• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
COMM 111
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı resmi veya yarı resmi amaçlı sunum tekniklerinin incelenmesi ve gerekli sunum yeteneklerinin kazanılmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Topluluk karşısında konuşma; sunum yapma teknikleri; etkili sözlü ve sözsüz iletişim; sunum yazılımlarının profesyonelce kullanılması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders 2- Tartışmalı Ders 16- Sözlü
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A-Sınav B- Sözlü / Sunum C- Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) İçeriği nasıl yapılandıracağını anlar

3,9,10

1,2

B,C

2) Sunumu geliştirmek için ses tonu ve beden dili tekniklerini kullanır

3,9,10

1,2,16

 B,C

3) Slaytları ve görsel yardımcıları etkin bir şekilde kullanır

3,9,10

1,2

A,B,C

4) Power Point, Keynote, Canva gibi yazılımlarla güçlü sunumlar hazırlar

3

1,2

B,C

5) Çeşitli formatlarda sunum yapabilme becerisi kazanır

3,9,10

1,2,16

A,B,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

2

Nasıl iletişim Kurarız?

 

3

Ses ve Konuşma Kalıpları

 

4

Sözsüz İletişim

 

5

Power Point, Excel ve Word gibi Microsoft Office programlarının kullanımı

 

6

Power Point, Excel ve Word gibi Microsoft Office programlarının kullanımı

 

7

Sunum teknikleri ve sunumu oluşturan ana bölümler: Giriş, taslak, yol haritası ve sonuç.

 

8

ARA SINAV

 

9

Sunum hazırlama (Formal ve diğer)

 

10

Öğrenci Sunumları

 

11

Öğrenci Sunumları

 

12

Öğrenci Sunumları

 

13

Öğrenci Sunumları

 

14

Öğrenci Sunumları

 

15

Değerlendimre

 

16

Final

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Peery, A. (2005). Creating effcetive presentations. New York: Berkley Publishing

Diğer Kaynaklar

https://www.businessballs.com/communication-skills/presentation-skills-and-techniques/

 

https://www.managementstudyguide.com/effective-presentation-skills.htm

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

Ödev

2

10

Final Sunumu

1

60

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

İletişim ve halkla ilişkiler alanında kuramsal bilgiye sahiptir.

X

 

 

 

 

 

2

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini bilir.

 

X

 

 

 

 

3

Alanın gerektirdiği disiplinler arası konularda bilgi ve bilinç sahibidir. Bu konuların halkla ilişkilerle ilişkisini kavrar.

 

X

 

 

 

 

4

Alanıyla ilgili etkili İngilizce sunum yapabilir.

 

 

 

 

X

 

5

Alanın gerektirdiği dijital yeterliliklere sahiptir.

 

 

X

 

 

 

6

Halkla ilişkiler alanının gerektirdiği yaratıcı düşünme becerisine sahiptir.

X

 

 

 

 

 

7

Başarılı bir halkla ilişkiler uygulaması için gerekli araştırma, planlama, uygulama, ölçme ve değerlendirme becerisine sahiptir.

X

 

 

 

 

 

8

Alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri ekip çalışması içerisinde değerlendirerek sektörde işbirliği yapılan kurumlara uygular

X

 

 

 

 

 

9

Halkla ilişkiler alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

X

 

 

 

 

 

10

Halkla ilişkiler mesleğini etik kurallara bağlı kalarak uygulama ve geliştirme bilincine sahiptir.

X

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi

14

4

56

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

10

4

40

Ara Sınav

1

2

2

Ödev

2

8

16

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

116

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,64

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
1