• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PRP 202
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencilerin tüketici davranışlarının nedenlerinin ve nasıllarını anlamalarına yardımcı olmak ve tüketici davranışlarını etkileyen psikolojik ve sosyolojik faktörlere dair bilgilerin pazarlama strateji ve taktiklerinin geliştirilmesinde kullanılması konusunda deneyim sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Derste, tüketici davranışlarının anlaşılmasına ve yönlendirilmesine yardımcı olabilecek sosyoloji ve psikolojik teoriler, nosyonlar ve araştırma bulguları gözden geçirilecek ve bunların pazarlama alanına nasıl uygulandıkları değerlendirilecek ve grup çalışması aracılığıyla uygulamalı olarak deneyimlenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders; 2: Tartışmalı Ders; 6: Vaka Analizi, 15: Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav; B: Sözlü/Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1. Öğrenci, tüketici davranışlarını etkileyen psikolojik faktörleri tanır.

1, 2, 3, 9, 10

1, 2, 6

A, C

2. Öğrenci, tüketici davranışlarını etkileyen sosyolojik faktörleri tanır

1, 2, 3, 9, 10

1, 2, 6

A, C

3. Öğrenci tüketici davranışlarını etkileyen psikolojik faktörlere ilişkin bilgilerin, pazarlama strateji ve taktiklerinin geliştirilmesinde nasıl kullanıldığını anlar.

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9

1, 2, 6, 15

A, B, C

4. Öğrenci tüketici davranışlarını etkileyen psikolojik ve sosyolojik faktörler hakkındaki bilgileri grup çalışması aracılığıyla işitsel-görsel bir reklam geliştirmekte kullanır.

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

1, 2, 6, 15

A, B, C

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

2

Tüketici Davranışı Nedir?

Hoyer, MacInnis, & Pieters (2013), chapter 1

3

Motivasyon, Beceri ve Olanak

Hoyer, MacInnis, & Pieters (2013), chapter 2

4

Dikkat, Algı ve İdrak

Hoyer, MacInnis, & Pieters (2013), chapter 3

5

Hafıza ve Bilgi

Hoyer, MacInnis, & Pieters (2013), chapter 4

6

Tutum Oluşturma: Merkezi Yol

Hoyer, MacInnis, & Pieters (2013), chapter 5

7

Tutum Oluşturma: Çevresel Yol

Hoyer, MacInnis, & Pieters (2013), chapter 6

8

Ara sınav

 

9

Toplumsal Etkiler: Kültür ve Referans Grupları

Hoyer, MacInnis, & Pieters (2013), chapter 11

10

Demografik Faktörler: Yaş, Cinsiyet, Bölgesel/Etnik/Dini Etkiler

Hoyer, MacInnis, & Pieters (2013), chapter 12

11

Demografik Faktörler: Sosyal Sınıf & Hane

Hoyer, MacInnis, & Pieters (2013), chapter 13

12

Psikografik Faktörler: Değerler, Kişilik ve Yaşam Tarzı

Hoyer, MacInnis, & Pieters (2013), chapter 14

13

Sembolik Tüketici Davranışı

Hoyer, MacInnis, & Pieters (2013), chapter 16

14

Grup Sunumları

 

15

Değerlendirme ve Finale Hazırlık

 

16

Final

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Hoyer, D. W., MacInnis, D. J., & Pieters, R. (2013). Consumer Behavior (6th ed.). New York: Cengage Learning.

Diğer Kaynaklar

 

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Ödevler

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Sınavlar

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Sunum

1

60

Toplam

2

100

Finalin Başarıya Oranı

1

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

2

50

Toplam

3

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

 

 

 

x

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

 

 

 

x

 

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

 

 

 

 

x

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

 

 

 

x

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

 

 

 

x

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

 

 

x

 

 

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular.

 

 

 

 

x

 

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

 

 

 

 

x

 

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

11

4

44

Sunum

1

15

15

Ara Sınav

1

3

3

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

107

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.28

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4