• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 244
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilere muhasebe döngüsüyle ilgili temel bilgileri aktarmak.
Dersin İçeriği: 

Muhasebenin tanımı; muhasebe denklemi,düzenleyici girişler; genel geçici mizan ve finansal tabloların hazırlanması; ticari aktiviteler. Bilanço ve Gelir Tablosu Hazırlama.  

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) Defter kaydı tutmak  2, 10
2)  Finansal tabloların hazırlanması  2, 10
3)  Üretici ve hizmet sağlayıcı firmaların muhasebe hesaplamaları  2, 10
4)  Envanter ve envanter değerlendirme sistemleri  2, 10

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Muhasebe Eşitliği  BASIC CALCULUS
2 Muhasebe Kavramı ve Prensipleri //
3 Muhasebe Döngüsü //
4 Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri, Tek Düzen Muhasebe //
5 Nakit İşlemler ve Menkul Kıymetlerin Muhasebeleştirilmesi //
6 Stokların Muhasebeleştirilmesi //
7 Gelecek Dönemlere ait Giderlerin Muhasebe Kayıtları //
8 Ara Sınav   
9 Satışlar, Satış İadeleri, Satış İskontoları BASIC ACCOUNTING
10 Satışların Maliyeti  //
11 Stoklar  //
12 Duran Varlıklar //
13 Karlılık Analizler //
14 Sınav   

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Financial Accounting, Meighs-Williams-Haka-Bertner Mcgraw-Hill International Edition

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav  1 55
Kısa Sınav 2 20
Ödev 5 25
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur.          
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.          
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.         X
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi  16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 3 30
Ödev 1 4 4
Ara Ödev 2 6 12
Final Ödevi 5 4 20
       
Toplam İş Yükü     114
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,56
Dersin AKTS Kredisi     5