• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 245
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Ekonomik gelişmelerde, finansal kaynakların dağıtımında ve ekonomik refah gibi konularda önemli uygulamaları olan finansal tablolar hakkında öğrencilere bilgi verilerek rekabet avantajı kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Finansal tablolar, trend analizi, kar analizi, finansal oranlar

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay 3. Tartışma 4:Pratik 9: Simulasyon 12: Vaka Analizi 14: Kişisel Çalışma 15: Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) Finansal tabloların hazırlanması  2, 10
2) Finansal tablolardaki bilgilerin analizi  2, 10
3) Finansal tablo analizi 2, 10
4) Oran analizleriyle performans değerlendirilmesi 2, 10

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri; Finansal Tablolar; Gelir Tabloları; Bilanço; Nakit Akış Tablosu Ders Kitabı
2 Muhasebe Prensipleri ve Uygulamaları, Karşılaştırmalı Finansal Tablo Analizi Ders Kitabı
3 Finansal Tablolardaki Oran Analizleri; Kar Analizi, Kısa Dönemli Likidite, Sermaye Yapısı ve Yeterliliği  Ders Kitabı
4 Tahmin ve Proforma Tabloları Ders Kitabı
5 Kazanca Dayalı Analizler ve Değerlendirme Ders Kitabı
6 Finansal Hareketlerin Analiz Edilmesi; Muhtemel Pasifler; Emeklilik Primi; Dağıtılmayan Kazançlar  Ders Kitabı
7 Yatırım Hareketlerinin Analiz Edilmesi; Hisse Senetleri; Alınacaklar; Stoklar Ders Kitabı
8 Ara Sınav            Ders Kitabı
9 Yatırım Hareketlerinin Analiz Edilmesi; Tesis Varlığı ve Doğal Kaynaklar; Soyut Varlıklar Ders Kitabı
10 İşletme Faaliyetlerinin Analiz Edilmesi; Gelir ve Kazanç; Tahakkuk Temelli Harcamalar  Ders Kitabı
11 Şirketler arası Yatırımlar; İşletme Kombinasyonları; Konsolide Mali Tablolar Ders Kitabı
12 Uluslararası Aktiviteler, Uluslararası Muhasebe; Döviz Çevrimi Ders Kitabı
13 Tekrar Ders Kitabı
14 Final Sınavı   Ders Kitabı

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Financial Statement Analysis, Bernstein, Wild, 6th ed., McGraw Hill.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 1 50
Ara Ödev 1 20
Final Ödevi 2 30
Toplam   100 
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur.          
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.          
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.         X
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Vize Sınavı 2 3 6
Ödev 2 5 10
Final Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü     131
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,24
Dersin AKTS Kredisi      5