• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ACM 111
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu derste öğrencilere temel bilgisayar bilgilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Ders şu konuları içermektedir: Mikro işlemcilerin ve veri işleme süreçlerinin temel özellikleri, ikili sayı sistemleri, bilgisayar donanımı, Windows işletim sistemi, Word, Excel, Powerpoint gibi temel ofis programları.
Dersin İçeriği: 

Donanım, CPU, yazılım, işletim sistemleri, internet, yönetim bilişim sistemleri, ERP sistemleri

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1 Enformasyon sistemlerini analiz eder. 2, 8, 10
2 Donanım unsurlarını karşılaştırır. 2, 10
3 Yazılım türlerini açıklar. 2, 10
4 İnternetin bileşenlerini açıklar. 2, 8, 10
5 ERP sistemlerini analiz eder. 2, 8, 10

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 ENFORMASYON SİSTEMLERİNE GİRİŞ Ders notları
2 DONANIM UNSURLARI I Ders notları
3 DONANIM UNSURLARI II Ders notları
4 YAZILIM UNSURLARI I Ders notları
5 YAZILIM UNSURLARI II Ders notları
6 INTERNET Ders notları
7 ARA SINAV Ders notları
8 KABLOSUZ İLETİŞİM Ders notları
9 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ I Ders notları
10 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ II Ders notları
11 ERP SİSTEMLERİ I Ders notları
12 ERP SİSTEMLERİ II Ders notları
13 SAP I Ders notları
14 SAP II Ders notları
15 FINAL  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Laudon, K.C. and Laudon, J.P.: Management information systems : managing the digital firm, Upper Saddle River, N.J. Pearson/Prentice Hall 2007.

Maier, R., Haedrich, T. & Peinl, R.: Enterprise Knowledge Infrastructures, 2nd Edition, Springer, 2009. 

ITGI (2003): IT Governance Institute. (2003). Board Briefing on IT Governance. 2nd Edition.

Sap Sd Handbook: Kogent learning Solutions, Inc (The Jones and Bartlett Publishers Sap Book Series)

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 20
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur.          
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.         X
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.         X
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 4 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 8 8
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     143
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.72
Dersin AKTS Kredisi     6
Hiçbiri