• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ETT 111
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, çevrimiçi bir işletme için üst düzey bir iş planının nasıl oluşturulacağını, yatırımcıların işletmeye nasıl çekileceğini ve internette bir işletmenin nasıl kurulacağını öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

E-ticaret, e-ticaret pazarlaması, e-ticarette güvenlik, çevrimiçi işletmeler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
E-ticaret hakkında bilgi sahibi olur. 1, 2, 8, 10
Çevrimiçi işletme için iş planı nasıl oluşturulacağını bilir. 1, 2, 6, 7, 8, 10
E-ticaretin günümüzdeki önemini kavrar. 1, 2, 8, 10
E-ticaret pazarlaması hakkında bilgi sahibi olur. 1, 2, 6, 7, 8, 10

Dersin Akışı

1. Week: Defining E-commerce 

2. Week: The Development of E-commerce 

3. Week: E-commerce Marketing 

4 Week: E-commerce Security Issues 

5 Week: E-commerce Security Requirements 

6. Week: E-commerce Legal Considerations 

7. Week: Midterm Exam 

8. Week: International Legal Considerations in E-commerce 

9. Week: E-commerce Implementation Costs 

10. Week: Online Auctions Including E-Bay 

11. Week: Customer Service Expectations of the E-commerce Experience 12. Week: Trade Points ( Parties and Fuctions) - UN Projects 

13. Week: Presantations 

14. Week: Presantations 

15. Week: Final Examination 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.       X  
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur.          
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.       X  
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.       X  
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.         X
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.         X
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.