• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ETT 425
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Arama motoru optimizasyonu, web sitesinin bölümlerinde küçük değişiklikler yapılmasını sağlar. Tek tek bakıldığında, bu değişiklikler artımlı iyileştirmeler gibi görünebilir, ancak diğer optimizasyonlarla birleştirildiğinde, sitenin kullanıcı deneyimi ve organik arama sonuçlarındaki performansı üzerinde gözle görülür bir etkisi olabilir. Bu dersin amacı ise öğrencilerin arama motoru optimizasyonuna hakim olmasını ve etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Arama motoru optimizasyonu (SEO)

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları
Arama motoru optimizasyonunu kavrar. 1, 3, 5, 7, 10
Farklı araçlarda arama motoru optimizasyonunu uygulayabilir.  1, 3, 5, 8, 10
İçerikleri optimize edebilir. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10

 

Dersin Akışı

Konular
SEO Temelleri
Site yapısının iyileştirilmesi
URL'lerin yapısının iyileştirilmesi
Sitede gezinmeyi kolaylaştırmak
İçeriği optimize etme
Başlık etiketlerini uygun şekilde kullanmak
Cep Telefonları için SEO
"Description" meta etiketinin kullanılması

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Management Information Systems, by James A. O’Brien and George M.  Marakas McGraw Hill/ Irwin Turban, E. and King, D. Introduction To E-Commerce 2003,  Pearson Education. ISBN 0-13-122450-6 [T2003]

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.         X
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.          
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur.         X
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.         X
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.         X
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.         X
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.         X
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.         X
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.