• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 202
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı pazaryerindeki tüketici davranışlarının nedenleri ve nasıllarının anlaşılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda tüketici davranışlarını etkileyen içsel ve dışsal etkenler incelenecektir.
Dersin İçeriği: 

Davranış bilimlerinin temel kuramları, kavramları ve bulgularının öğretildiği bir giriş dersidir. Davranış bilimleri, yöneticilerin tüketici davranışları, tepki ve değişimlerini anlamalarında yardımcı olmaktadır. Derste, algı, öğrenme, motivasyon, tutum oluşumu ve değişimi konularının pazarlamadaki yeri işlenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Tüketici davranışlarını etkileyen faktörleri tanır.
1,2,3,4,6 1, 2, 3 A, C
  1. Tüketici araştırmaları becerilerini geliştirir.
1,2,3,4,6 1, 2, 3 A, C
  1. Pazar dilimlenmesi becerilerini geliştirir.
1,2,3,4,6 1, 2, 3 A, C
  1. Tüketici karar verme sürecini anlamak
1,2,3,4,6 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Tüketici davranışlarını anlamak  
3 Motivasyon, beceri ve olanak  
4 Maruz kalma, dikkat ve algı  
5 Bilgi ve anlama  
6 Tutumlar  
7 Ara sınav  
8 Hafıza ve geri çağırma  
9 Karar verme süreci  
10 Karar verme süreci  
11 Tüketici Kültürü  
12 Tüketici Kültürü  
13 Tüketici Kültürü  
14 Öğrenci Sunumları  
15 Öğrenci Sunumları  
16 Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Hoyer, W. D. & MacInnis, D. J. (2010). Consumer behavior. Ohio: South-Western Cengage Learning.
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Grup çalışması olarak televizyon reklamı çekimi
Sınavlar Vize ve Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Katılım   20
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.   x        
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.       x    
3 Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.     x      
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir. x          
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.            
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.         x  
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.            
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular            
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.            
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     145
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,8
Dersin AKTS Kredisi     6