• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 307
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerine halkla ilişkilerde kullanılan yazı türleri hakkında bilgi vermek ve öğrencilerin farklı medya ortamlarını kullanarak halkla ilişkiler metinleri yazma becerisi kazanmasını sağlamaktır. Ayrıca temel yazı becerilerinin geliştirilmesi, öğrencilerin PR yazı ve stratejileri için temel alınabilecek platformlardan yararlanmalarının sağlanması, makalelerin, haberlerin, postaların, mektupların, basın bültenlerinin, position paperların yazımının geliştirilmesi dersin amaçları arasındadır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders, öğrencilerin üniversite öğrenimi boyunca ve öğrenim sonrasında ihtiyaç duyacakları belirli bilgisayar yazılımlarını ve yazma becerilerini tanıtmayı amaçlar. Öğrenciler ders sırasında Office programlarına ve akademik alıntı yazımlarına aşina olacaklar. Öğrenciler, basın açıklaması ve misyon/vizyon ifadeleri gibi temel PR çıktılarını yazma becerilerini geliştirme fırsatı bulacaklar

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Özel Destek/Yapısal Örnekler
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sözlü/Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Temel PR yazma becerilerini geliştirmek

1,4

1,2

A,C

2) Yazım denetimi ve biçimlendirme gibi Word işlevlerini kullanmak

1,4

1,2

A,C

3) Verileri girmek ve temizlemek/ Excel’de grafikler oluşturmak

1,4

1,2,3

A,C

4) Medya üretimi için farklı yazılımlar ve donanımlar kullanmak

1,4,10

1,2

A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

2

Yazının tarihçesi ve önemi

 

3

Yazma ile iletişim kurma arasındaki ilişkinin boyutları

 

4

Microsoft Office Programları: Word, Excel ve PowerPoint kullanımı

 

5

Doğru mesaj, doğru metin, doğru medya seçimi

 

6

Medyada ifade ve yazı

 

7

Basın bülteni, basın duyurusu ve basın açıklaması farkları ve yazımları

 

8

Ara sınav

 

9

Konuşma metinleri yazma

 

 

10

Radyo ve televizyonda yazım

 

11

Sunuş teknikleri açısından yazı

 

12

Rapor hazırlama

 

13

Örnek metin incelemeleri

 

14

Örnek metin incelemeleri

 

15

Final Sunumları

 

16

Final Sunumları

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Ödev

5

40

Toplam

 6

100

Finalin Başarıya Oranı

 1

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 1

40

Toplam

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

 

 

 

x

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

 

 

 

x

 

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

 

 

 

 

x

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

 

 

x

 

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

 

 

 

x

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

 

 

 

x

 

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

 

x

 

 

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular

 

 

 

 

x

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

 

 

x

 

 

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

3

3

Ödev

5

4

20

Final Sunumu

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

116

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,64

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5