• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHIL 152
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Tarihsel süreçte etik felsefenin gelişimini, aldığı anlamları, farklı etik kuramları ve filozoflarını, bu felsefelerin günümüze yansımasını ve geçerliliğini anlatıp tartıştırarak, öğrencilere kendi dünya görüşlerini oluşturmaları için ipuçları vermek; meslek yaşamlarında ahlak kuralları çerçevesinde davranmalarını teşvik etmek.
Dersin İçeriği: 

Aristotle, Confucius, Makyavel, Kant, J.S.Mill, J.Bentham, D.Hume, J.Fletcher, j.Wilson, T.Hobbes, J.J.Rousseau, J.P.Sartre, F. Nietzsche, Kierkegaard, C.Christians gibi filozofların etik kuramlarını; ve Kadın Hakları ve etiği, Irk Ayrımcılığı ve İnsan Hakları, ve Hayvan Hakları ve etiği gibi günümüzün etik problemlerini, iletişim öğrencisinin ilgi alanı ölçüsünde inceleyip tartışmak.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Özel Destek/Yapısal Örnekler
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1-Etiğin anlamına ilişkin temel problemleri tanır ve tartışır.

3, 7, 9, 10

1,2,3

A,C

2-Etik ve özgürlük bağlantısını anlamaya başlar.

3, 7, 9, 10

1,2,3

A,C

3-Deontolojik, Teleolojik, ve Subjektivist etik felsefeleri arasındaki farkları ayırt eder.

3, 7, 9, 10

1,2,3

A,C

4- Erdemler etiği, Faydacılık etiği, Etik Mutlakçılık, Durumsal etik, Sosyal Sözleşme etiği, Varoluşçu etik, Komüniteryan etik, Relatif etik gibi temel etik anlayışlar hakkında fikir sahibidir.

3, 7, 9, 10

1,2,3

A,C

5- Etik kuramları, kendi meslek etiğine bağlamayı ve yorumlamayı öğrenir.

3, 7, 9, 10

1,2,3

A,C

6- Etik, Ahlak, Moral gibi kavramları birbirinden ayırır.

3, 7, 9, 10

1,2,3

A,C

7-Kadın hakları, insan hakları, hayvan hakları, ırk ayrımcılığı gibi çağımızın sorunları ve tartışma konuları hakkında bilgi sahibi olarak tartışabilir.

3, 7, 9, 10

1,2,3

A,C

8-Etik olan ile yasal olan arasındaki ayrımı bilir.

3, 7, 9, 10

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş, etik tanımları, bireysel etik-sosyal etik, etik ve özgürlük

Ders notları

2

Deontolojik etik, Teleolojik etik, Subjektif etik ayrımı

Kitaplar,  ders notları

3

Erdemler etiği; ve Kültürel Relativizm konuları

Kitaplar,  ders notları

4

Etik Subjektivizm, Din Ahlakı, Etik Egoizm

Kitaplar,  ders notları

5

Makyavel etiği

Kitaplar,  ders notları

6

J.S.Mill ve Faydacılık Etiği

Kitaplar,  ders notları

7

Immanuel Kant ve Etik Mutlakçılık

Kitaplar,  ders notları

8

ARA SINAV

 

9

Antinomian etik, Durumsal etik, İçgüdüsel etik

Kitaplar,  ders notları

10

J.J. Rousseau ve Sosyal Sözleşme etiği

Kitaplar,  ders notları

11

Varoluşçu etik, Komüniteryan etik, Liberalist etik

Kitaplar,  ders notları

12

Hayvan Hakları ve etiği, İnsan Hakları ve Irk Ayrımcılığı

Kitaplar,  ders notları

13

Kadın Hakları ve Feminizm

Kitaplar,  ders notları

14

Habercilik Meslek Etiği

Kitaplar,  ders notları

15

Reklamcılık meslek etiği; Halkla İlişkiler Meslek etiği

Kitaplar,  ders notları

16

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

 

 

KAYNAKLAR

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

A.David Gordon, J.M. Kitross, J.C. Merrill, W. Babcock, M. Dorsher, Controversies in Media Ethics, 3rd Edition, N.Y. 2011.

Russ Shafer-Landau, The Fundamentals of Ethics, Oxford University Press, 2018.

Barbara MacKinnon, Andrew Fiala, Ethics: Theory and Contemporary Issues, Australia, 2018.

 

Materyal Paylaşımı

 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Ödevler

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Sınavlar

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Final Sınavı

1

60

     

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

       

x

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

 

x

       

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

   

x

     

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

     

x

   

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

x

       

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

     

x

   

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

       

x

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular

 

x

       

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

       

x

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

       

x

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

 

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

5

70

Ara Sınav

1

3

3

Final Sınavı

1

3

3

       

Toplam İş Yükü

   

118

Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

4,72

Dersin AKTS Kredisi

   

5