• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
ART 251
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, sanat yönetimi öğrencilerinin, işletme ve sanat Endüstrisini ve bu endüstrinin dallarındaki yapıyı, bu yapıya hizmet eden organizasyon ve yönetim sürecini uygulamalı olarak analiz etmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Öğrencilerin, gelişen teknoloji ile birlikte yol almayı prensip haline getirip yürütmekte oldukları projede teknik ekipten en geçerli olan teknolojiyi isteyebilmesinin sağlanması. İşletme ve yönetim dünyasında hiyerarşik düzende kimin ne görev aldığını ve bu görevin ön gereksinimlerinin neler olması gerektiğinin öğrencilere anlatılması ve  açıklanması. Öğrencilerin, sanat yöneticisi olarak, yaratım üretim ve  satış pazarlama süreçlerinde meydana gelebilecek aksaklıklarla mücadele etmeleri gereğinin anlaşılması. 

İşletme ve yönetim dünyasında geçmişte yaşanmış ve incelenmesi gereken konuların tartışılması. Öğrencilerin, değişen endüstrilerinin yazılı kontrat v e antlaşmaların şeklini, içeriğini ve hukuki yaptırımlarını anlayıp, projelendirmeleri. 

Dersin sonunda her öğrenci, kendi yatkınları doğrultusunda yaratım  sürecinin içinden geçmiş ve ortaya bir organizasyon dosyası çıkartmış  olacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Sınav, Deney, Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları
İşletme ve yönetimin temel prensiplerini kavrayıp bu prensipleri sanay yönetimi pratiklerine uygular. 2
Sektördeki büyük sermayenin ve bağımsız kurumların işleyiş farklılıklarını ve yönetimlerini görür.  2, 10
Uluslararası meslek birliklerinin çatı organizasyonlarını tanır. 2, 9, 10
Sektörel olarak marka ve markalaşma operasyonel ve hukuksal yöntemleri konusunda fikir geliştirmiş olur.  

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 İşletmenin tanımı
3 İşletmenin ve işletenin tanımı
4 İşletme ve yönetimin tarihi
5 Büyük şirketlerin yapısı
6 21. Yüzyıl’da kurumsal strateji
7 Çevre ve Kurumsal strateji
8 Ara sınav Sunumlar
9 Global dünyada yönetim
10 Sosyal sorumluluk
11 Etik sorunlar
12 Halka Sanat Galeri ziyareti
13 Girişimcilik
14 Final Sunum

 

Kaynaklar

Ders kitabı (kitapları) ve/veya diğer gerekli malzeme
Kitap 1) Management by Daft 

2) Management and Arts,William J Byrnes  

3) Hutter, M. & Throsby, D., Paha Biçilemez, Sel Yay., İstanbul,  2013

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Ödevler

 

Sınavlar

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav Sunumu 1 25
Kısa Sınav 5 5
Final 1 25
Katılım 25
Toplam 100
Finalin Başarıya Oranı 40
Yıl içinin Başarıya Oranı 60
Toplam 100

 

DERS KATEGORİSİ Seçmeli Dersler

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Reklam, pazarlama ve bütünleşik pazarlama iletişimi alanına ilişkin temel kavram ve modeller konusunda bilgi sahibidir.          
2 Sosyal bilimler ve sanat disiplinlerine özgü konularda akademik, kültürel, sanatsal ve teknik bilgi sahibi olarak reklamcılık alanını farklı açılardan değerlendirir.         X
3 Pazar bölümlendirmesine dair bilgi sahibi olarak hedef kitleye ve iletişim ortamlarının farklı özelliklerine uygun reklam içeriği oluşturur.          
4 Araştırma yöntem ve tekniklerine dair edindiği bilgiyi, reklamcılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilerek ilgili kişilerle paylaşılması aşamalarında kullanır.          
5 Geleneksel ve yeni medyada yürütülen reklam kampanya süreçlerine dair edindiği bilgiyi, bağımsız ya da ekip üyesi olarak, bu süreçler dahilinde planlar ve yönetir.          
6 Reklamcılık alanında hedef kitlelere uygun medya planlaması yapar.          
7 Reklamcılıkla ilgili medya stratejisini oluşturur ve uygular.          
8 Reklamcılıkla ilgili evrensel değerlere, yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve kalite standartlarına dair edindiği bilgiye uygun hareket etmeye özen gösterir.          
9 Alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve meslek örgütleriyle diyalog kurarak sorunlar ile ilgili çözümler önerir.       X  
10 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle toplumsal gelişmeleri, duyarlılıkları, tüketici davranışlarındaki değişimleri ve reklamcılıkla ilgili yenilikleri takip ederek oluşturduğu reklam içeriği ile ilişkilendirir.       X  
11 Reklamcılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Toplam 

Etkinlik SAYISI Süresi 

İş Yükü 

(Saat) 

(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav (İlki sınav, ikinci sunum) 1 5 5
Sunum 1 3 3
Ödev 1 6 6
Final 1 8 8
Toplam İş Yükü 134
Toplam İş Yükü / 25 (s) 5,36
Dersin AKTS Kredisi 5