• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 307
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerine halkla ilişkilerde kullanılan yazı türleri hakkında bilgi vermek ve öğrencilerin farklı medya ortamlarını kullanarak halkla ilişkiler metinleri yazma becerisi kazanmasını sağlamaktır. Ayrıca temel yazı becerilerinin geliştirilmesi, öğrencilerin PR yazı ve stratejileri için temel alınabilecek platformlardan yararlanmalarının sağlanması, makalelerin, haberlerin, postaların, mektupların, basın bültenlerinin, position paperların yazımının geliştirilmesi dersin amaçları arasındadır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders, öğrencilerin üniversite öğrenimi boyunca ve öğrenim sonrasında ihtiyaç duyacakları belirli bilgisayar yazılımlarını ve yazma becerilerini tanıtmayı amaçlar. Öğrenciler ders sırasında Office programlarına ve akademik alıntı yazımlarına aşina olacaklar. Öğrenciler, basın açıklaması ve misyon/vizyon ifadeleri gibi temel PR çıktılarını yazma becerilerini geliştirme fırsatı bulacaklar

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Temel PR yazma becerilerini geliştirmek 1,4 1,2 A,C
2) Yazım denetimi ve biçimlendirme gibi Word işlevlerini kullanmak 1,4 1,2 A,C
3) Verileri girmek ve temizlemek/ Excel’de grafikler oluşturmak 1,4 1,2,3 A,C
4) Medya üretimi için farklı yazılımlar ve donanımlar kullanmak 1,4,10 1,2 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Yazının tarihçesi ve önemi  
3 Yazma ile iletişim kurma arasındaki ilişkinin boyutları  
4 Ofis: Word, Excel ve Powerpoint kullanımı  
5 Doğru mesaj, doğru metin, doğru medya seçimi  
6 Medyada ifade ve yazı  
7 Basın bülteni, basın duyurusu ve basın açıklaması farkları ve yazımları  
8 Ara sınav  
9 Konuşma metinleri yazma  

 

10 Radyo ve televizyonda yazım  
11 Sunuş teknikleri açısından yazı  
12 Rapor hazırlama  
13 Örnek metin incelemeleri  
14 Örnek metin incelemeleri  
15 Final Sunumları  
16 Final Sunumları  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Yoklama 1 10
Ödev 5 10
Final 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.         X  
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.            
3 Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.            
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.     X      
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.            
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.            
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.            
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular            
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.            
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 25 3 50
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 5 1 5
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,8
Dersin AKTS Kredisi     5