• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ETT 322
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere e-ticarette tedarik zinciri yönetimini öğretmektir.
Dersin İçeriği: 

Tedarik zinciri yönetimi, e-müşteri ilişkileri yönetimi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

  Program Öğrenme Çıktıları
Müşteri ilişkileri yönetimi genel anlamını kavrar. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10
Tedarik zinciri yönetimini kavrar. 1, 2, 7, 8, 10
Müşteri ilişkilerinde temel pazarlama stratejilerini bilir. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10
Müşteri farklılıklarını (B2B / B2C) anlar. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10

Dersin Akışı

Konular
Müşteri ilişkileri yönetimi genel anlamı
Müşteri farklılıklarını anlama (B2B / B2C)
Bilişim teknolojileri ile veri toplama
Veritabanı görevleri ve uygulamaları
Müşteri ilişkileri yönetimi süreci - Müşteri seçimi - Müşteri kazanmak - Müşteri koruması
Müşteri sadakatini etkileyen faktörler
Satış gücü otomasyonu ve veri madenciliği
Müşteri memnuniyetini ölçme

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap •           Payne, Adrian (2006), Handbook of CRM: Achieving Excellence in  Customer Management. Elsevier.

Ronald (2001), Accelerating Customer Relationships. Using CRM and  Relationship Techniques. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 

             Kumar V., and Werner J. Reinartz (2006), Customer Relationship Management: A  Databased Approach. John Wiley & Sons, Inc. 

Goldenberg Barton (2002), CRM Automation. Prentice Hall: PTR.

Dyche, Jill (2002), The CRM Handbook. Upper Saddle River, NJ: Addison Wesley.

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.         X
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur.         X
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.         X
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.       X  
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.       X  
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.         X
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.         X
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.          
Hiçbiri