• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ART 304
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
6
Uygulama Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Kültür ve sanat projelerinin nasıl geliştirileceğini keşfetmek ve anlamak
Dersin İçeriği: 

Bu ders, proje hedeflerine ulaşmak için sanat ve kültürde proje yönetimini, rollerini ve ortamlarını, proje yaşam döngüsünü ve çeşitli iş planlama ve değerlendirme tekniklerini inceler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Deney, Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
1) Kültür ve sanat projelerinin nasıl geliştirileceğini keşfetmek ve anlamak 4, 8, 10, 11
2) İş planlama metodolojilerini gözlemlemek    4, 8, 10, 11
3) Öğrencileri proje yönetimi terminolojisiyle tanıştırmak. 2

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş 

 

2 Proje döngüsü 
3 Vizyon, Misyon, Amaç 
4 Problem Analizi
5 Durum Analizi 
6 Strateji Planlama
7 Ara Sınav
8 Hedef Belirleme Stratejileri
9 Hedef Belirleme Stratejileri
10 Hedef Belirleme Stratejileri
11 Proje Organizasyon Yapıları
12 Zaman Planlama
13 Bütçe Planlama
14 Sunumlar

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap İzlenecek belirli bir yayın yoktur. Öğrenciler ders sırasında not almakla  yükümlüdür.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Ödevler Final Sunumu aynı zamanda ödev olarak da teslim alınmaktadır
Sınavlar Ara Sınav 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Sunum 1 20
Ödev 1 30
Ders İçi Faaliyet 1 20
Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı 30
Yıl içinin Başarıya Oranı 70
Toplam 100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Dersler

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur.          
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.         X
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.       X  
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.          
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.       X  
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.       X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Toplam 

Etkinlik SAYISI Süresi 

İş Yükü 

(Saat) 

(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 14 3 42

 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 84
Ara Sınav 1 15 1 5
Ödev (Konularla ilgili raporlar, araştırma-sunum) 1 3 9
Final 1 25 25
Toplam İş Yükü 133
Toplam İş Yükü / 25 (s) 5,32
Dersin AKTS Kredisi 5