• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 102
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, kitle iletişiminin temellerini tanıtmaktır. Ders aynı zamanda öğrencilere Türkiye’deki ve genel olarak dünyadaki toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişmelerle medya arasındaki ilişkileri idrak etme becerilerini kazandıracaktır.
Dersin İçeriği: 

Derste şu konular incelenecektir: kitle iletişimin genel tanımı, kitle iletişiminin araçları, işlevleri, süreçleri ve etkileri, dünyada ve Türkiye’de basının gelişimi, fotoğrafçılık ve sinema tarihi, radyo yayıncılığı tarihi, televizyonun radyo ve sinemayla etkileşim içinde gelişimi, kamu yayıncılığı ve özel yayıncılık nosyonları, medyada denetim, uluslararası sözleşmeler ve örgütler, Türkiye’de yayıncılık tarihi, halkla ilişkiler ve reklamcılığın gelişimi ve internet devrimi ve Türkiye’deki etkileri. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Ders, 2. Tartışmalı Ders
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Öğrenciler kitle iletişiminin ve medyanın temellerini anlayabilirler.
1,3,7,9 1,2 A
  1. Öğrenciler Türkiye’de ve dünyada medya tarihi hakkında bilgi sahibi olurlar.
1,3,7,9 1,2 A
  1. Öğrenciler medyanın toplumsal, siyasi ve kültürel etkilerini saptayıp değerlendirebilirler.
1,3,7,9 1,2 A
  1. Öğrenciler medyayla ilgili ulusal ve uluslararası yasalar ve kurumlar hakkında bilgi sahibi olurlar.
1,3,7,9 1,2 A
  1. Öğrenciler medya ve devletin ekonomik ve siyasi yapısı arasındaki etkileşimi eleştirel bir gözle değerlendirebilirler.
1,3,7,9 1,2 A

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Kitle iletişimi: genel bir bakış  
3 Kitle iletişimin işlevleri, araçları, süreçleri ve etkileri  
4 Dünyada kitap, gazete ve dergi & Osmanlı İmparatorluğu’nda basın  
5 Fotoğrafçılık ve sinema  
6 Radyo yayıncılığının gelişimi  
7 Televizyon, radyo ve sinemayla etkileşimi, TV yayıncılığı türlerinin gelişimi  
8 Ara sınav  
9 Geleneksel haber değerleri, kamu yayıncılığı ve özel yayıncılık, yayıncılığa işlevsel yaklaşımlar  
10 Yayıncılıkta denetim & uluslararası medya sözleşmeleri ve örgütleri  
11 Türkiye’de yayıncılık tarihi  
12 Türkiye’de günümüzde yayıncılık  
13 Dünyada reklamcılık ve halkla ilişkilerin gelişimi  
14 Türkiye’de internet devrimi ve etkileri  
15 Genel değerlendirme  
16 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Agee, Warre K. & Ault, Philip H. & Emery, Edwin (1997). Introduction To Mass Media. Longman, New York.

Defleur, Melvin L. ve Dennis, Everette E. (2002). Understanding Mass Communication. 7. Edition. Boston: Houghton Mifflin Company.

Kovarik, B. (2011). Revolutions in Communication: Media History from Gutenberg to the Digital Age. New York: Continuum.

Diğer Kaynaklar Alemdar, Korkmaz (2001). İletişim ve Tarih. 2. Baskı, Ankara: Ümit Yayincilik.

Briggs, A. & Burke, P. (2014). A Social History of the Media: From Gutenberg to the Internet. New York: McGraw Hill.

Cankaya, Özden (2003). Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi: TRT 1927-2000. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

İnuğur, Nuri (1992). Türk Basın Tarihi. İstanbul: Gazeteciler Cemiyeti Yayınları.

Kejanlıoğlu, Beybin (2004). Türkiye'de Medyanın Dönüşümü. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.

Akdenizli, B. (2015). Digital Transformations in Turkey: Current Perspectives in Communication Studies. Washington: Rowman & Littlefield.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

www.coadsys.yeditepe.edu.tr

Ödevler

 

Sınavlar

 

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

-

-

Ödev

-

-

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.       x    
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.            
3 Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar. x          
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.            
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.            
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.            
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir. x          
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular            
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.       x    
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

4

56

Okuma

5

2

10

Sınıf içi çalışma

-

-

-

Ara Sınav

1

3

3

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

114

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5