• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 251
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Farklı yazma yöntemlerinin ve tartışmalarının yardımıyla öğrenciye kendini ifade etmenin yollarını göstermek.
Dersin İçeriği: 

Ödevler ve evde hazırlanması istenen yazılar sınıf ortamında değerlendirilip aynı zamanda herkesin tartışmasına açılarak farklı yazım taktikleri gösterilir ve analiz edilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1:Ders, 2:Tartışmalı Ders, 3:Özel Destek/Yapısal Örnekler, 4:Rol Yapma/Drama, 7:Beyin Fırtınası
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Sınav, B:Sözlü/Sunum, E:Proje/Tasarım

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1)Duygularını ifade eder.

3,6,9

1,2,4,7

A,B,E

2)Analiz yapma becerileri kazanır.

2,5,7,9

1,2,3,7

A,B,E

3)Bir düşünceyi yapılandırabilir.

3,6,9,10

1,2,3,4,7

A,B,E

4)Metni kurgular.

3,6,9,10

1,2,3,4,7

A,B,E

5)Oluşturulan ve kurgulanan metnin değerlendirilme yöntemlerini bilir.

2,3,6,9,10

1,2,3,4,7

A,B,E

 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Kendini ifade etmenin yolları

 

2

Bir mektup yazmak: başlangıç noktası

 

3

Öykü nedir? Tarihi, kurgusu ve yapısı

 

4

Öykü yazmaya nasıl hazırlanmalı, nasıl başlamalı?

 

5

Farklı sonları olabilecek bir öyküye başka bir öyküden nasıl devam etmeli?

 

6

Portre nasıl yazılır?

 

7

Zamanın önemi

 

8

Ara sınav

 

9

Betimlemenin önemi, işlevi ve sınırları

 

10

Metin-mekan ilişkisi

 

11

Farklı söylemler: Değişik kültür gruplarından gelen insanları nasıl konuşturmalı?

 

12

Nesnelerin duygusu

 

13

Dilin önemi

 

14

Tarihin, felsefenin ve psikolojinin önemi

 

15

Denemede kişisel duygular

 

16

Final

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

Roman ve filmler

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Ara sınav, kısa sınav ve final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Proje

1

40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

 

 

x

 

 

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

 

 

 

x

 

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

 

 

 

 

x

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

 

 

x

 

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

 

 

x

 

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

 

 

x

 

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular

 

 

 

x

 

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

 

 

 

 

x

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

4

56

Ara Sınav

1

3

3

Proje

1

15

15

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

119

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,76

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5