• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 382
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders sağlık iletişiminin kuramsal temelini açıklayarak öğrencilere alanın disiplinler arası özelliğine uygun bir öngörü ve sağlık iletişimi faaliyetleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Derste şu konu başlıkları incelenmektedir: sağlık iletişimin tanımı, disiplinler arası bir alan olarak sağlık iletişiminin özellikleri, sağlık iletişimi alanındaki başlıca kuram ve modeller, sağlık iletişimi kampanya süreci, risk iletişimi ve medyada savunuculuk, sağlık okuryazarlığı ve eleştirel sağlık iletişimi, medya ve sağlık, sağlık iletişimi ve etik ve sağlık iletişiminde kişiler arası iletişim perspektifi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9: Ödev, 12: Örnek Olay Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev, D: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öğrenciler sağlık iletişimini tanımlayabilirler. 1,2,5,7,9 1,2,3 A
2) Öğrenciler sağlık iletişimindeki temel kuramları ve modelleri anlayabilirler. 1,2,5,7,9 1,2,3 A
3) Öğrenciler sağlık iletişimi alanındaki gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilirler. 1,2,5,7,9 1,2,3,12 A,C,D
4) Medyadaki sağlık söylemini sağlık iletişimi perspektifiyle değerlendirebilirler. 1,2,5,7,9 1,2,3,9,12 A
5) Sağlık iletişimine özgü yöntemleri sınıflandırıp sınıf ortamında proje geliştirebilirler. 1,2,5,7,9 1,2,3,9,12 A,C,D

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: sağlık iletişimi nedir?  
2 Disiplinler arası bir alan olarak sağlık iletişiminin özellikleri  
3 Sağlık iletişiminde kuram ve modeller  
4 Sağlık iletişiminde kuram ve modeller  
5 Sağlık iletişimi kampanya süreci  
6 Sağlık iletişimi kampanya süreci  
7 Risk iletişimi ve medyada savunuculuk  
8 Ara sınav  
9 Sağlık okuryazarlığı ve eleştirel sağlık iletişimi  
10 Medyada sağlık söylemi  
11 Sağlık iletişimi ve etik  
12 Sağlık iletişiminde kişiler arası iletişim perspektifi  
13 Proje sunumu  
14 Proje sunumu  
15 Genel değerlendirme  
16 Final sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Schiavo, R. (2007). Health communication: from theory to practice. USA: Jossey Bass.
Diğer Kaynaklar Çınarlı, İ. (2008). Sağlık iletişimi ve medya. Ankara: Nobel.

Okay, A. (2009). Sağlık iletişimi. İstanbul: MediaCat.

Seal, C. (2003). Health and the media: an overview. Sociology of Health and Illness, 25, 6: 513 – 531.

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Sağlık iletişimi kampanyası grup projesi sunumu ve raporu
Sınavlar Vize ve Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Ödev & Sunum 1 20
Derse devam ve katılım 1 10
Toplam   60
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.     x      
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.       x    
3 Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.            
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.            
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.       x    
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.            
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.       x    
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular            
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.         x  
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 10 10
Ödevler 1 10 10
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5