• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ACM 312
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Güncel bilişim teknolojileri ve sistemlerinin, işletmelerin bilişim gereksinimlerini karşılayacak şekilde, yönetimsel, organizasyonel ve stratejik unsurların da göz önüne alarak kullanılması ve tasarlanması.
Dersin İçeriği: 

İşletmelerin temel süreçlerini tanıyarak, strateji geliştirmede yönetimsel ve organizasyonel unsurları tanıyarak, güncel teknolojilerin nasıl kullanılabileceğini örnekleriyle incelemek

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Benzetim, 5: Vaka
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Sunum, Ödev, Proje, Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Güncel bilişim sistemlerini, bu sistemleri etkileyen teknolojik, organizasyonel, sosyal ve yönetimsel eğilimleri anlama
2, 8, 10 1,2,3 A,C
  1. Günümüzde kullanılan bilişim sistemlerini listeleyebilme
2, 10 1,2,3 A,C
  1. İşletmelerin amaçlarına uygun bilişim sistemi tasarımı, geliştirilmesi ve kullanıma açılması süreçlerini anlama
2, 10, 11 1,2,3 A,C
  1. Verilen bir problem ilişkin nasıl bir bilişim sistemi çözümü gerektiğini analiz edebilme. 
2, 8, 10, 11 1,2,3 A,C
  1. Bilişim sistemlerinin temel bileşenlerini tanıma ve işletmelerde bilişim sistemlerinin devreye alınmasında organizasyon, teknoloji ve yönetim unsurlarını dengeleyebilme yöntemlerini anlama, gerektiğinde farklı problemleri analiz edebilme
2, 10 1,2,3,12 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1) Günümüz bilişim sistemleri   
2) Küresel E-İş’te Bilişim sistemlerinin kullanımı   
3) Bilişim sistemleri, organizasyonlar ve strateji   
4) Bilişim sistemlerinde etik ve sosyal konular   
5) Bilişim sistemleri altyapıları ve güncel teknolojiler   
6) Vize  
7) İş zekası temelleri: veritabanları ve bilişim yönetimi   
8) Telekomünikasyon, İnternet ve kablosuz teknolojiler   
9) Bilişim sistemlerinin güvenliği   
10)  
Operasyonel mükemmeliyet ve müşteriyi yakından tanıma: kurumsal uygulamalar 
 
11) E-Ticaret: Dijital pazarlar,dijital ürünler   
12 Bilgi yönetimi, karar almayı geliştirme   
13 Bilişim sistemleri tasarlama ve gerçekleştirme   
14 Proje sunumları  
15 Final  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Laudon, Kenneth C. and Jane P. Laudon, 2010, “Management Information Systems: Managing the Digital Firm”,  11th Edition, Prentice-Hall. Inc. (the copy in the library is 9th edition, its code is T58.6/.M36 L372 ) Sap Sd Handbook: Kogent learning Solutions, Inc (The Jones and Bartlett Publishers Sap Book Series)

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Ders notları
Ödevler vakalar
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav    
Ödev 2 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur.          
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.       X  
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.         X
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav     0
Ödev 2 10 20
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     145
Toplam İş Yükü / 30 (s)     5,8
Dersin AKTS Kredisi     6