• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
COMM 106
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı en geniş yelpazede sürdürülebilirlik anlayışının kazanılması ve temel bilgilerin edinilmesidir.
Dersin İçeriği: 

Dünya değişiyor, felsefi açıdan açıdan değişmeyen tek olgu da bu zaten! Yaşadığımız gezegende üretilen gıdalardan tüketilen enerjiye, hava ve su kirliliğinden alınması gereken önlemlere uzanan geniş yelpazede bireyden devlete düşen görevler ele alınacaktır. Ders, profesyonel yaşamlarımızda sadece ticari başarıların değil sosyal sorumluluklarımızın da olduğunu hatırlatma odaklıdır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Etkileşimli Ders 6- Vaka Analizi 12- Grup Çalışması 15- Ödev 16- Sözlü 19- Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
B- Sözlü Sınav / Sunum C- Ödev E- Proje / Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Yaşamsal öneme sahip hava, toprak, su gibi doğal kaynakların önemi, yeri ve değerini öğrenmek

3, 7, 8, 9

1, 2, 6, 12, 15, 16

B, C, E

2) Gıda üretimi ve beslenme alışkanlıkları konularında bilgi sahibi olmak, sağlıklı yaşam için doğru kararlar verebilmek

3, 7, 8, 9

1, 2, 6, 12, 15, 16, 19

B, C, E

3) Enerji tüketimi konusunda bilgi sahibi olmak, alternatif enerji kaynaklarına yönelmenin önemini kavramak

3, 7, 8, 9

1, 2,  6, 12, 15, 16

B, C, E

4) Biyolojik çeşitliliğin değerini kavramak, flora ve fauna olmadan yaşamın tükeneceği bilincini edinmek

3, 7, 8, 9

1, 2, 6, 12, 15, 16, 19

B, C, E

5) İklimdeki değişimin sebepleri ve tehditleri ile ilgili olarak bilinen ve olası sonuçları hakkında görüş sahibi olmak, önemini kavramak

3, 7, 8, 9

1, 2, 6, 12, 15, 16

B, C, E

6) Edinilen bilgilerin iş yaşamına aktarılmasında pro-aktif olma beceri ve cesaretini kazanmak.

3, 7, 8, 9

1, 2, 6, 12, 15, 16

B, C, E

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Sürdürülebilirliğe giriş:

 • İçerik
 • Faydalar
 • Eğitimci/ler
 • Kaynaklar: Kitaplar, meslek kuruluşları, STK’lar, medya, vs.

 

2

Isınma:

 • Sürdürülebilirlik nedir? Neden önemlidir?
 • Sürdüremediklerimiz, yitirdiklerimiz...
 • Geçmiş > Bugün > Gelecek dizilimi mi yoksa Geçmiş < Bugün < Gelecek dizilimi mi daha gerçekçi?

 

3

Temel elementler:

 • Hava
 • Toprak
 • Su
 • Isı

Çevre ve doğa temalarını kapsayan takvim

4

Sosyal değişim ve sürdürülebilirlik anlayışı:

 • Bireysel beklentiler ve farkındalık
 • Kurumsal anlayışın evrimi
 • Sivil toplum kuruluşlarının öncülüğü

 

5

Ekonomik katkı mı baskı mı?

 • Değişen yasal düzenlemeler ve yaptırımlar
 • Yeniden üretim/türetim ekonomisi
 • Makro ve mikro algı, yanılgı ve yansımalar
 • Adil ekonomi yaklaşımı

 

6

Konuk konuşmacı: Sağlıklı beslenme ve endüstriyel gıdalar

 

 

7

KÜRSÜDEN ÜÇ DAKİKA: Öğrencilerden sağlıklı beslenme ve doğal gıdalar

Belirlenen konuda öğrencilerin hazırlık yaparak görüş ve düşüncelerini sistematik olarak aktarması

Her öğrenci üç dakikalık konuşması için hazırlık yapacak.

8

Yanlışlar (hatalarımız):

 • Birey/ler
 • Toplum (Alışkanlıklar, geçersiz bilgiler, eğitim eksiklikleri, vs.)
 • Kurum/lar
 • Hükümet/ler | Devlet/ler
 • Uluslararası

 

9

İletişim profesyonelleri açısından sürdürülebilirlik:

 • Risk analizi
 • Kriz yönetimi
 • Medya ilişkileri

 

Sürdürülebilirlik ajandası

10

Çözümler:

 • Bireysel
 • Toplumsal (STK)
 • Kurumsal (Özel ve kamu şirketleri, belediyeler)
 • Ulusal (Bakanlık, hükümet, vs.)
 • Uluslararası (Anlaşmalar, örgütler)

 

11

ARA DEĞERLENDİRME& KRİTERLERİ:

 • Proje fikri geliştirme
 • İşe yararlık analizi
 • Sunum becerileri
 • NLP yaklaşımı (Beş duyu, 3B, vs.)

 

12

Vaka anlatımı: Kentsel atık yönetimi ve çevre kirliliğinin kazanca dönüştürülmesi

 

 

13

Konuk konuşmacı: Ekoloji ve biyo çeşitlilik; türlerin yaşam hakkına saygı

 

 

14

KÜRSÜDEN ÜÇ DAKİKA: Öğrencilerden üniversitedeki biyo-çeşitlilik ve ekolojik duruş

Belirlenen konuda öğrencilerin hazırlık yaparak görüş ve düşüncelerini sistematik olarak aktarması

Her öğrenci üç dakikalık konuşması için hazırlık yapacak.

15

Mezuniyet sonrası (İş yaşamının başında) “çoklu disiplinler” ve “disiplinler üstü” yaklaşımı ile sürdürülebilirlik

 

 

16

FİNAL (Proje teslimi ve sunum)

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Kitabı

Hedstrom, G. S. (2018). Sustainability : What It Is and How to Measure It. De Gruyter. http://eds.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/eds/ebookviewer/ebook?sid=9604f7d7-7b70-458d-a2ef-f8c9639603f0%40sessionmgr4006&vid=5&rid=1&format=EB

Diğer Kaynaklar

Diwekar, U. M., & Cabezas, H. (2012). Sustainability : Multi-disciplinary Perspectives. Bentham Science Publishers. http://eds.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/eds/ebookviewer/ebook?sid=9604f7d7-7b70-458d-a2ef-f8c9639603f0%40sessionmgr4006&vid=4&rid=4&format=EB

Garrido Azevedo, S., & Matias, J. C. O. (2017). Corporate Sustainability : The New Pillar of the Circular Economy. Nova Science Publishers, Inc. http://eds.a.ebscohost.com.lproxy.yeditepe.edu.tr/eds/ebookviewer/ebook?sid=9604f7d7-7b70-458d-a2ef-f8c9639603f0%40sessionmgr4006&vid=7&rid=11&format=EB

Açık Radyo / Ömer Madra

&

Öğretim elemanının ders notları

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

www.coadsys.yeditepe.edu.tr ve sınıf içi dağıtım

Ödevler

www.coadsys.yeditepe.edu.tr ve sınıf içi dağıtım

Sınavlar

 

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Yarıyıl ara değerlendirme (Sınıf çalışması: Proje hazırlığı)

1

20

Sunum (Kürsüden üç dakika)

2

20

Ödev ve sınıf çalışması

14

10

Final (Final projesi teslimi ve sunum)

1

50

Toplam

 

100

FİNALİN BAŞARIYA ORANI

 

50

YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI

 

50

 

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

X

 

 

 

 

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

X

 

 

 

 

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

 

 

 

 

X

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

 

 

X

 

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

 

 

X

 

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

 

 

X

 

 

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

X

 

 

 

 

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular

 

 

 

X

 

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

X

 

 

 

 

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

X

 

 

 

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Sunum (Kürsüden üç dakika)

2

3

6

Ara Sınav (Sınıf çalışması: Proje hazırlığı)

1

3

3

Ödev-Sınıf çalışması

14

2

28

Final (Dosya teslim ve sunum)

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

127

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,08

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
 
1