• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ECON 311
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu derste, öğrencilerin, kamu maliyesini ilgilendiren sorunları ve politikaları analiz edip, değerlendirirebilmeleri amaçlanır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders kamu harcamaları ve vergileme gibi konuların analizinde kullanılan iktisadi yöntemlerin  uygulamalarına odaklanmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 12: Örnek Durum
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Deney, Ödev, KS: Kısa Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
Kamu maliyesini tanımlar ve ideolojisini açıklar. 2, 10 
Objektif ve subjektif problem çözme tekniklerini kullanmayı öğretir. 2, 10
Rekabetçi piyasalarda aksaklığa neden olguları inceler. 2, 10
Özelleştirme ve devlet tekeli ile yürütülen faaliyetleri mukayese eder. 2, 10
Fayda maliyet analizlerinin günlük hayat kullanımlarını inceler. 2, 10
Farklı sektörlerde kamu ve özel teşebbüslerin farklarını inceler. 2, 10

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Konular

Hafta Ön Hazırlık 

1 Kamu Maliyesi ve İdeoloji Ünite 1
2 Pozitif Analiz Araçları Ünite 2
3 Normatif Analiz Araçları Ünite 3
4 Normatif Analiz Araçları devam Ünite 3
5 Vize Sınavı #1  
6 Kamu Malları Ünite 4
7 Dışsallıklar Ünite 5
8 Dışsallıklar devam Ünite 5
9 Eğitim Ünite 6
10 Vize Sınavı #2  
11 Fayda Maliyet Analizi Ünite 7
12 Fayda Maliyet Analizi devam Ünite 7
13 Sağlık Sektörü Ekonomisi Ünite 8
14 Tekrar  

 

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap Public Finance by Harvey S. Rosen and Ted Gayer, McGraw-Hill, 9th ed

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar  Ders notları ve ünite yansıları.
Ödevler  Ünite sonu problemleri ve ev ödevleri
Sınavlar 

Kısa sınav soruları.

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARSAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav1 75
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs)3 15
Ödevler3 10
Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı40
Yıl İçinin Başarıya Oranı60
Toplam 100
DERS KATEGORİSİ

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur.          
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.          
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.         X
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam İş 
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 5 75
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav (yoklama, sözlü, sunum, vs) 3 0.5 1.5
Ödev 3 3 9
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 137.5
Toplam İş Yükü / 25 (s) 5.5
Dersin AKTS Kredisi 6