• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 312
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, öğrencileri, kültürel kimliklerini araştırmaya, kültürel farklılıkların doğasını ve iletişim üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak için kültürlerarası temasları deneyimlemelerini ve analiz etmelerini teşvik etmeyi; etkili kültürlerarası iletişimin önündeki engelleri belirlemek ve bu engellerin üstesinden gelmek için stratejiler geliştirmeyi; öğrencileri diğer kültürlerden insanlarla iletişim kurmak için gereken bilgi ve temel becerilerle donatmayı amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Bu ders, Türkiye ve ABD'den gelen öğrencilerin birbirlerinin kültürlerini öğrenmek için canlı, gerçek zamanlı video konferans kullandığı ortak bir sanal sınıfta düzenlenen “küresel sınıf” dersini içermektedir. Global Classroom, gerçek zamanlı, canlı, kültürlerarası etkileşimlere katılarak öğrencilerin daha yetkin iletişimci olma fırsatı sağlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Kültürlerarası iletişim ile ilgili güncel düşünce ve araştırmaları anlama becerisi kazanır.. 2,5,6 1,2,3 A,C
2) Kültürlerarası iletişimin dinamiklerini kavrama becerisi kazanır 2,9 1,2,3 A,C
3) Farklı kültürel geçmişe sahip insanlar arasındaki temasta ortaya çıkan iletişim sorunlarını analiz etme becerileri kazanır. 2,8 1,2,3 A,C
4) Uyruk ve sosyal ve sınıf statüsünden dolayı iletişim davranışlarındaki farklılıkları kavrar 2,5,7 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Sunum: “Kendinizi Tanıtın”  
2 Kültürlerarası iletişimin arka planı (Dodd) Küresel Sınıf başlıyor: Yeditepe ve Nebraska öğrencileri Kendini tanıtıyor  
3 PowerPoint sunumları için konu seçimi “Kültürel Kimliğin Doğası” (Lusting & Koestler)  
4 Kültürlerarası iletişimin temel aksiyomları (Dodd); sunumlar

 

 
5 Kültürel sistemin unsurları, (Dodd); sunumlar

 

 
6 Okuma: kimlik iletişim kuramı (Gudykunst) Küresel Sınıf: sunumlar 2  
7

Kültürün altında yatan boyutlar (Dodd)

 
8 Kültürlerarası etkinlik ile ilgili kültürlerarası iletişim becerileri (Dodd) Küresel Sınıf: sunumlar 2  
9 Kültürlerarası iletişim ve sözsüz mesajlar. (Dodd) + Global Sınıf: sunumlar 2  
10

“Türk Kahvesi” (Gannon) (Ev Ödevi) Global Sınıf: Sunumlar 2

 
11 Kültürlerarası iletişim çatışması (Dodd) + Küresel Sınıf: sunumlar 2  
12 Kültürel adaptasyon ve iletişim etkinliği (Dodd) + Global Classroom: sunumlar 3 “değerlendirmeler”  
13 Ağ kültürlerinin sosyal etkisi (Dodd) Küresel Sınıf: sunumlar 3 “değerlendirmeler”  
14 Genel tekrar ve değerlendirme  
15 Genel tekrar ve değerlendirme  
16 Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Dodd, Carley (1998). Dynamics of Intercultural Communication. London: McGraw Hill

Gannon, Martin J. (2001). Understanding Global Cultures: Metaphorical Through 23 Nations. London: Sage Publications

Gannon, Martin J. (2008). Paradoxes of Culture and Globalizattion. London: Sage

Diğer Kaynaklar Gudykunst, W. B. (Ed.). (2005). Theorizing About Intercultural Communication. London: Sage

Usluata, A. (ed.) (2008). Communication: Spanning Cultures, Change and Challenges. Istnabul: Yeditepe Univ.

Usluata, A. & Rosenbaum, J. (eds.) (2004). Shaping the Future of Communication Research in Europe. Istanbul: Yeditepe Univ.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Powerpoint sunumları
Sınavlar Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Derse devam 1 20
Ödev 4 80
Ara sınav    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.            
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.     x      
3 Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.            
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.            
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.     x      
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.     x      
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.         x  
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular x          
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.       x    
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 4 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 3 3 9
Ara sınav 0 0 0
Sunum 1 1 1
Ödev 2 1 2
Final 1 1 2
Toplam İş Yükü     74
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2.96
Dersin AKTS Kredisi     3