• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
VCD 111
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrenciye temel çizim elemanlarını, farklı çizim teknikleri ve materyallerini tanıtarak basit geometrik figürlerden karmaşık şekiller ve formlara doğru görme, algılama ve çizme becerisi kazandırmayı amaçlar. İleriki sınıflarda bilgisayar ortamında oluşturulan kompozisyonlar için öğrencinin algısını geliştirmeyi ve temel el becerisi kazandırmayı amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Nokta, çizgi, plan, hacim, doku, ton, ışık-gölge, kontrast, mekan ve perspektif, derinlik, hareket, oran orantı gibi çizim öğelerinin uygulanması yapılır. Öğrencinin çeşitli çağdaş malzemelerle özgün bir ifade dili geliştirmesi için temel oluşturur.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1-Ders, 2-Tartışmalı Ders, 5-Problem Çözme, 15-Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1. Temel çizim elemanlarını tanır. 2
2. 2 ve 3 boyutlu şekiller ve biçimler çözümler. 2, 3
3. Gözlem gücü gelişir. 2, 3
4. Ton, kontür, ışık- gölge, renk, kontrast ve doku çeşitlerini uygulayarak tasarlar. 2, 3
5. Kompozisyonu kavramsal düşünceyle yapılandırır. 2, 3

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve ders içeriği hakkında bilgi verilmesi.  
2 Temel çizim elemanlarına giriş ve farklı çizim türlerinin tanıtılması Konu ile ilgili örnekler
3 Nokta, Çizgi, Alan, Hacim, Kompozisyon, Denge, Ritm gibi kavramların tanınması ve uygulamaları Konu ile ilgili örnekler ve uygulamalar
4 Şeffaf geometrik biçimlerin çizimi  
5 Şeffaf olmayan geometrik objelerin çizimi.  
6 Ton ve ışık-gölge uygulamaları.  Işık-Gölge-ton-değer
7 Öğrenci sunumları  
8 Ara Sınav  
9 Mekan ve perspektif uygulamaları. Doğa ve sanatta altın oran  Temel çizim ve perspektif

Oran-Orantı Doku

10 Yüzey ve doku çalışmaları. Farklı çizim malzemelerinin tanınması-  Füzen, Çini Mürekkebi Keçeli Uçlu Kalem, vs. Yüzey-Tonlama Malzeme bilgisi
11 Çizimde renk kullanımı. Renk skalası, renkte tonlama. Farklı malzemelerle renk uygulamaları. Renk Bilgisi
12 Ustadan kopya. Çağdaş çizim teknikleri Çizim Teknikleri
13 Soyut Çizim - Figüratif Çizim ve İfade  
14 Serbest desen  
15 Öğrenci sunumları  
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Alain Picard. (2016). Portfolio: Beginning Drawing : A Multidimensional Approach to Learning the Art of Basic Drawing. Walter Foster Publishing. (EBSCO eBook Academic Collection).

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Ödevler www.coadsys.yeditepe.edu.tr
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur.       X  
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.          
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.          
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.          

AKTS İş Yükü Tablosu

i
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     148
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,92
Dersin AKTS Kredisi     6
Hiçbiri