• Türkçe
 • English

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Hakkında

Reklamcılık, yaratıcı ve sanatsal unsurlardan geleneksel ve interaktif mecralardaki medya planlamasına kadar farklı yetileri gerektiren, çok boyutlu bir endüstridir. Dolayısıyla, kuruluşundan beri Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü’nün odak noktası, öğrencilerine bu çok boyutluluk kapsamında sağlam bir altyapı kazandırmak olmuştur. Öğrenciler, sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve ilhamı, hiç şüphesiz, bölüm dahilindeki kapsamlı akademik ve sektörel yapıdan almakta, böylelikle teori ve gerçek yaşam tecrübesi arasındaki köprüyü, daha mezun olmadan anlama ve yorumlama potansiyelini kazanmaktadırlar. Bu yapı, bir anlamda, onların, marka yönetimi süreçlerinde karşılaşabilecekleri sorunlara çözüm getirme kapasitesini de artırma işlevini görmektedir.

Program Çıktıları:

1. Pazar bölümlenmesini ve alanıyla ilgili yenilikleri takip eder, hedef kitleye uygun reklam mesajları oluşturur.

2. Geleneksel ve dijital ortamlara uygun reklam tasarlar.

3. Disiplinler arası çalışmalar kapsamında bilgi ve bilinç sahibidir.

4. Yazılı, görsel, işitsel, elektronik ve dış mekan reklam ortamlarındaki kampanya süreçlerini bilir, planlar ve yönetir.

5. Reklamcılık alanı ile ilgili yöntem ve araştırmaları bilir, tüketici davranışlarındaki değişimleri araştırır ve elde ettiği bilgileri reklam mesajlarında kullanır.

6. Reklamcılık alanında medya stratejisini oluşturur ve uygular.

7. Reklamcılıkla ilgili hukuka ve etik ilkelere uygun davranır.

8. Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve sektör temsilcileriyle diyalog kurar.

9.Reklamcılık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme becerisi kazanır.

10.Alanı ile ilgili destek olabilecek teorik ve pratik donanıma sahip olur.

Bölüm Dersleri:

Öğrenciler, kendi bireysel yetenek ve tercihlerini de göz önüne alarak, pazarlama, müşteri ilişkileri, strateji konumlama, metin yazarlığı, sanat yönetmenliği ve medya planlama gibi mesleğin çeşitli uzmanlık dallarına yönlenebilmektedir.

Bu çerçevede, Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü,  ilk iki yıl, öğrencilerin reklam endüstrisinin fırsatlarını, tehditlerini ve yöntemlerini kavramasını mümkün kılan, altyapı niteliğinde teorik ve uygulamalı dersler sunmaktadır.

Üçüncü ve dördüncü yıl ise, bahsi geçen yöntemlerin uygulanmasını sağlayan; başka bir deyişle, bu yöntemlerin, gerçek reklam dünyasındaki sorunlara nasıl çözüm getirebileceğini ortaya koyan ve endüstrideki uzmanlık dallarını destekleyen dersler yer almaktadır. Özellikle üçüncü sınıf, Güz yarıyılındaki uzun dönem (42 iş günü) zorunlu staj uygulaması, öğrencilerin, edindikleri bilgi ve beceriyi sektör liderleriyle birlikte yaklaşık dört ay boyunca yürütmesini, böylelikle, mezuniyet öncesi çalışma hayatını deneyimlemesini ve güçlü bir iletişim ağına dahil olmasını sağlamaktadır. Benzer şekilde, dördüncü sınıf, Güz yarıyılındaki seçmeli derslerden biri olan Yerel Yönetimlerde İletişim Uygulamaları’nda öğrenciler, dönem boyunca, gruplar halinde Kadıköy Belediyesi’nin farklı birimlerinde, farklı projeler çerçevesinde çalışmaktadırlar. Bunun bir muadili olan İletişim Uygulamaları dersinde ise fakültemize bağlı iletişim ajansında (İLA), farklı kurumlardan alınan gerçek briefler doğrultusunda, 360 derece kampanyalar hazırlamakta ve söz konusu kurum yöneticileri nezdinde sunumlar yapmaktadırlar. Son olarak, öğrenciler, dördüncü sınıf, Bahar yarıyılında  yer alan Mezuniyet Projesi dersinde, akademik tez ve uygulama arasında bir tercih yapmaktadırlar. Tez çalışmasını seçenler, dönem boyunca yürütmüş oldukları araştırmadan American Psychological Association (APA) kuralları ve Yeditepe Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu çerçevesinde 50-60 sayfalık bilimsel tez üretmektedirler. Uygulama seçenler ise, herhangi bir kategoriden kendi yarattıkları bir ürün ya da hizmetin, belirlenen kriterler çerçevesinde, A’dan Z’ye marka çalışmasını yapmaktadırlar.

 

Bölümün Kariyer Fırsatları:

Mezunlarımız, ağırlıklı olarak, reklam ajanslarında, dijital ajanslarda, medya planlama ajanslarında, prodüksiyon şirketlerinde, basın kuruluşlarında ve işletmelerin pazarlama ve kurumsal iletişim departmanlarında çalışmakta veya akademik kariyer yapma amacıyla lisansüstü çalışmalara yönlenmektedirler.

Web Sitemiz için tıklayınız

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Nedir?

Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümünün temel amacı, ulusal ve uluslararası camiada teknolojik gelişmeler ışığında sürekli kendini yenileyen reklam sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda gerekli donanıma sahip olan bireyler yetiştirmektir. Bu kapsamda iletişim ve reklamın gerekli kıldığı çağdaş bilinç ile meslek yaşantısına devam edecek sosyal bireylerin sektöre kazandırılmasını sağlar. 

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü, eğitim öğretimin temel amacı doğrultusunda nazari ve uygulamalı dersler ile donanımlı, sektörün her alanında söz sahibi olabilecek öğrenciler yetiştirmeyi hedefler. Söz konusu bölümde öğrencilerin alması gereken zorunlu derslerin yanında donanımlarını artırıcı seçmeli derslere de yer verilir. Ayrıca bölüm ile ilgili diğer alanlarda da çeşitli eğitimlerle öğrencilerin bilgi kapasitesi güçlendirilir.

Reklamın ne denli önemli olduğu ve günümüzdeki etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Bu hızla büyüyen bir sektör, bu alanda oluşan eleman ihtiyacını da beraberinde getirir. Söz konusu ihtiyacın karşılanması için Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü, donanımlı öğrenciler yetiştirmek için büyük çaba harcar. Bu bölümden yetişen öğrenciler yaratıcı reklamlar tasarlayabilir, bu tasarımın sonucunda reklamın görsellerinin ve filminin oluşturulma sürecine iştirak eder, reklam sektöründeki iletişimi en üst seviyeye çıkarmaya çalışır. Bu bakış açısı ile yetişen öğrenciler, nazariyat ve pratiği kafalarında birleştirerek reklam ve iletişim alanında kendilerini yetiştirirler.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü, iletişim alanları ile olduğu kadar sosyal bilimlerin ilgili alanlarıyla da çeşitli çalışmalar yürüten çok yönlü bir bölümdür. Nazariyat ve uygulamalı eğitimin buluştuğu öğrenim hayatında Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü öğrencileri sinema, grafik tasarımı ve iletişim bilimlerinin uzmanlık alanlarından da istifade eder. Söz konusu bölüm, reklam ve iletişim sektörünün eleman ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla kurulmuştur. Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü 4 yıllık lisans eğitiminin sonunda reklamın ve reklamcılığın kapsamını, ne olduğunu, nasıl yapıldığını, ne işe yaradığını öğrencilerine öğretmeye çalışır. 

Reklam Tasarımı ve İletişimi Taban Puanları ve Sıralama

Üniversite Adı

Bölüm

Puan Türü

Kont.

Taban Puanı

Başarı Sırası

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Reklam Tasarımı ve İletişimi (İngilizce)(Burslu)

SÖZ

5

445,82746

1973

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Reklam Tasarımı ve İletişimi (İngilizce)(%50 İndirimli)

SÖZ

45

264,04273

498092

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Reklam Tasarımı ve İletişimi (İngilizce)(%25 İndirimli)

SÖZ

45

230,85535

DOLMADI

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü 2019/2020 eğitim/öğretim yılı öğrenim ücretleri ve ödeme planı ve diğer merak edilenler için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Burs İmkânları

Yeditepe Üniversitesi farklı burs imkânlarını öğrencilerine sunar. Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Burs İmkânları sayfasını inceleyerek burs olanakları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Buradan ilgili sayfaya ulaşabilir, bölümleri ve burs imkânları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi'nde Reklam Tasarımı ve İletişimi Okumak

Türkiye’deki Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümü sıralama listesi incelendiğinde Yeditepe Üniversitesinin hatırı sayılır yerinin olduğu görülür. Bu kapsamda üniversite sınavına giren öğrencilerin bu denli rağbet ettiği bir bölümden mezun olmayı büyük bir artı olarak gördüğü bir gerçektir.

Öğrenciler, bu bölümde nazari ve uygulamalı dersleri, kendini yetiştirmiş kaliteli akademik kadro personelinden alır ve donanımlı bir fert olarak yetişirler. Bölümde aldığı uygulamalı dersler sayesinde öğrenciler, sektörün öncü firmaları ile iletişim kurma imkânına sahip olur, sektörün konumunu yerinde görebilirler. Bu durum öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulma imkânına olumlu katkı sağlar.

Reklam Tasarımı ve İletişimi Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Günümüzde neredeyse başımızı çevirdiğimiz her yer reklamlarla dolu olduğundan doğal olarak sektörün istihdam alanı da çok geniştir. Dünyada her kurum ve işletme reklam yaparak adını piyasaya duyurmak ister. Bu kapsamda reklam sektörü son teknolojik gelişmelerden haberdar olan ve bu alanda kendisini yetiştirmiş donanımlı bireylere ihtiyaç duyar. Reklam Tasarımı ve İletişimi Mezunları aşağıda yer alan birimlerde görev alabilirler.

 • Medya kuruluşları
 • Reklam ajansları
 • Devletin bu alandaki basın yayın kuruluşları
 • Matbaalar
 • Özel danışmanlık şirketleri
 • Firmaların tanıtım departmanları

Reklam Tasarımı ve İletimi Bölümü mezunu bireyler, kamu ve özel sektörün ilgili alanlarında çalışabileceği gibi kariyerlerine üniversitelerin akademik kadrolarında yer alarak da devam edebilirler. Radyo, televizyon, gazete, dergi gibi reklam sektörlerinde veya internet ve sosyal ağların reklam departmanlarında iş bulabilirler. Ayrıca reklam sektöründeki firmalarda reklam tasarımcısı, reklam yazarı, kreatif bölümlerin kreatif bölüm sorumlusu olarak iş sahibi olabilirler. 

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölüm mezunları ayrıca pazarlama, reklam, insan kaynakları, halkla ilişkiler, siyasal iletişim uygulamaları vb. birçok alanda istihdam edilebilirler. Bu alanlarda çalışan bireyler mesleklerine uzman kadrosunda devam edebilirler. Bölüm mezunları reklam ajansları ve medya kuruluşlarının tasarımcı kadrosunda görev alabilecekleri gibi freelance (serbest) çalışma ortamı da bulabilirler.

Misyon ve Vizyon

Vizyon

 • Reklamcılık eğitiminde kaliteyi sürekli geliştirmek adına Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü akademik ve idari kadrosu tarafından süreçlerin planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve önlem alınması,
 • Küresel çerçevede düşünen ve hareket eden, sorgulayan, araştıran, takım çalışmasına açık, çözüm odaklı, yaratıcı, özgün, girişimci, sosyal sorumluluk bilincine ve etik anlayışına sahip öğrenciler yetiştirilmesi,
 • Teori ve uygulamayı birleştiren bir yapı inşa edilmesi ve yürütülmesi,
 • Tüm paydaşlar nezdinde alınan kararlar çerçevesinde, yaratıcı, yenilikçi ve sürdürülebilir bir eğitim anlayışının benimsenmesi ilkelerini kapsamaktadır.

Misyon

iletişim dünyasının ihtiyaç ve beklentilerini yakalayabilen, takip edebilen, öğrenci yeteneklerinin gelişmesinde akademik ve sektörel unsurlar kadar fikir ve vicdan sahipliğini de gözeten, program yapısıyla ulusal ve uluslararası kalite sistemlerine uygun bir bölüm olmaktır.

Temel Değerler

Temel değerimiz, eğitime yönelik çağdaş bakış açımızı Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet Rönesansı’nın ilkelerinden ödün vermeden sürdürmektir.

Eğitim Amaçları:

Çağdaş bilim ve eğitim anlayışımız çerçevesinde, sosyal bilimler ve iletişim alanına özgü akademik donanıma sahip,

Sektör ile işbirliği içerisinde yürütülen projelerde yer alarak sahip olduğu altyapı niteliğindeki bilgi ve beceriler doğrultusunda, gerçek bir markanın iletişim sürecini yönetebilen,

Mesleğinin yerel ve küresel parametrelerini kavramış olan,

İletişim teknolojileri ve ulusal/uluslararası pazarlardaki dönüşümleri takip edebilen ve yönlendirebilen,

Bu dönüşümlerin toplumsal etkilerini analiz edebilen,

Reklam endüstrisinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilen,

Eleştirel düşünme yetisine ve etik ve sürdürülebilir değerlere sahip liderler yetiştirmek.

Öğrenci Değişim Programları

Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü, Erasmus Programı’nın amacına uygun olarak öğrencilerini bu programa katılımları konusunda yönlendirmekte ve desteklemektedir. Öğrenciler, her eğitim döneminde Erasmus Programı kapsamında Hollanda, Almanya, Fransa, Polonya, İspanya ve İtalya gibi katılımcı ülkelerin yükseköğretim kurumlarında eğitim almaktadır. Uluslararası eğitim almanın yanısıra öğrencilerin farklı kültürleri tanımaları, yurtdışı deneyimini yaşamaları ve yabancı dil becerilerinin gelişmesi hedeflenmektedir. Erasmus ve Exchange Programları çerçevesinde işbirliği içinde olduğumuz Üniversitemizin Uluslararası Ofis linki aşağıda verilmiştir.

Kapsamlı bilgi için tıklayın

 Erasmus/ Exchange Koordinatörü

Sevil ÇÖREKÇİ

e-posta: scorekci@yeditepe.edu.tr

Dahili: 1732 

Bologna Süreci

Bologna Süreci, Avrupa’da bulunan, birbiri ile uyumlu üniversite bölümlerinin iletişim kabiliyetleri ve ilişkilerinin artırılmasını hedefleyen öğrenci merkezli bir süreçtir. Bu süreçte esas olan, öğrenciler ile öğretim elemanları arasındaki bağı kuvvetlendirmektir. Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü öğrencileri bu süreç sayesinde daha donanımlı ve bilinçli şekilde eğitim öğretim faaliyetlerine devam ederler. 

Program Bilgi Paketini Görmek İçin Tıklayınız

Çift Anadal ve Yandal Olanakları

Anlaşmalı olduğumuz bölümler: 

Başka bölümlerle çift anadal yapmak isteyen öğrencilerin de başvuruları değerlendirilecektir. Öğrenciler uygun görüldüğü takdirde farklı bölümlerde de çift anadal yapabilirler.

Yandal Programı: 

Fakülte içinden gelenler için yandal programı

Fakülte dışından gelenler için yandal programı

Çift Anadal / Yandal Programı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Gülşah AYDIN

e-posta: gaydin@yeditepe.edu.tr

Dahili: 1833