• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 335
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, etkinlik planlaması, etkinlik yönetimi ve etkinlik raporlaması konularında temel bilgilerin kazanılması için altyapı oluşturulmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders dünyadaki tüm gelişmiş ve bir kısım gelişmekte olan ülkede hızla büyüyen etkinlik yönetimi konusuna giriş niteliğindedir. Bu dersi seçen ve çalışmalara katılan öğrenciler bu eni pazarlama aracına ilişkin yöntemleri, 5N1K metodolojisini kullanarak tanınmış markaların deneyimleri ile öğreneceklerdir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders, 3-Özel Destek / Yapısal Örnekler, 9-Gösterim, 12-Grup Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav, B-Sözlü / Sunum, C-Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Etkinlik tasarımı ve tema geliştirilmesi

1,2,3,6,9,10

1,2,3,9,12

A,B,C

2) Etkinlik planlama becerisi kazanmak ve geliştirmek

1,4,5,6

1,2,3,9,12

A,B,C

3) Etkinlik yönetimi deneyimine hazır olmak

1,4,5

1,2,3,9,12

A,B,C

4) Raporlama becerisi geliştirmek

1,4,5

1,2,3,9,12

A,B,C

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

- Etkinlik yönetimi nedir?

- Etkinlik yönetiminin bugünü ve yarını

 

2

Temel konular

- BTL ile ABL

- İletişim

- İş yaşamındaki yeri

Etkinlik yönetiminde 5N1K ve “nasıl” sorusunun sıra dışılığı

 

3

Etkinlik

- Etkinlik nedir?

- Etkinlik ve etkinlik yönetiminin arka planı

Etkinlikte SMART anlayışı

Etkinlik için gereken DRIVE

 

4

Etkinliklerin sınıflandırılması

- Kitle: hedef izleyici / seyirci / gidenler / katılımcılar

- Mekan: içerik / neresi / yer / boyutlar

- Zaman: zamanlama / tekrarlama / sıklık

 

5

“Yönetim” metodolojisi

- Dahili çözümler / harici servis sağlayıcılar

Bütçe, vazgeçilmez kitap

Risk analizi

- Bir etkinliğin anatomisi

 

6

Bir etkinliğin ömrü veya yaşam döngüsü

- Doğuş: etkinlik öncesi evre / planlama

- Yaşam: very madenciliği & bilgi akışı / operasyon

- Son: etkinlik sonrası yazılı işler / raporlama

 

7

Planlama

- Brief ve debrief / etkin bilgi takası

- Tema & tasarım / ilk etkinin/izlenimin önemi

SWOT analiz, öğrenme & yeniden biçimlendirme

 

8

Operasyon

- Sözleşmeler: müşteriler & tedarikçiler / üçüncü taraf ilişkileri

- Mekan: mekan arayışı, benzersizlik & sahadaki yaratıcılık

- Satın alma: kiralar, kiralamalar, alımlar, giderler

- Esas planın 2. Versiyonu, plandaki değişimin kavranması

 

9

Rapor

- Görünmeyen ve öngörülmeyen kalemler

- ROO (Return on Objectives | Hedefe ulaşılması)

- ROI (Return on Investment | Yatırımın geri dönmesi)

 

10

DÖNEM ARA DEĞERLENDİRMESİ & KRİTERLERİ

- Etkinlik için proje fikri geliştirme

- Etkinliğin mantıksal analizi

- Sunum becerileri

- NLP yaklaşımı (5 duyu, 3B, vb...)

 

11

Görüşme teknikleri / Müzakereyi kazanca dönüştürme

- Sunum becerileri

- Ana veya son mesajın önemi

- Protokoller

 

12

Kriz yönetimi

- Risk analizi & önlemler

- Kriz iletişim planlaması

- Medya kontrolü & yönetimi

Kurumsal iletişim planında 3R’nin yeri

- Sözcü

 

13

Etkinlik matrisi

- Planlama takımı

- Operasyon ekibi

- İşgören elemanlar/personel

İK veya insan sermayesi

 

 

14

Yaşam bir etkinliktir, tecrübe onun daha iyi olmasını sağlar ...

Yaşamınızı siz yönetin;

- C Seviyesi

- Direktörler / Yöneticiler

- Çözüm ortakları / Koordinatörler

- Müdürler / Liderler

- Süpervizorler / Başlar ...

- Çalışanlar; çalışan, ekip, vb...

- Çalışmayanlar; Danışmanlar, vb...

Diğerleri; Müşteriler / Tüketiciler / Kullanıcılar, vb...

 

 

15

FİNAL PROJESİ SUNUMU & KRİTERLERİ

- Projenin gelişimi; heyecan verici / yenilikçi / benzersiz

- İş tanımları & görev bölümü

- Takım anlayışı & şirket ruhu

 

 

16

FİNAL PROJESİ SUNUMU & KRİTERLERİ

- Projenin gelişimi; heyecan verici / yenilikçi / benzersiz

- İş tanımları & görev bölümü

- Takım anlayışı & şirket ruhu

 

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

21st Century Global Event Management, Joe Jeff Goldblatt

5N1K ile Etkinlik Yönetimi | Event Management via 5W1H, Hakan Türkkuşu

Art of the Event, James C. Monroe – Robert A. Kates

Coach’luk Yolunda SWOT, Hakan Türkkuşu (internal)

Corporate Event Project Management, William O’Toole – PhyllisMikolaitis

Dijital Etkinlik Yönetimi, Murat Seyfi

Event Design & Experience, Graham Berridge

Event Entertainment & Production, Mark Sonder

Event Management – A Practical Guide, Marie Christie – Lestey McAteer

Event Management & Event Tourism, Donald Getz

Event Management & Sustainability, Razaq Raj – James Musgrave

Event Management, Charles Bladen, James Kennell, Nick Wilde

Event Marketing, Leonard H. Hoyle

Event Planning Ethics & Etiquette, Judy Allen

Event Planning, Judy Allen

Events Management, Glenn Bowdin – Johnny Allen – Willian O’Tooole – Rob Harris

Festivals & Event Management, Ian Yeoman – Martin Robertson – Jane Ali-Knight –

Siobhan Drummond

Festivals & Special Event Management, Johnny Allen – William O’Toole – Ian

McDonnell – Robert Haris

Global Meetings & Exhibitions, Crol Krugman

HR Management for Events, Lyenvan der Wagen

Innovative Marketing Communications, Guy Masterman – Emma H. Wood

Int’l Perspective of Festivals & Events, Alan Fyall – Jane Ali-Knight – Martin

Robertson – Adele Ladkin

Management of Event Operations, Julia Tum - Philippa Norton – J. Nevan Wright

Professional Event Coordination, Julia Rutherford Silvers – Joe Goldblatt

Risk Management for Meetings & Events, Julia Rutherford Silvers

Special Event Production, Doug Matthews

Special Events, Joe Jeff Goldblatt

Strategic Sports Event Management, Guy Masterman

Strategies & Tactics in Supply Chain, Springer

Succesfull Event Management, Anton Shone

Supervisor / Coach, Hakan Türkkuşu (internal)

Sustainable Event Management – Meegan Jones

The Event Managers Bible, D.G. Conway

The Guide to Successful Destination Management, Pat Schaumann

Diğer Kaynaklar

Special Event*

MediaCat

Marketing Türkiye

Brandage

Campaign Türkiye

MICE Dergi

Meslek

kuruluşları

AMEC Association of Media Evaluation Companies

IAAPA International Association of Amusement Parks & Attractions

IABC International Association of Business Communicators

IPMA International Project Management Association

ISES International Special Event Society

ISMP International Society of Meeting Planners

TEA Themed Entertainment Association

Portal’lar

Academia.edu

LinkedIn.com

SlidaShare.net

İlave kaynaklar

Google, academic search only

Videos in Turkkusu’s Youtube channel

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Sınavlar Final

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Kısa Sınav

1

30

Ödev

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

 

 

 

x

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

 

 

 

X

 

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

 

 

X

 

 

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

 

 

 

X

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

 

 

 

X

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

 

 

 

X

 

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

 

 

X

 

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.

 

 

 

X

 

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

 

 

 

X

 

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

4

56

Ara Sınav

2

8

16

Ödev

2

5

10

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

127

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,08

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5