2011), chap. 6

10

Siyasal halkla ilişkiler

McNair, B. (2011), chap. 7

11

Siyasal iletişim kampanyası tasarlamak: araştırma & hedef belirleme

O’Day, J. B (n.d.), chap. 1, 2, &3

12

Siyasal iletişim kampanyası tasarlamak: kampanya mesajı ve iletişim stratejisi 

O’Day, J. B (n.d.), chap. 4 & 5

13

Siyasal iletişim kampanyası tasarlamak: planlama ve uygulama

O’Day, J. B (n.d.), chap. 6

14

Öğrenci Sunumları

 

15

Review and Wrap-up for the Final

 

16

Final

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Glynn, C. J. et al (2004). Public opinion. London: Westview Press.

Heywood, A. (2013). Politics, 4th ed. London: Palgrave.

McNair, B. (2011).  An introduction to political communication, 5th ed. New York: Routledge.

 

 

Diğer Kaynaklar

 

O’Day, J. B. (n.d.). Political Campaign Planning Manual: A Step-by-Step Guide to Winning Elections. N.p.: National Democratic Institute for International Affairs.

NTV (2015). Türkiye’nin Seçimleri [Documentary]. Available at YouTube.

NTV (2017). Türkiye’nin Referandumları [Documentary]. Available at YouTube.

 Clooney, G. (Producer), Heslov, G. (Producer), & Green, D. G. (Director) (2015). Our brand is crisis [Motion picture]. United States: Participant Media, RatPac-Dune Entertainment, & Smokehouse Pictures.

   

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Ödevler

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Sınavlar

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ödev

1

40

Ara sınav

1

60

Toplam

2

100

Finalin Başarıya Oranı

1

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

2

50

Toplam

3

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

 

 

 

x

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

 

 

 

 

x

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

 

 

 

 

x

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

 

 

x

 

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

 

 

x

 

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

 

 

 

x

 

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.

 

 

 

x

 

 

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

 

 

 

 

x

 

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

12

4

48

Ara Sınavlar

1

3

3

Ödevler

1

20

20

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

116

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.64

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5