• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 251
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Farklı yazma yöntemlerinin ve tartışmalarının yardımıyla öğrenciye kendini ifade etmenin yollarını göstermek.
Dersin İçeriği: 

Ödevler ve evde hazırlanması istenen yazılar sınıf ortamında değerlendirilip aynı zamanda herkesin tartışmasına açılarak farklı yazım taktikleri gösterilir ve analiz edilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Duygularını ifade eder.
1,4 1,3 B,C
  1. Analiz yapma becerileri kazanır.
1,4 1,2,3 C
  1. Bir düşünceyi yapılandırabilir.
1,4 1,2,3 C
  1. Metni kurgular.
1,4 1,2,3 C
  1. Oluşturulan ve kurgulanan metnin değerlendirilme yöntemlerini bilir.
1,4 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kendini ifade etmenin yolları  
2 Bir mektup yazmak: başlangıç noktası  
3 Öykü nedir? Tarihi, kurgusu ve yapısı  
4 Öykü yazmaya nasıl hazırlanmalı, nasıl başlamalı?  
5 Farklı sonları olabilecek bir öyküye başka bir öyküden nasıl devam etmeli?  
6 Portre nasıl yazılır?  
7 Zamanın önemi  
8 Ara sınav  
9 Betimlemenin önemi, işlevi ve sınırları  
10 Metin-mekan ilişkisi  
11 Farklı söylemler: Değişik kültür gruplarından gelen insanları nasıl konuşturmalı?  
12 Nesnelerin duygusu  
13 Dilin önemi  
14 Tarihin, felsefenin ve psikolojinin önemi  
15 Denemede kişisel duygular  
16 Final  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar Roman ve filmler

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Ara sınav, kısa sınav ve final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 2 10
Ödev 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.            
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.         x  
3 Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.            
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.     x      
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.     x      
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.            
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.            
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular            
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.            
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 3 3 9
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     119
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.76
Dersin AKTS Kredisi     5