• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 111
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere akademik veya profesyonel amaçlı sunum tekniklerinin tanıtılması ve gerekli sunum yeteneklerinin kazandırılmasıdır. Bu amaçla topluluk İngilizce önünde konuşmak ve belli bir konuyu bir bütün içinde sunmak için gerekli görsel ve dijital becerilerinin ve doğru beden dili becerilerinin öğrencilere kazandırılması dersin amaçları arasındadır.
Dersin İçeriği: 

yapma teknikleri, ses ve vücut dilinin kullanılması, yazma teknikleri, Powerpoint programının profesyonelce kullanılması ve görsel içeriğin oluşturulması teknikleri, bir konuyu düzgün bir şekilde slaytlar vasıtasıyla özetleyebilme tekniği.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9: Sunum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, D. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öğrenciler topluluk karşısında konuşma ve sunum yapma alışkanlıkları ve özellikleri hakkında farkındalık kazanırlar. 1,2,4 1,2 A
2) Öğrenciler sunum yaparken vücut ve ses özelliklerini doğru kullanma becerileri kazanırlar. 1,2,4 1,2,3,9 A,D
3) Öğrenciler tablolar, grafikler, ses ve görüntü dosyaları gibi görsel malzemelerle sunum teknikleri becerileri geliştirirler. 1,2,4 1,2,3,9 A,D
4) Öğrenciler Powerpoint programında yeterlilik kazanırlar. 1,2,4 1,2,3,9 A,D
5) Öğrenciler sınıf ortamında topluluk karşısında konuşma becerileri kazanırlar ve çeşitli sunumlar (bilgilendirici, ikna edici, açıklayıcı, akademik vb.) yaparlar. 1,2,4 1,2,3,9 A,D

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş  
2 Nasıl iletişim kurarız?  
3 Ses ve konuşma örüntüleri  
4 Sözsüz iletişim  
5 Powerpoint ve görsel materyallerin kullanımı  
6 Sözlü sunum ve sunumun temel bileşenleri: giriş, taslak, yol haritası ve sonuç  
7 Sözlü sunum ve sunumun temel bileşenleri: giriş, taslak, yol haritası ve sonuç  
8 Ara sınav  
9 Resmi ve diğer tür sunumları hazırlamak  
10 General değerlendirme & tartışma  
11 Öğrenci sunumları  
12 Öğrenci sunumları  
13 Öğrenci sunumları  
14 Öğrenci sunumları  
15 Öğrenci sunumları  
16 Öğrenci sunumları  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Peery, A. (2005). Creating effective presentations. New York: Berkley Publishing.
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Vize ve final sunumu

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.       x    
2 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.     x      
3 Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.            
4 Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.         x  
5 Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.            
6 Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.            
7 Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.            
8 Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular            
9 Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.            
10 Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 1 1 1
Küçük grup uygulamaları 4 1 4
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     119
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.76
Dersin AKTS Kredisi     5