• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 382
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders sağlık iletişiminin kuramsal temelini açıklayarak öğrencilere alanın disiplinler arası özelliğine uygun bir öngörü ve sağlık iletişimi faaliyetleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Derste şu konu başlıkları incelenmektedir: sağlık iletişimin tanımı, disiplinler arası bir alan olarak sağlık iletişiminin özellikleri, sağlık iletişimi alanındaki başlıca kuram ve modeller, sağlık iletişimi kampanya süreci, risk iletişimi ve medyada savunuculuk, sağlık okuryazarlığı ve eleştirel sağlık iletişimi, medya ve sağlık, sağlık iletişimi ve etik ve sağlık iletişiminde kişiler arası iletişim perspektifi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 6: Vaka Çalışması 7: Beyin Fırtınası, 13: Saha/Arazi Çalışması 15: Ödev,
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sözlü/Sunum C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Öğrenciler sağlık iletişimini tanımlayabilirler.

1,2,5,7,9

1,2,3

A

2) Öğrenciler sağlık iletişimindeki temel kuramları ve modelleri anlayabilirler.

1,2,5,7,9

1,2,3

A

3) Öğrenciler sağlık iletişimi alanındaki gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilirler.

1,2,5,7,9

1,2,3,12

A,C,D

4) Medyadaki sağlık söylemini sağlık iletişimi perspektifiyle değerlendirebilirler.

1,2,5,7,9

1,2,3,9,12

A

5) Sağlık iletişimine özgü yöntemleri sınıflandırıp sınıf ortamında proje geliştirebilirler.

1,2,5,7,9

1,2,3,9,12

A,C,D

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş: Sağlık iletişimi nedir?

 

2

Disiplinler arası bir alan olarak sağlık iletişiminin özellikleri

 

3

Sağlık iletişiminde kuram ve modeller

 

4

Sağlık iletişiminde kuram ve modeller

 

5

Sağlık iletişimi kampanya süreci

 

6

Sağlık iletişimi kampanya süreci

 

7

Risk iletişimi ve medyada savunuculuk

 

8

Ara sınav

 

9

Sağlık okuryazarlığı ve eleştirel sağlık iletişimi

 

10

Medyada sağlık söylemi

 

11

Sağlık iletişimi ve etik

 

12

Sağlık iletişiminde kişiler arası iletişim perspektifi

 

13

Proje sunumu

 

14

Proje sunumu

 

15

Genel değerlendirme

 

16

Final sınavı

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Schiavo, R. (2007). Health communication: from theory to practice. USA: Jossey Bass.

Diğer Kaynaklar

Çınarlı, İ. (2008). Sağlık iletişimi ve medya. Ankara: Nobel.

Okay, A. (2009). Sağlık iletişimi. İstanbul: MediaCat.

Seal, C. (2003). Health and the media: an overview. Sociology of Health and Illness, 25, 6: 513 – 531.

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Ödevler

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Sınavlar

 

 
 

Değerlendirme Sistemi

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

 

 

 

x

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

 

 

 

 

x

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

 

 

 

 

x

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

 

 

x

 

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

 

 

 

x

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular

 

 

 

 

x

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

 

 

 

 

x

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

 

 

 

x

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

 

 

 

 

x

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

 

 

 

 

x

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

 

 

x

 

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

 

 

 

x

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular

 

 

 

 

x

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

 

 

 

 

x

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

3

3

Ödev

1

20

20

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

116

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,64

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5