• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ETT 422
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, tüm sosyal medya pazarlaması ve içerik yönetimi sürecini desteklemek için size kavramlar, teknikler ve en iyi uygulamalar hakkında kapsamlı bir rehber sunmaktır.
Dersin İçeriği: 

Hızlı, tempolu bir ortamda yenilikçi pazarlama stratejileri planlama, geliştirme ve yürütme deneyimine sahip olma. Genel marka iletişimini iletişim kanalları arasında bütünsel olarak tasarlama ve yürütme. Hem geleneksel hem de dijital medyada medya stratejileri ve planları geliştirme. Sonuçları en üst düzeye çıkarmanın yollarını bularak temel metrikleri araştırma, tanımlama, izleme ve raporlama.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları
Web içerik yönetimi ve sosyal medya pazarlaması sürecini kavrar. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Yenilikçi pazarlama stratejileri planlama, geliştirme ve yürütme deneyimine sahip olur. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9
Hem geleneksel hem de dijital medyada medya stratejileri ve planları geliştirir. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9
Dijital pazarlama trendlerine hakim olur. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Dersin Akışı

Konular
Web İçerik Yönetimi ve Sosyal Medya Pazarlaması
Dünya çapında internet kullanım statiği
Dijital pazarlama trendleri
Marka stratejisinin bir parçası olarak içerik pazarlaması - dijital içerik yönetim planı
SEO, SEM, sosyal medya planı
Sosyal Medya Pazarlaması - YouTube
Facebook Instagram pazarlama stratejisi oluşturma kılavuzu
Facebook Instagram reklamları uygulaması

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Digital Marketing : Strategy, Implementation,  and Practice

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.         X
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.          
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur.         X
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.         X
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.         X
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.         X
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.         X
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.         X
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.         X
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.