• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
BBA 206
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin eğitim bilimleri hakkında genel bir bilgi, beceri ve duyuşsal özelliklere sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Günümüz işletmelerinin yönetiminde bir stratejik partner olarak insan kaynakları profesyonellerinin rolünün, işe seçme, yerleştirme, geliştirme, değerlendirme, ücretlendirme ve çalışan ilişkileri gibi konularla yasal ve küresel çevrenin etkileri, işgücü çeşitliliğinin eğitilmesi, cinsel taciz, fayda maliyeti gibi güncel konuların keşfedilmesi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Sunum, Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
İnsan Kaynakları kavramını açıklar. 2, 10
İnsan Kaynakları departmanının fonksiyonlarını sıralar. 2, 10
İnsan Kaynaklarının önemini açıklar. 2, 10
İş analizi adımlarını bilir, açıklar. 2, 10
İşe alım sürecini hem işletme hem de başvuran açısından bilir, açıklar. 2, 10
İşletmelerin İnsan Kaynakları departmanlarının yapısı ve genel işleyişini örneklerle açıklar. 2, 10
İnsan Kaynakları alanındaki gelişmeleri sıralar ve  açıklar. 2, 10

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel İnsan Kaynakları Yöntemleri  
2 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi  
3 İş Analizi ve Tasarımı  
4 İnsan Kaynakları Planlaması  
5 Başvuruları Toplama ve Seçim  
6 Eğitim ve Geliştirme  
7 Mülakat Teknikleri  
8 Ara Sınav  
9 Kariyer Planlaması  
10 İs Değerleme  
11 Performans Değerleme  
12 Ücret Yönetimi  
13 Ek Ödemelerin Belirlenmesi  
14 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi  
15 Tekrar  
16 Final  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Human Resources Management, Dessler Ed.13

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 25
Ödev 1 25
Finalin Başarıya Oranı 1 50
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Ders

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur.          
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.          
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.         X
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     111
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,44
Dersin AKTS Kredisi     4