• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ACM 366
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin elektronik ortamlarda ticaret yapma ve iş yönetimi konusunda genel bilgi, beceri kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

E-Ticaret, telekomünikasyon, bilgisayar ağları, temel internet servisleri, internette multimedya, elektronik ödeme sistemleri, e-ticaret iş modelleri, tedarikçi zinciri yönetimi, EDI, B2B, B2B yazılımları, müzayedeler, e-işin güvenliği, yasal ve politik yönleri konularında temel bilgiler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Benzetim, 5: Vaka
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Sunum, Ödev, Proje, Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
E-iş ve e-ticaret kavramlarını ayırt edebilir. 2, 10
E-ticaret iş modelleri özelliklerini karşılaştırabilir. 2, 10
E-ticaret ve elektronik ödeme yöntemleri arasında model ilişkisi kurabilir. 2, 10
E-iş ve tedarik zinciri yönetimi arasındaki bağları kavrar. 1, 2, 10
E-iş ortamının etik ve insani yönünü değerlendirebilir. 8, 11
E-ticaret için gerekli güncel araçları kullanabilir.  6, 7, 10
E-iş güvenliği için uygulanan teknik ve yöntemleri değerlendirir. 10
Yeni e-iş teknolojileri konusunda alternatif bakış açılarını karşılaştırabilir. 8, 10, 11

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ, E-TİCARET TARİHSEL GELİŞİM  
2 E-TİCARET MODELLERİ VE STRATEJİLER  
3 E-İŞ PERAKENDE VE SERVİS SEKTÖRÜ  
4 E-İŞ VE PAZARLAMA  
5 E-İŞ VE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI  
6 E-İŞ PAZAR ARAŞTIRMASI  
7 ARA SINAV  
8 E-İŞ ETİK VE SOSYAL YÖNÜ  
9 E-İŞ ÖDEME YÖNTEMLERİ  
10 E-İŞ VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ  
11 E-İŞ – MOBİL TİCARET  
12 B2B E-İŞ   
13 E-İŞ VE SOSYAL MEDYA  
14 TÜRKİYE’DE E-İŞ  
15 FİNAL SINAVI  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap E-COMMERCE: BUSINESS, TECHNOLOGY, SOCIETY, (2009),  K. C. Laudon, C. G. Traver, 5th ed., Pearson

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler Önceki dönemlerden yeni bir e-iş kurma sınıf projesi örnekleri.
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav - 0
Ödev 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.       X  
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur.          
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.         X
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.         X
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.         X
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.         X
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.         X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 2 2
Ara Sınav için Bireysel  Çalışma 1 8 8
Kısa Sınav - 0 0
Ödev 1 30 30
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     145
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.8
Dersin AKTS Kredisi     6
Hiçbiri