• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 365
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders tamamlandığında piyasalardaki kıymetli kağıtların değer ve fiyatlarının piyasa faizleri ile ilşkisi, finansal piyasalardaki arz talep ilişkisi, gelişen yeni finansal araçlar ve piyasalar hakkında bilgi sahibi olması ve finansal krizlerin reel ekonomiye etkisinin öğretilmesi temel amaçlardır.
Dersin İçeriği: 

Finansal piyasaların yapısı ve işleyişi, faizlerin ve getirilerin saptanması, bu piyasalardaki çeşitli risklerin yönetimi ve başlıca kıymetli kağıtların değerlerinin hesaplanması bu dersteki en önemli konulardır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Deney, Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) Finansal piyasaların organizasyonu ve işleyişi öğretilir. 2, 10
2) Çeşitli finansal araçlar ve kıymetli kağıtlar açıklanır. 2, 10
3) Para ve sermaye piyasalarında bilgi toplama ve gelişmeler incelenir. 2, 4, 10
4) Faiz oranlarının oluşumu menkul kıymet fiyatları ile ilişkisi ve Fon piyasasında arz talep mekanizması incelenir. 2, 10
5) Yatırım Bankaları, Yatırım Fonları, Serbest Fonlar ve Gölge Bankacılık Sistemlerinin yapısı ve işleyişi incelenir. 2, 10
6) Finansal Krizler ve Reel ekonomi etkileri incelenir. 2, 10

Dersin Akışı

  DERS AKIŞI  
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Finansal Sistem Bölüm 1
2 Para ve Ödeme Sistemleri Bölüm 2
3 Faiz ve Getiri Bölüm 3
4 Faizlerin Belirlenmesi Bölüm 4
5 Faiz oranlarının risk ve vade yapısı Bölüm 5
6 Stok Piyası,Bilgi ve Etkin Finansal Piyasalar Bölüm 6
7 Review and Midterm  
8 Türev Piyasaları Bölüm 7
9 Döviz Piyasası Bölüm 8
10 İşlem Maliyetleri,Asimetric Bilgi, ve Finansal Sistemin Yapısı Bölüm 9
11 Bankacılık Ekonomisi Bölüm 10
12 Yatırım Bankaları, Yatırım Fonları, Serbest Fonlar ve Gölge 

Bankacılık Sistemi 

Bölüm 11
13 Finansal Krizler ve Finansal Düzenlemeler Bölüm 12
14 Tekrar  

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Peter S. Rose & Milton H. Marquis, Money and Capital Markets, McGraw Hill, 10. Bask

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar 2 kısa sınav, 1 vize ve 1 final sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ    
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 2 10
Ödevler 0 0
  Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı   45
Yıl İçinin Başarıya Oranı   55
  Toplam 100
DERS KATEGORİSİ    

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur.          
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.       X  
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.          
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.         X
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU      
Etkinlik Sayısı Süresi  Toplam İş 
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav   (yoklama, sözlü, sunum, vs) 0 0 0
Ödev 5 2 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.8
Dersin AKTS Kredisi     5
Hiçbiri