• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
COMM 106
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı en geniş yelpazede sürdürülebilirlik anlayışının kazanılması ve temel bilgilerin edinilmesidir.
Dersin İçeriği: 

Dünya değişiyor, felsefi açıdan açıdan değişmeyen tek olgu da bu zaten! Yaşadığımız gezegende üretilen gıdalardan tüketilen enerjiye, hava ve su kirliliğinden alınması gereken önlemlere uzanan geniş yelpazede bireyden devlete düşen görevler ele alınacaktır. Ders, profesyonel yaşamlarımızda sadece ticari başarıların değil sosyal sorumluluklarımızın da olduğunu hatırlatma odaklıdır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı ders, 6: Vaka çalışması, 15: Ödev, 16: Sözlü, 19:Konuk Konuşmacı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Proje ödevi D: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Yaşamsal öneme sahip hava, toprak, su gibi doğal kaynakların önemi, yeri ve değerini öğrenmek 3,8,9,10 1,2,6,15,19 A,C,D
2) Gıda üretimi ve beslenme alışkanlıkları konularında bilgi sahibi olmak, sağlıklı yaşam için doğru kararlar verebilmek 3,8,9,10 1,2,6,15,19 A,C,D
3) Enerji tüketimi konusunda bilgi sahibi olmak, alternatif enerji kaynaklarına yönelmenin önemini kavramak 3,8,9,10 1,2,6,15,19 A,C,D
4) Biyolojik çeşitliliğin değerini kavramak, flora ve fauna olmadan yaşamın tükeneceği bilincini edinmek 3,8,9,10 1,2,6,15,19 A,C,D
5) İklimdeki değişimin sebepleri ve tehditleri ile ilgili olarak bilinen ve olası sonuçları hakkında görüş sahibi olmak, önemini kavramak 3,8,9,10 1,2,6,15,19 A,C,D
6) Edinilen bilgilerin iş yaşamına aktarılmasında pro-aktif olma beceri ve cesaretini kazanmak. 3,5,7,8,9,10 1,2,6,15,19 A,C,D

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş | Derse hoşgeldiniz
 • İçerik
 • Faydalar
 • Eğitimci/ler
 • Kaynaklar: kitaplar, meslek kuruluşları, stk’/lar, medya, vb...
 
2 Isınma
 • Sürdürülebilirlik nedir? Neden önemlidir?
 • Sürdüremediklerimiz, yitirdiklerimiz...
 • Geçmiş > Bugün > Gelecek dizilimi mi yoksa Geçmiş < Bugün < Gelecek dizilimi mi daha gerçekçi?
 
3 Temel elementler
 • Hava
 • Toprak
 • Su
 • Isı
Çevre ve doğa temalarını kapsayan takvim
4 Sosyal değişim ve sürdürülebilirlik anlayışı
 • Bireysel beklentiler ve farkındalık
 • Kurumsal anlayışın evrimi
 • Sivil toplum kuruluşlarının öncülüğü
 
5 Ekonomik katkı mı baskı mı?
 • Değişen yasal düzenlemeler ve yaptırımlar
 • Yeniden üretim/Türetimekonomisi
 • Makro ve mikro algı, yanılgı ve yansımalar
 • Adil ekonomi yaklaşımı
 
6 Konuk konuşmacı: Sağlıklı beslenme ve endüstriyel gıdalar

 

 
7 KÜRSÜDEN 3 DAKİKAÖğrencilerden sağlıklı beslenme ve doğal gıdalar

Belirlenen konuda öğrencilerin hazırlık yaparak görüş ve düşüncelerini sistematik olarak aktarması, dolaylı olarak da topluluk önünde konuşma ve sunum becerilerini geliştirmesi amaçlanmaktadır.

 

Her öğrenci önceden hazırlayacağı 3 dakikalık konuşmasını kürsüden seslendirecek
8 Yanlışlar (hatalarımız)
 • Birey/ler
 • Toplum (genel alışkanlıklar, geçersiz bilgiler, eğitim eksiklikleri, vb...)
 • Kurum/lar
 • Hükümet/ler | Devlet/ler
 • Uluslararası
 
9 İletişim profesyonelleri açısından sürdürülebilirlik
 • Risk analizi
 • Kriz yönetimi
 • Medya ilişkileri

 

Sürdürülebilirlik ajandası
10 Çözümler
 • Bireysel
 • Toplumsal (STK)
 • Kurumsal (özel ve kamu sektörleri, belediye)
 • Ulusal (bakanlık, hükümet, vb...)
 • Uluslararası (anlaşmalar, örgütler)
 
11 YARI YIL ARA DEĞERLENDİRME& KRİTERLERİ
 • Proje fikri geliştirme
 • İşe yararlık analizi
 • Sunum becerileri
 • NLP yaklaşımı (5 duyu, 3B, vb...
 
12 Vaka anlatımı: Kentsel atık yönetimi ve çevre kirliliğinin kazanca dönüştürülmesi

 

 
13 Konuk konuşmacı: Ekoloji ve biyo çeşitlilik, türlerin yaşam hakkına saygı

 

 
14 KÜRSÜDEN 3 DAKİKA Öğrencilerden üniversitedeki biyo çeşitlilik ve ekolojik duruş

Belirlenen konuda öğrencilerin hazırlık yaparak görüş ve düşüncelerini sistematik olarak aktarması, dolaylı olarak da topluluk önünde konuşma ve sunum becerilerini geliştirtirmesi amaçlanmaktadır.

 

Her öğrenci 3 dakikalık konuşması için hazırlık yapacak
15 Mezuniyet sonrası (iş yaşamının henüz başında) “çoklu disiplinler” ve “disiplinler üstü” yaklaşımı ile sürdürülebilirlik

 

 
16 FİNAL PROJESİ SUNUMU & KRİTERLERİ
 • Projenin gelişimi; heyecan verici / yenilikçi / benzersiz
 • İş tanımları & görev bölümü

- Takım anlayışı & şirket ruhu

 

 

Kaynaklar

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Yarıyıl ara değerlendirme (proje sunumu) 1 20
Konuşma (Kürsüden 3 dakika) 2 20
Devam ve sınıftaki çalışmalara katılım 1 10
Final (dönem sonu takım çalışması) 1 50
Toplam   100
FİNALİN BAŞARIYA ORANI   50
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.     x    
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.   x      
3 Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.         x
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.       x  
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.         x
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.       x  
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.         x
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular         x
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.         x
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)      
- Proje hazırlama 2 8+10 18
- Konuşma hazırlama 1 3 6
- Sunum için hazırlıklar ve provalar 2 3+4 7
- Diğer sınıf içi faaliyetler 1 1 1
Ara Sınav 1 3 30
Ödev (ön hazırlıklar) 2 2 4
Final 2 3 6
Toplam İş Yükü     117
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,68
Dersin AKTS Kredisi     5